KAOS-ilta 2.6.2022 klo 16.30

Jouni Lähteenmäki / Posti: Kokonaisarkkitehtuurityö strategisen kehittämisen tukena Postilla

  • Esityksessä käydään läpi mm. millaisia ovat arkkitehtuuritoiminnon yhteistyötavat liiketoiminnan kanssa käytännössä (case Baltian haltuunotto), yhteistyömallin vaikutus kokonaisarkkitehtien rooleihin ja työnkuviin sekä kokonaisarkkitehtuurin suhde kehittämisen johtamiseen.
  • Diaesitys

Anna Aaltonen / Coala Oy: Kokonaisarkkitehtuuri kohtaa strategian

  • Juhlapuheissa kokonaisarkkitehtuuria pidetään strategisena asiana ja sitä se onkin. Miten nämä juhlapuheet käytännössä toteutuvat ja mitä arkkitehtuuritekemisiä strategiatyön kohtaaminen edellyttää? Esityksessään Anna käy eri vaihtoehtoja läpi esimerkkien avulla. Alkuun pääsee sillä, että lukee strategian ennen kokonaisarkkitehtuurityön aloittamista. Jos osaamista ja intoa riittää, voi strategiaa jopa tehdä arkkitehtuurin avulla (ArchiMate:ssa on sopivia elementtejä). Käytännössä organisaatiot tekevät jotain näiden ääripäiden väliltä.
  • Diaesitys

Riitta Alkula / Digi- ja väestötietovirasto DVV: Semanttinen tietojen mallinnus – osa julkisen hallinnon tiedonhallinnan strategiaa

  • ”Kysy vain kerran” (once only) on yksi tärkeistä julkisen hallinnon periaatteista: ettei kansalaisen tarvitse toimittaa samoja tietoja uudelleen ja uudelleen eri viranomaisille. Julkisen hallinnon toimijoiden pitäisi kysyä muilta viranomaisilta tarvitsemansa tiedot, kun nämä ovat nuo tiedot jo aiemmin keränneet. Tämä periaate on myös yksi tiedonhallintalain lähtökohdista: julkisen hallinnon tiedot muodostavat yhteisen tietovarannon, joka kuuluu yhteiseen käyttöön. Yhteentoimivuusalusta ja siihen liittyvät tietojen mallintamisen periaatteet tarjoavat käytännön tukea tietojen kuvaamiseen loogisella tasolla eli työkalut, joilla muokataan ja julkaistaan koodistoja, sanastoja ja tietomalleja. Yhteentoimivuusalustalle vietyjä tietoja voi hyödyntää esimerkiksi rajapintojen kuvaamisessa.
  • Diaesitys

Vuosikokous