Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys SYTYKE ry. ISBN 951-762-139-6. ISSN 0785-6709. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy. Painopaikka Kouvolan Kirjapaino Oy 1990.

Raportin laatinut Relaatiotietokanta-ryhmä

  • Merja Korpela, Tietoässä Oy – Työryhmän vetäjä
  • Anneli Bergström
  • Ari Hovi, Ari Hovi Oy
  • Tapio Lahdenmäki, IBM
  • Pertti Rosendahl
  • Vesa Tiirikainen

Sisällys

  • Johdanto
  • Yhteenveto
  • Yhteenveto kokemuksista
  • Työryhmän jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä