Suomi jatkaa edelleen yhtenä digitalisoitumisen kärkimaista. Monilla digitalisoitumisen alueilla on kuitenkin yhä kehitettävää. Korkeakoulusektori ymmärtää vastuunsa ja vastaa jo haasteeseen. Digitaalisten palveluiden keskiössä on käyttökokemus, mikä näkyy myös koulutuksen sisällössä.

Maailman johtavissa digitalisoituneissa yrityksissä toimitaan käyttökokemus edellä

Kotisivut eivät ole enää vain kotisivut, vaan nyt tulevat digitaaliset palvelut! Digitaalisuuden vaikutukset ulottuvat suomalaisessa yhteiskunnassa jo miltei kaikille aloille. Digibarometri 2015 lupaa Suomelle hyviä edellytyksiä digitalisoitumisen hyötymisestä. Edelliseen Digibarometriin verrattuna kehitystä on tapahtunut erityisesti siinä, miten yritykset käyttävät digitaalisia palveluita. Muutoksen taustalla nähdään erityisesti pilvipalvelujen käytön lisääntyminen. Vaikka digitalisaatio laajenee, suomalaisissa yrityksissä on toistaiseksi hyvin vähän verkkoliiketoimintaa. Kiistatta on selvää, että digitalisaatio luo uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa. Digibarometrin mukaan tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi onnistuttu hyödyntämään. Syynä tähän voidaan nähdä suomalaisten yritysten johdon ymmärtämättömyys ja hidas syttyminen digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kuitenkin maailmassa on jo lukuisia digitalisoituneita yrityksiä. Applen, Googlen ja Facebookin kaltaisia maailman johtavia digitalisoituneita yrityksiä yhdistää yksi asia – ne toimivat käyttökokemus (tai käyttäjäkokemus) edellä. Apple kiinnittää kaikissa rekrytoinneissaan huomiota hakijan ymmärrykseen käyttökokemuksen merkityksestä. Googlen ensimmäinen filosofia kymmenen kohdan listalla on priorisointi ja keskittyminen käyttäjään ja hänelle tarjottavaan parhaaseen mahdolliseen käyttökokemukseen.

Digitalisoituvien yritysten liiketoimintamallit muutoksessa

Yritysten mahdollisuus digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja palveluihin vahvasti liittyvän käyttökokemuksen merkitys näkyvät it-tradenomien koulutustarpeissa. Koulutustarjonnassa on otettu huomioon, että digitalisoituminen on muuttamassa voimakkaasti yritysten liiketoimintamalleja. Samaan aikaan ict-alan työ on murroksessa, kun perinteisiä ict-alan työtehtäviä on jäämässä kokonaan pois ja samaan aikaan tilalle on syntymässä uusia ammatteja. Nämä uudet ict-alan työtehtävät edellyttävät myös uutta osaamista. Digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttää entistä vahvempaa innovointitaitoa ja asiakkaan tarpeiden ymmärrystä. Käyttökokemuksen merkitys korostuu perinteisen ohjelmistokehitysosaamisen rinnalla. Myös työskentelytavat ovat muuttumassa. Ict-kehitystyö on aiempaa ketterämpää ja nopeatahtisempaa. Yritysten verkkoliiketoimintaa tukevien digitaalisten palvelujen suunnittelu ja tuottaminen vaativat toisaalta ict:n ja toisaalta yrityksen liiketoiminnan laaja-alaista ymmärrystä. Tämä osaamisen yhdistelmä löytyy it-tradenomilta.

IT-tradenomi ottaa huomioon käyttökokemuksen digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Haaga-Heliasta valmistuvilla it-tradenomeilla on vaihtoehtona mahdollisuus profiloitua digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että digitaalisten palveluiden ammattilainen tietää digitaalisen palvelun merkityksen ja osaa innovatiivisesti luoda palvelulle tarkoituksenmukaista protoa. Tavoitteena on, että valmistunut it-tradenomi osaa tuottaa digitaalisia palveluja nykyaikaiselle liiketoiminnalle ja osaa tuotteistaa palvelun. Osaamisen keskiössä on tavoite, että it-tradenomi osaa ottaa huomioon käytettävyyden ja käyttökokemuksen digitaalisessa palvelussa.

 

Käyttökokemus on digitaalisten palvelujen kehittämisen keskiössä

 

Digitaalisiin palveluihin profiloituvan it-tradenomin koulutuksessa käyttökokemukseen yhdistetään vahvasti käyttäjäpolkujen tunnistaminen ja käytettävyyden analysointi. Näin opiskelija ymmärtää käyttökokemuksen koostuvan käyttäjän kannalta merkityksellisestä arvontuotannon prosessista. Prosessiin voi liittyä erilaisia palvelutuokioita, kontaktipisteitä ja interaktioita palveluntuottajan, erilaisten käyttöliittymien ja muiden palvelun käyttäjien kanssa. Käyttökokemuksia on yhtä monta kuin on käyttäjiä. Toisaalta käyttökokemusta ei ole milloinkaan mahdollista ohjata täydellisesti. Nämä ovat haasteita, joita it-tradenomin tulee pystyä tiedostamaan ja ottamaan huomioon digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Hänen tulee osata käyttää erilaisia menetelmiä käyttökokemuksen kartoittamiseen ja suunnitteluun sekä osata soveltaa niitä tilanteeseen sopivalla tavalla. Käyttökokemusta tulee osata tarkastella ja kehittää sekä kokonaisuutena että yksittäisiin osiin syventyen.

Digitaalisiin palveluihin profiloituvan it-tradenomin tulee ymmärtää eri sidosryhmien osallistumisen merkitys kehitystyön onnistumiseen. Hänen on kyettävä soveltamaan erilaisia työtapoja ja menetelmiä osallistavassa suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen hän osaa muuntaa käyttäjän kokemuksesta esiin nousevat ongelmakohdat tai muut palvelukokemuksen kannalta merkittävät hetket palveluratkaisuiksi ja palveluelementeiksi. Lisäksi hän osaa kuvata ratkaisunsa siten, että siitä voidaan viestiä palvelun kehityksen eri sidosryhmille, sekä validoida prosessissa syntyneen suunnitelman ja muokata sitä validoinnin tulosten mukaisesti.

On ennustettu, että tulevaisuudessa ict-osaajat tekisivät entistä enemmän yhteistyötä niin viestinnän ja markkinoinnin kuin tuotekehityksenkin kanssa. Jos pohditaan käyttökokemusta digitaalisten palvelujen tulevaisuudessa, ennuste on hyvinkin tarkkanäköinen. It-tradenomit ovat luomassa tätä maailmaa vahvassa yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. Kotisivut eivät ole enää vain kotisivut, vaan nyt tulevat digitaaliset palvelut!

 

It-tradenomin vahvuus on ict- ja liiketoimintaosaamisen laaja-alainen yhdistelmä

 


Niina Kinnunen toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.