Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy, Espoo. ISBN 951-762-215-5. Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1994.

Raportin laatinut työryhmä

 • Kari Kivistö, MSG Software Oy – Työryhmän puheenjohtaja
 • Harri Ala-Pappila, Sampo-Yhtiöt
 • Jouni Juutinen, Tietotehdas Oy
 • Risto Mikkonen, Oy Alko Ab
 • Eila Oikari, KT-Tietokeskus Oy
 • Jukka Tuomaala, Neste Oy
 • Kari Ekholm, Suomen Unilever Oy (työn alkuvaiheessa mukana)

Työryhmän valvoja Sytykkeen hallituksen puolesta

 • Kari Bäckman, DIS Oy

Sisällys

 • Selvityksen suoritustapa
  • Selvityksen tavoitteet
  • Kyselylomake
  • Kyselyn suorittaminen ja vastausten käsittely
 • Käsitteet
 • Kyselyn tulokset
  • Yritys ja vastaaja
  • Työasema-arkkitehtuuriin perustuvan järjestelmän perustiedot
  • Tekninen ympäristö ja toteutusvälineet
   • Käyttöjärjestelmät
   • Lähiverkon tyyppi
   • Protokollat
   • Järjestelmän toteutusvälineet
   • Käyttöliittymän tyyppi
   • Käsittelyn hajauttaminen
   • Tietojen hajauttaminen
  • Järjestelmän rakentaminen
   • Systeemityömalli ja menetelmät
   • Käyttöliittymän suunnittelu
   • Tiedonhallinta
   • Tietoliikenne
   • Tietoturva
   • Järjestelmän hallinta
   • Käyttäjien koulutus ja tuki
   • Muut erot ja muita huomioita
  • Projektin hallinta
   • Projektin ohjaus ja hallinta
   • Projektiorganisaatio
   • Työmäärät ja kustannukset
  • Odotukset ja kokemukset työasema-arkkitehtuurista, tulevaisuuden näkymät
   • Odotetut ja saavutetut hyödyt
   • Työasema-arkkitehtuurin käyttö tulevaisuudessa
   • Jatkossa käytettävät menetelmät ja välineet
 • Yhteenveto
 • Liite: Kysely tietojärjestelmien rakentamisesta työasema-arkkitehtuurissa