Kaunila Oy on eläinten hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen keskittynyt yritys. Ennen koirien ja hevosten aktiivisuuden seurantaa Kaunila on kehittänyt ainutlaatuisen ääneen perustuvan valvonnan karjalle.

Eläinten hyvinvoinnin seuranta erilaisten teknologiaratkaisujen avulla on erittäin laaja käsite. Sillä voidaan esimerkiksi tarkoittaa eläimen ja sen ympäristön tarkkailua sensorien ja muiden menetelmien avulla. Olemme lähestyneet käsitettä tutkimalla ja kehittämällä menetelmiä, joilla voidaan toteuttaa käyttäytymisen ja aktiivisuuden seurantaa esimerkiksi koirilla ja hevosilla. Tämän lisäksi hyödynnämme teknologiaratkaisuja mm. karjan äänivalvonnassa.

Riippumatta siitä, mitä eläintä seurataan, tarkoituksena on lisätä omistajan tietoa eläimestä ja näin entisestään parantaa omistajan ja eläimen välistä suhdetta. Parantunut suhde ja ymmärrys eläimen ja ihmisen välillä johtaa kummankin lisääntyneeseen hyvinvointiin. Ja tässä astuu IoT (Internet of Things) mukaan kuvaan. Erilaisten sensorien ja menetelmien avulla hankittu tieto auttaa myös tekemään parempia päätelmiä eläimen terveydentilasta, jaksamisesta, oppimiskyvystä ja monista muista asioista.

Tämän kaiken tavoitteena on lisätä tietoa ihmisen ja eläimen välillä. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki ratkaisut on suunniteltu erittäin yksinkertaisiksi ja helpoiksi käyttää, jolloin jokainen teknisestä osaamisestaan riippumatta kykenee niitä käyttämään. Tärkeää on myös, että vain tarpeellinen tieto välitetään, jotta eläimen luontainen käyttäytyminen ei häiriintyisi.

Koirien käyttäytymisen seuranta

Koira on leikkivä, haukkuva, juokseva ja rakastava, eläväinen perheenjäsen, oma yksilöllinen persoonansa – ei suinkaan passiivinen esine.

Jokainen koiranomistaja haluaa varmistaa, että hänen lemmikkinsä voi parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrkii vahvistamaan suhdetta siihen. Tämä tarkoittaa eläimen käyttäytymisen ymmärtämistä. On myös tärkeää, että tarjolla on parasta mahdollista tietoa lemmikin terveydentilasta. Monien tieteellisten lähteiden mukaan käyttäytymisen tarkkailu on paras keino näiden asioiden havainnointiin.

Lemmikkien aktiivisuuspanta on kehitetty seuraamaan juuri tätä: se rekisteröi jokaisen liikkeen ja välittää omistajalle tiedon siitä, milloin ja miten paljon aktiivisuutta on ollut. Aktiivisuuspannan avulla voidaan selvittää myös, mitä koira on touhunnut yksin ollessaan. Myös sairaudet, loukkaantumiset ja stressi ovat asioita, joita koira ilmentää käyttäytymisellään. Aktiivisuus kertoo koiran fyysisestä kunnosta ja siksi aktiivisuuspantaa voidaan käyttää esimerkiksi palautumisen seurannassa. Pitkällä aikavälillä voidaan sovelluksen avulla vertailla aktiivisuuskertymiä ja näin tarkkailla onko niissä muutoksia.

Me Kaunilassa haluamme selvittää teknologiaa sopivasti hyödyntämällä, millaisia ovat kaikenkarvaiset koiraystävämme. Tutkimme ja analysoimme, milloin koiramme nukkuvat, kuinka paljon ne ovat liikkeessä, missä puuhissa päivät kuluvat ja kuinka paljon omistajat panostavat koiramaisen elämän edellytyksiin.

Me tiedämme, kuinka ihmisen paras ystävä voi. Ja mikä mainiointa, tarjoamme tietomme omistajien käyttöön, yksilöllisesti ja helposti luettavassa muodossa, mobiilisovelluksen kautta. Haluamme tarjota jokaiselle koiranomistajalle mahdollisuuden ymmärtää koiraansa ja auttaa kaikkia koiria saamaan parasta mahdollista hoitoa. Ihmisten ja eläinten välinen kuilu saadaan näin kutistumaan ja ymmärrämme toisiamme yhä paremmin.


Simo Nuolemo vastaa Kaunilassa myynnistä ja markkinoinnista. Hän valmistuu piakkoin kauppatieteiden maisteriksi. Tuotteistaminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat lähellä sydäntä. Simo aloittaa Sytykkeen hallituksessa tammikuussa 2018.