Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy, Espoo. Kansikuva: Eija Kalliala. ISBN 951-762-185-X. Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1993.

Raportin laatinut työryhmä

 • Tapio Lahdenmäki, IBM – Työryhmän vetäjä
 • Jouni Arvola, KOP
 • Ari Hovi, Ari Hovi Oy
 • Eija Kalliala, Oy Eläkesysteemi Ab
 • Merja Korpela, Tietotehdas Oy
 • Sakari Kurvinen, Object Informatics Oy
 • Lauri Laitinen, VTT/TIK
 • Liisa Tikkanen, Pohjola-yhtiöt

Sisällys

 • Johdanto
 • Vanhoja malleja ja menetelmiä
 • STST-malli
 • Relaatiokannan suunnittelu
 • Suorituskyvyn tarkastaminen testiympäristössä
 • Projektien ohjaus STST-mallissa
 • Laadunvarmistus
 • Ositetun rakentamisen oppimishyödyt
 • STST-mallin kokeilu
 • STST-malli: edut, haitat ja vaatimukset
 • Liite: Käsitteistöä