Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy, Espoo. Kansikuva: Eija Kalliala & Seija Saari. Takakannen valokuva: Tero Ahtee. ISBN 951-762-165-5. Painopaikka: Anson Oy, Myllykoski 1992.

Raportin laatinut työryhmä

  • Sakari Lehtonen, Kesko – Työryhmän projektipäällikkö
  • Tero Ahtee, Tampereen teknillinen korkeakoulu
  • Ahti Haukilehto, R. Linturi Oy
  • Terttu Honkasaari, ATK-instituutti
  • Jouni Jaakkonen, Yhdyspankki Data
  • Eija Kalliala, Oy Eläkesysteemi Ab
  • Pekka Pöyhönen, Valtion tietokonekeskus
  • Karola Söderman, Oy Siemens Nixdorf Informaatiojärjestelmät Ab
  • Jukka Tamminen, Finnair
  • Seija Tuominen, Pohjola-yhtiöt

SYTYKE ry:n johtokunnan yhteyshenkilö

  • Antti Huuskonen, Valtion tietokonekeskus

Sisällys

  • Johdanto
  • Oliolähestymistavan kehittyminen
  • Peruskäsitteistö
  • Kuvaustekniikat
  • Systeemityön eteneminen
  • Oliot ja systeemityön tuotavuus
  • Oliotietokannat
  • Oliovälineet
  • Yhteenveto
  • Liitteet
    • Sanasto
    • Oliokirjallisuutta
    • Välineluettelo
    • Oliokeskeisen lähestymistavan soveltaminen pankkitoimintaan