Eero Kostamon toimittaman Automaattisten tietojenkäsittelysysteemien suunnittelu -kirjan alkusanat on päivätty 60 vuotta sitten 30.3.1963. 364-sivuisen kirjan johdannossa todetaan kuvaavasti, että tietokoneiden käyttöä koskevassa keskustelussa ja kirjoittelussa on yllättävän vähän käsitelty systeeminsuunnittelua ja systeemien rakennetta.

Kirjassa systeemi määriteltiin seuraavasti: ”Systeemi on manuaalisten ja /tai automaattisten tietojenkäsittelytoimenpiteiden suunnitelmallinen kokonaisuus tietojen käsittelemiseksi siten, että aikaansaadut lopputulostiedot edistävät organisaation tavoitteiden saavuttamista.” Määritelmä on edelleen toimiva. Systeemillä on määritelmän mukaan tarkoitus eli sen pitää edistää organisaation tavoitteita. Kyse ei ole konemaisesta järjestelmästä, vaan organisaation johto ja käyttäjät on otettava huomioon ja ovat osa kokonaisuutta.

Lue koko artikkeli TIVIA:n sivuilta.