Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kannen suunnittelu: Jari Laukkanen. Kansipiirros: Jaakko Koskinen. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy. ISBN 951-762-147-7. Painopaikka: Kouvolan Kirjapaino Oy 1990.

Raportin laatineet työryhmätKannattavuustyöryhmä

 • Hannu Mäki, Pohjola-yhtiöt
 • Risto Nevalainen, Tietotekniikan kehittämiskeskus ry

Menetelmät ja apuvälineet -työryhmä

 • Lauri Laitinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus – Työryhmän vetäjä
 • Tero Ahtee, Tampereen yliopisto
 • Merja Arppe, Tele
 • Jorma Hirvonen, Kesko
 • Tiina Jaatinen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
 • Eija Kalliala, Oy Eläkesysteemi Ab
 • Risto Mikkonen, Oy Alko Ab
 • Kari Smolander, Jyväskylän yliopisto
 • Veli-Pekka Tahvanainen, Jyväskylän yliopisto
 • Pirjo Tiilikka, Tieto-Tapiola Oy
 • Liisa Tikkanen, Pohjola-yhtiöt
 • Teijo Virtanen, Software AG
 • Ari Voutilainen, Tietosavo Oy

Käyttöönottotyöryhmä

 • Heidi Santtila, Pohjola-yhtiöt / 1.4.1990 alkaen PS-Group Oy – Työryhmän vetäjä
 • Kari Bäckman, Tietosuunnittelu SRM Oy
 • Mirja-Leena Heikkinen, Tietotehdas Oy
 • Antti Huuskonen, Valtion tietokonekeskus
 • Tarja Lehtonen, Oy Elorg-Data Ab
 • Timo Mustonen, Oy International Business Machines Ab
 • Petri Virtanen, Datacity Information Systems Oy

Sisällys

A. Kannattavuus

 • TAS:n vaikutusten ryhmittely
 • Vaikutuksia tuottavuuteen ja tehokkuuteen
 • Vaikutuksia laatuun
 • Esimerkkilaskelma TAS:n vaikutuksista yrityksessä

B. Menetelmät

 • Toimintomallitus
 • Tietomallitus
 • Tila- ja oliomallitusmenetelmät
 • Menetelmistöt
 • Kysely
 • Menetelmien näkökulmat ja sukupuu

C. Käyttöönotto

 • Sovelluskehitys liiketoiminnan näkökulmasta
 • Systeemityön kehittäminen
 • Mallin, menetelmän ja TAS-välineen valinta
 • Käyttöönotto
 • Seuranta