Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa.

Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen. Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on

  • valmistunut joko yliopistosta (pro gradu tai kandityö) tai ammattikorkeakoulusta
  • hyväksytty 1.7.2019-30.6.2020 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.

Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen TIVIAn jäsenyyden. Tiedustelut osoitteeseen: opinnaytteet [ät] sytyke.org. Hakemukset jätetään 15.7.2020 mennessä.

Hakemuksessa pitää olla:

  • opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi
  • opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön.

Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon voittaja julkaistaan syksyllä 2019.

Opinnäytetyökilpailun julisteen voit ladata täältä.

THE MOST IMPRESSIVE THESIS 2019-20

Sytyke ry awards annually the Most Impressive Thesis concentrating on information systems. The award is designed to encourage students to make high-quality thesis to promote the work of the Finnish information systems and to raise awareness of the association among the students.

The topic of the Most Impressive Thesis award might be linked to the software business, enterprise architecture or information systems usability, modeling, testing and project management. The thesis may be associated with technology and its utilization. The Most Impressive Thesis should be

  • completed at the University (Master’s or Bachelor’s) or the University of Applied Sciences  and
  • approved between 1.7.2019 – 30.6.2020 with a minimum grade of good.

The Most Impressive Thesis prize is 500 €’s scholarship, as well as the membership of The Finnish Information Processing Association, FIPA, (TIVIA). More information from  opinnaytteet [ät] sytyke.org. Deadline for applications is 15.7.2020.

The application must include:

  • the student’s name and contact information
  • the name of the school and degree, thesis title, subject, summary and a link to the thesis.

The Most Impressive Thesis prize winner will be published on Sytyke ry:s website www.sytyke.org at autumn 2019.