Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kannen suunnittelu: Jari Laukkanen. Kansipiirros: Jaakko Koskinen. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy. ISBN 951-762-147-7. Painopaikka: Kouvolan Kirjapaino Oy 1990.

Raportin laatineet työryhmätKannattavuustyöryhmä

  • Hannu Mäki, Pohjola-yhtiöt
  • Risto Nevalainen, Tietotekniikan kehittämiskeskus ry

Menetelmät ja apuvälineet -työryhmä

  • Lauri Laitinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus – Työryhmän vetäjä
  • Tero Ahtee, Tampereen yliopisto
  • Merja Arppe, Tele
  • Jorma Hirvonen, Kesko
  • Tiina Jaatinen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
  • Eija Kalliala, Oy Eläkesysteemi Ab
  • Risto Mikkonen, Oy Alko Ab
  • Kari Smolander, Jyväskylän yliopisto
  • Veli-Pekka Tahvanainen, Jyväskylän yliopisto
  • Pirjo Tiilikka, Tieto-Tapiola Oy
  • Liisa Tikkanen, Pohjola-yhtiöt
  • Teijo Virtanen, Software AG
  • Ari Voutilainen, Tietosavo Oy

Käyttöönottotyöryhmä

  • Heidi Santtila, Pohjola-yhtiöt / 1.4.1990 alkaen PS-Group Oy – Työryhmän vetäjä
  • Kari Bäckman, Tietosuunnittelu SRM Oy
  • Mirja-Leena Heikkinen, Tietotehdas Oy
  • Antti Huuskonen, Valtion tietokonekeskus
  • Tarja Lehtonen, Oy Elorg-Data Ab
  • Timo Mustonen, Oy International Business Machines Ab
  • Petri Virtanen, Datacity Information Systems Oy

Sisällys

A. Kannattavuus

  • TAS:n vaikutusten ryhmittely
  • Vaikutuksia tuottavuuteen ja tehokkuuteen
  • Vaikutuksia laatuun
  • Esimerkkilaskelma TAS:n vaikutuksista yrityksessä

B. Menetelmät

  • Toimintomallitus
  • Tietomallitus
  • Tila- ja oliomallitusmenetelmät
  • Menetelmistöt
  • Kysely
  • Menetelmien näkökulmat ja sukupuu

C. Käyttöönotto

  • Sovelluskehitys liiketoiminnan näkökulmasta
  • Systeemityön kehittäminen
  • Mallin, menetelmän ja TAS-välineen valinta
  • Käyttöönotto
  • Seuranta