Sytyke-lehti

 • Sytyke-lehti on 28-sivuinen ja julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Painoksen koko on 1700 kappaletta.
 • Lehti tavoittelee omakustanteisuutta eikä sillä ole muita kaupallisia tavoitteita.
 • Kirjoittajille ei makseta palkkioita.
 • Sytyke varaa oikeuden toimituksellisiin muutoksiin.
 • Sytyke-lehti käsittelee tietojärjestelmätyön teemoja ajankohtaisesti ja monipuolisesti.
 • Valittuihin teemoihin liittyviä asiantuntija-artikkeleita laativat sytykeläiset ja muut asiantuntijat.
 • Palaute ja ehdotukset mahdollisiksi tuleviksi kirjoittajiksi ovat tervetulleita.

Vuoden 2017 Sytyke-lehdet

 • Sytyke 1/2017 Tulevaisuuden tekijät
  • Artikkelit, kuvat ja kirjoittajatiedot 10.2.2017 mennessä
  • Ilmestyy 9.3.2017
 • Sytyke 2/2017 Kestävä kehitys
  • Artikkelit, kuvat ja kirjoittajatiedot 14.4.2017 mennessä
  • Ilmestyy 11.5.2017
 • Sytyke 3/2017 Regulaatioista liiketoimintaetua
  • Artikkelit, kuvat ja kirjoittajatiedot 12.9.2017 mennessä
  • Ilmestyy 5.10.2017
 • Sytyke 4/2017 Laivaseminaari
  • Artikkelit, kuvat ja kirjoittajatiedot 10.11.2017 mennessä
  • Ilmestyy 30.11.2017

Yleisiä ohjeita kirjoittamisesta

Artikkelit kuvineen ja kirjoittajatietoineen lähetetään toimituskunnalle tai päätoimittajalle (paatoimittaja (at) sytyke.org).

Kun kirjoitat Sytyke-lehteen, niin muistathan:

 • Aihetta pitäisi käsitellä objektiivisesti eri näkökulmista.
 • Mahdollisten subjektiivisten kannanottojen tulee näkyä tekstistä ja asiayhteydestä selkeästi.
 • Artikkeleissa voidaan esittää rakentavaa kritiikkiä, mutta sen kohdistamista yksittäisiin, nimeltä mainittuihin tahoihin, pitää välttää.
 • Artikkeli ei ole kaupallinen kannanotto, mainokset ovat erikseen.
 • Artikkeleissa voidaan mainita tuotteita ja organisaatioita ja niiden tavoitteita, jos ne liittyvät käsiteltävään aiheeseen.
 • Artikkelien edellytetään olevan asiantuntijoiden tai heidän avustajiensa itsensä laatimia.

Lehden toimituskunta lukee ja kommentoi artikkelit.

Artikkelin rakenne

 • Artikkelin tavoitteellinen pituus lehdessä mahdollisine kuvineen on yksi aukeama (= 2 sivua). Lehteen mahtuu yleensä pari pidempääkin juttua.
 • Yhdelle aukeamalle mahtuu n. 5000-7000 merkkiä (”with spaces”) 1–2 kuvan kanssa (riippuu kuvien koosta).
 • Tekstien tallennusformaatti .doc, myös esim. GoogleDocs käy.
 • Laadi artikkeliisi lyhyt muutaman lauseen johdanto (ingressi), jonka avulla lukija saa mielikuvan artikkelisi sisällöstä.
 • Käytä tekstissä väliotsikoita.
 • Poimi tekstistäsi pari nostoa taittoa varten. Erittäin toivottavaa on liittää mukaan kuvia havainnollistamaan viestiäsi.
 • Liitä mukaan kuva itsestäsi.
 • Liitä artikkelin loppuun lyhyt kuvaus itsestäsi ammatillisesta näkökulmasta sekä yhteystietosi:
  • Kirjoittajateksti välilyönteineen max. 200 merkkiä + sähköpostiosoite tai www-sivun osoite.
  • Esim. ”Kirjoittaja on työskennellyt ohjelmistokehitystehtävissä, enimmäkseen testauksen ympärillä. Esitetyt mielipiteet ovat tekijän omia, eivätkä välttämättä edusta kirjoittajan työnantajanmielipiteitä. [etunimi.sukunimi(at)qwerty.fi]”

Artikkelin teksti

 • Kirjoita muotoilematonta raakatekstiä, jossa rivinvaihtoja on vain kappaleen vaihdoissa.
 • Älä tee dokumenttiin sisennyskomentoja, tabulaattoriasetuksia, palsta- tai sivumäärityksiä.
 • Älä tavuta tekstiä. Tasaa vain vasen reuna ja kirjoita kukin kappale yhtenä nauhana alusta loppuun.

Artikkelin kuvat

 • Älä liitä kuvia dokumenttiin vaan lähetä ne erikseen.
 • Kirjoita kuvien paikat tekstiin (Kuva 1).
 • Anna kuvalle selite ja viittaa siihen tekstissä kuvan numerolla.
 • Kirjoita taittajalle tarkoitetut viestit dokumentin loppuun otsikolla ”Taittajalle”.
 • Valokuvien tallennusformaatti .jpg (.tif, .psd).
 • Graafien tallennusformaatti .jpg, .png ja .eps.
 • Artikkelin kuvat vähintään 1772 x 1181 pikseliä (300 dpi, tulosteena 15 x 10 cm).
 • Lähetäthän kuvat mahdollisimman suurina, jolloin niitä on helpompi muokata ja rajata lehteä varten.

Tekijänoikeudet

 • Kirjoittaja varmistaa, että hän ei riko kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, työnantajansa salassapitosopimuksia tai muita vastaavia rajoituksia. Vastuu mahdollisista toisten oikeuksien rikkomisesta on kirjoittajalla, ei Sytyke ry:llä.
 • Sytyke ei vaadi yksinoikeuksia artikkeleihin.
 • Sytyke varaa oikeuden julkaista artikkelit toimituskunnan muokkaamassa ja kirjoittajan hyväksymässä muodossa Sytyke-lehden eri julkaisukanavissa, jotka kattavat paperilehden lisäksi mm. PDF-muotoisen ja HTML-muotoisen julkaisun verkossa. Varaamme oikeuden uusien julkaisukanavien muuttuessa relevanteiksi julkaista myös vanhemmat artikkelit näissä kanavissa.
 • Kirjoittajalla on oikeus julkaista kirjoittamansa artikkeli samassa tai muutetussa muodossa kuten haluaa, sillä hän omistaa siihen tekijänoikeudet.