Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy, Espoo. Kansikuva: S. Lehtonen. Valokuva: Tuomo Vanhanen. Taitto: Tuomo Vanhanen. ISBN 951-762-207-4. Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1993.

Raportin laatinut työryhmä

 • Maija-Liisa Niskanen, Kansa-Yhtymä Oy – Työryhmän vetäjä
 • Eila Himanen, Eläke-Sampo Oy
 • Antti Huuskonen, VTKK-Yhtymä Oy
 • Pasi Kantelinen, Oy Laatukonsultointi P. Kantelinen Ab
 • Kari Kinnunen, Neste Oy (osan aikaa)
 • Eija Laakso, Finanssidata Oy (osan aikaa)
 • Sakari Lehtonen, Kesko Tietojärjestelmät (osan aikaa)
 • Helinä Tapaninen, Neste Oy (osan aikaa)

Sisällys

 • Laatujärjestelmä
 • Laatujärjestelmän käyttöönotto
 • Johto ja esimiehet laatujärjestelmän käyttöönotossa
 • Tarkistuslistat
 • Vinkkejä johdolle
 • Vinkkejä laatujärjestelmävastaavalle
 • Vinkkejä linjaesimiehelle
 • Vinkkejä projektipäällikölle
 • Vinkkejä ylläpitovastaavalle