Systeemityölehden aiheiden mukainen sisältö 1988 - 2006


Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n julkaisemassa Systeemityö-lehdessä
(vuosina 1987 -1993 nimellä Sytyke-sanomat) julkaistut artikkelit teemanumeroittain.

Vuosien 1994-1996 artikkelit on talletettu HTML-muodossa.
Vuosien 1997-2006 artikkelit on talletettu PDF-muodossa.
Adoben ilmainen PDF reader www-selaimeen on imuroitavissa mm. osoitteesta http://www.adobe.com.

Luokittelu on vielä suuntaa-antava, keskeneräinen ja tarkistamaton.


1. Systeemityö

1.1. Systeemityöstä yleisesti (41)
1.2. Systeemityön Tutkimus (13)
1.3. Systeemityön Koulutus/opetus (15)
1.4. Systeemityön Kyselyt (7)
1.5. Systeemityön Standardisointi (1)

2. Systeemityön vaiheet

2.1. Vaatimumäärittely (1)
2.2. Suunnittelu (1)
2.3. Protoilu (1)
2.4. Testaus (30)
2.5. Ylläpito (18)

3. Menetelmät

3.1. Menetelmät - Yleisesti (18)
3.2. Menetelmät - Sunnittelun Organisointi (1)
     3.2.1 Komponentit (10)
     3.2.2 Oliomenetelmät (54)
     3.2.3 Uudelleenkäyttö (3)
     3.2.4 Ketterät menetelmät (7)
     3.2.5 Hajautetut kehitysympäristöt (1)
3.3. Menetelmät - Välineet
     3.3.1 CASE (42)
     3.3.2 Sovelluskehittimet (7)
     3.3.3 Version hallinta (1)
3.4. Menetelmät - KuvausStandardit
     3.4.1 UML (3)
3.5. Menetelmät - Kehittämiseen
     3.5.1 Kokonaistutkimus (8)
     3.5.2 Liiketoimintalähtöinen kehittäminen (13)
     3.5.3 Käyttäjäkeskeinen kehittäminen (1)
     3.5.4 Information engineering (5)

4. Teknologia

4.1. Laiteteknologiat
     4.1.1 Mikrotietokoneympäristöt (7)
4.2. Käyttöjärjestelmät
     4.2.1 Käyttöjärjestelmät / Unix (6)
4.3. Ohjelmointikielet/ympäristöt
     4.3.1 Java (7)
     4.3.2 J2EE (5)
     4.3.3 Microft NET (1)
     4.3.4 Python (1)
4.4. Tekoäly
     4.4.1 Tekoäly - ohjelmoitu (2)
     4.4.2 Tekoäly - itseoppiva (1)

5. Tietosysteemin ominaisuudet

5.1. Tietoturvallisuus (27)
5.2. Käyttöliittymät / Käytettävyys (49)

6. Liiketoiminta

6.1. Ohjelmistovienti (6)
6.2. Yritysesittelyt (3)
6.3. Tukijärjestelmät
6.4. Terveyden hoitoala (10)

7. Standardisointi

7.1. Standardisointi yleisesti (3)
7.2. Standardisointi - Kotoistaminen
7.3. XML (1)

8. Ihminen

8.1. Henkilöstö (5)
8.2. Koulutus (11)
8.3. Tietokoneavusteinen opetus
8.4. Psykologiset näkökulmat (6)
8.5. Tiimityö (4)
8.6. Hiljainen tieto (1)
8.7. Muutosjohtaminen/hallinta (5)

9. Projektinhallinta

9.1. Projektin hallinta - Yleisesti (38)
9.2. Projektin hallinnan apuvälineet (5)
9.3. Riskien hallinta (4)
9.4. Ohjelmistojen hankinta (5)

10. Laatu

10.1. Laatu yleisesti (42)
10.2. Laatu - Tietojärjestelmien tarkastustoiminta (5)
10.3. Laatu - Arviointivälineet/menetelmät (2)

11. Prosessit

11.1. Ohjelmistoprosessien kehittäminen (25)
11.2. Liiketoimintaprossessien kehittäminen (14)
11.3. Tuottavuus (15)

12. Verkostuminen

12.1. Verkostuminen Organisaatioiden välillä
     12.1.1 Verkostuminen - Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (EDI/OVT) (13)
     12.1.2 Verkostuminen - Organisaatioiden välillä - Semattinen Web (7)
12.2. Verkostuminen - Sähköposti (5)
12.3. Verkostuminen - Elektroninen kaupankäynti/asiointi (6)
12.4. Verkostuminen - Ryhmätyön tuki (8)
12.5. Verkkotumisteknologiat
     12.5.1 Verkottuminen - Internet (13)
     12.5.2 Verkottuminen - OSI-malli (1)

13. Tietojärjestelmä Arkkitehtuurit

13.1. Arkkitehtuuri (5)
13.2. Client/server-arkkitehtuuri (25)
13.3. Matkapuhelinalan arkkitehtuurit (8)
13.4. Sulautetut järjestelmät (10)
13.5. Internet arkkitehtuuri (2)
13.6. Yhteistoiminnalliset sovellukset (3)

14. Tiedonhallinta

14.1. Tietohallinto (11)
14.2. Tiedonhallinta - Tietokannat (24)
14.3. Tiedonhallinta - Relaatiotietokannat (31)
14.4. Tiedonhallinta - STST-Malli (16)
14.5. Tiedonhallinta - Data Warehousing (10)

15. SYTYKE ry

15.1. SYTYKE ry yleisesti (8)
15.2. SYTYKE ry:n seminaarit (8)
15.3. SYTYKE ry:n toiminnasta (22)
15.4. SYTYKE ry:n historiaa (21)
15.5. SYTYKE ry:n palautekyselyt (2)
15.6. SYTYKE ry:n Systeemityölehti (5)
15.7. Muu Tietotekniikan liitto (1)

16. Luokittelematta

16.1. Ei vielä ehditty luokitella (239)1. Systeemityö

1.1. Systeemityöstä yleisesti

2000-3 Opastava oliopohjainen systeemityömalli
Markku Kuivalahti, Hämeen AKK

2000-3 SinäKin voit omalta osaltasi auttaa yhtiötä Järjestelmällisesti Uudistumaan Mallintamalla Prosesseja
Virpi Kasurinen, Tietosavo Oy

2000-1 Kilpailuetua resurssien optimoinnilla
Petteri Manninen, SEC

1999-2 Systeemityön kehittyminen
Markku Rantapuu

1999-2 20-vuotisjuhlapuhe
Risto Linturi

1996-4 Pääkirjoitus: Tietojenkäsittelytieteiden tutkimus ja Suomen Ateena
Jorma Kyppö, Jyväskylän yliopisto
Kalle Lyytinen, Jyväskylän yliopisto

1996-4 Tietojärjestelmien ja suunnitteluprosessien teoria
Kalle Lyytinen, Jyväskylän yliopisto

1996-3 Pääkirjoitus: Systeemityön murros
Lauri Laitinen

1996-3 Järjestelmien tekotapa tulevaisuudessa
Raija Ristola
Tarja Kuosa

1996-3 Visio systeemityön uhkatulevaisuudesta
Tuija Helokunnas
Anneli Laitinen

1996-3 Visio valmisohjelmistojen käytöstä
Risto Mikkonen
Anitta Merilä

1996-3 Visio suurten järjestelmien systeemityöstä
Tarja Kuosa
Raija Ristola

1996-3 Visio globaalista verkosta
Lauri Laitinen
Marjatta Ranta
Markku Hämäläinen

1993-2 Lama koettelee myös systeemityöä
Tapani Seppänen , HM&V Research Oy

1993-1 Käyttäjä ja systeemityö
Marja-Terttu Tyynelä , Oy Unisys Ab (Nyk. Tietotekniikan liitossa)

1993-1 Arkipäivän systeemityö
Pekka Virkki , Provano Oy

1993-1 Käyttäjän systeemityö jatkuu järjestelmän elinkaaren loppuun asti
Markku Nurminen , Turun Yliopisto

1992-6 Systeemityön haasteet 90-luvulle
Ulla Lehtiniemi , VTKK

1992-3 Systeemityöhankkeen ostaminen vaatii kovaa ammattitaitoa
Antti Hannula
Matti Karvinen

1991-6 Systeemityö tulevaisuudessa
Kirsti Jalasoja , Atk-instituutti

1991-3 Järjestelmien kehitys- ja kohdeympäristöt
Kari Känsälä , VTT Tietotekniikka

1991-2 Tietoyritysten strategiat, johtaminen ja menestyminen 90-luvulla
Matti Mäkelin, HM&V Research Oy
Tapani Seppänen , HM&V Research Oy

1991-1 Systeemityö kansainvälisessä järjestössä
Martti Karjalainen , Maanmittaushallitus

1990-5 Systeemityön menestystekijät
Olavi Maanavilja , IBM

1990-4 Atk-ammattilaisuus nyt ja tulevaisuudessa
Hellä Helander-Hakanpää , Tietospesialistit Oy

1990-1 Yhteistyö on yhteistä työtä
Risto Nevalainen , TIEKE

1990-1 Yritysmallit - systeemirakentamisen puolijohteet
Veikko Roukala , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1989-6 Onko kehitys kehittynyt 10 vuodessa , Sytykkeen puheenjohtaja 1979-81

1989-6 90-luvun suomalainen systeemityö
Markku Tarkki , TT-innovation Oy

1989-6 90-luvun systeemityö
Heikki Koistinen , Tietojenkäsittelyneuvonta Oy

1989-4 Systeemityö muuttuvassa ympäristössä
Risto Ankio , OKO

1989-4 Systeemiarkkitehtuuri ohjenuorana
Pekka Vuorinen , Pohjola-yhtiöt

1989-4 Tietotekniikan tutkimuksesta VTT:ssa
Kari Känsälä , VTT/TIK

1989-1 Tietotekniikkaprojekti muutosprosessina
Timo Honkela , Ratko-konsultointi Oy

1988-6 Systeemisuunnittelijan luovuus
Risto Nevalainen , PNA Oy

1988-6 Systeemisuunnittelun tutkimus Pohjoismaissa
Risto Suitiala , VTT/TIK

1988-5 Miten paljon systeemityöhön kannattaa sijoittaa
Ari Vepsäläinen , HM&V Research Oy

1988-5 Ostaa vai tehdä
Matti Mäkelin , HM&V Research Oy

1988-5 Toimintaa kehittävä systeemityö
Veikko Roukala , Tietosuunnittelu-SRM OY

1988-5 Atk-ammattilaisen yhteistyötaitojen kehittämien
Markus Flaaming , Tietojenkäsittelyneuvonta Oy

1988-1 Tohtori Ari Vepsäläisen haastattelu

1.2. Systeemityön Tutkimus

1996-4 Miten tietotekniikan ja tietoliikenteen viimeiset kehitysaskeleet vaikuttavat tietojärjestelmien opetukseen ja tutkimukseen?
Eero Peltola, Jyväskylän yliopisto

1996-4 Tietotekniikan tutkimusinstituutti - liiketoimintavetoista tietojenkäsittelyn tutkimusta
Mikko Kovalainen, Jyväskylän yliopisto
Esa Auramäki, Jyväskylän yliopisto

1996-4 Mikä on kehittämisprojekti?
Maritta Pirhonen, Jyväskylän yliopisto
Anja Mursu, Jyväskylän yliopisto

1996-4 Verkkoteorian tutkimus
Jorma Kyppö, Jyväskylän yliopisto

1996-2 Pääkirjoitus: Systeemityön tutkimus Suomessa
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1996-2 Systeemityöhön liittyvä tutkimus Helsingin kauppakorkeakoulussa
Markku Sääksjärvi, Helsingin kauppakorkeakoulu

1996-2 Oulun yliopisto - tietojenkäsittelyopin laitos
Pentti Kerola, Oulun yliopisto

1996-2 Kuopion yliopisto - Tietojenkäsittelyn ja sovelletun matematiikan laitos
Anne Putkonen, Kuopion yliopisto

1996-2 Tutkimuksia systeemityön alueelta Tampereen yliopistossa
Tarja Kuosa, Tampereen yliopisto

1996-2 Systeemityön tutkimus ammattikorkeakouluissa
Eija Hamina-Mäki, Atk-instituutti

1996-2 Systeemityön tutkimus ja opetus Turun kauppakorkeakoulussa
Reima Suomi, Turun kauppakorkeakoulu

1996-2 Tietojärjestelmien tutkiminen Turun yliopistossa
Markku Nurminen, Turun yliopisto

1996-2 Ohjelmistotuotannon opetus ja tutkimus Joensuun yliopistossa
M. Penttonen, Joensuun yliopisto
R. Rask, Joensuun yliopisto
J. Sajaniemi, Joensuun yliopisto

1.3. Systeemityön Koulutus/opetus

2004-3 "Miten systeemityö on esillä EUCIPissa, TTL:n tulevassa ""ammattilaisen ajokorttikonseptissa""?"
Pentti Saastamoinen, Tietotekniikan liitto

2003-2 Opiskelijan tie vie työelämään
Kati Ahlgren, Artemis Finland Oy

2003-2 Noviisista ekspertiksi - Ammatillisen osaamisen ja itsetunnon kehitys opintojen aikana
Ritva Silvennoinen, Kuopion yliopisto

2003-2 Koulun penkiltä sorvin ääreen
Elina Mikkola

2003-2 Koulunpenkiltä työelämään
Tuukka Urpi

2003-2 Työn ja opiskelun yhteensovittaminen
Konsta Karvinen

2003-2 Ammattikorkeakoulusta tietotekniikka-alan asiantuntijaksi
Ulla Vanhanen, Helia

2003-2 Jäsenyyskysymyksiä
Pekka Forselius, SYTYKE ry

2003-2 Korkeakoulusta työelämään asiantuntijana vai oppipoikana
Maritta Korhonen, Pohjois-Savon AKK

2001-4 Trendit systeemityökoulutuksessa
Päivi Hietanen, KnoeledgePool Tieturi Oy

1993-1 Ajokortti tutkinto myös systeemityötä tekeville ?
Markku Kuivalahti , Hämeenlinnan LT-istituutti

1992-6 Tarina lopputyöprojektista , Atk-instituutti

1991-1 Systeemisuunnittelijan jatkokoulutus
Kari Rönkä , Atk-instituutti

1990-4 Datanomikoulutusta työssäkäyville
Arto Sainio , Atk-instituutti

1988-4 Systeemityökoulutusta järkeistämään
Lasse Laaksonen , Wider Consulting Oy

1.4. Systeemityön Kyselyt

2000-3 Sukellus systeemityön pyrskeiseen nykytilaan
Maisa Hyttinen, Helian opiskelija

1996-3 Työryhmä tulevaisuutta tutkimassa
Tarja Kuosa, Tampereen yliopisto

1996-3 Tulevaisuustaulukko systeemityössä
Tarja Kuosa, Tampereen yliopisto

1996-3 Jäsenkyselyn teko
Tarja Kuosa, Tampereen yliopisto

1996-3 Jäsenkyselyn vastaajat
Markku Hämäläinen, Datamar Oy

1996-3 Yhteenveto jäsenkyselyn vastauksista
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus
Marjatta Ranta

1996-3 Systeemityön kehittyminen - vastaajien näkemys
Anitta Merilä, TT Tieto Oy

1.5. Systeemityön Standardisointi

1993-1 Tietotekniikan standardisointi Suomessa
Juha Sorvari, TIEKE ry


2. Systeemityön vaiheet

2.1. Vaatimumäärittely

2006-2 Käyttöliittymälähtöinen vaatimusmäärittely
Sari A. Laakso, Helsingin Yliopisto

2.2. Suunnittelu

2006-2 Onko innovaatioiden suunnittelu tiedettä
Pertti Järvinen, Tampereen Yliopisto

2.3. Protoilu

1989-3 Protoilua relaatiotietokantaympäristössä
Vesa Tiirikainen , TT-innovation Oy

2.4. Testaus

2006-4 Pääkirjoitus: Testaus kehittyy, missä nopeammin, missä hitaammin
Mitro Kivinen, Qentinel

2006-4 Kehityksen testaus ja testaustiimi
Erkki Pöyhönen, TietoEnator

2006-4 Hyväksymistestauksen anatoimia
Tomi Kaleva, Tietokarhu oy

2006-4 Uutena ketterässä projektissa
Toni Huusko, Qentinel
Rajesh Singh, Qentinel

2006-4 Tutkimuksen ja käytännön väliseen kuilun partaalla
Juha Itkonen, TTK

2006-4 Mistä TestausOSY:n jäsenistö puhuu?
Matti Vuori, Plenware

2006-4 Testauksen onni ja haasteet osana tuotekehitystä
Maaret Pyhäjärvi, F-security Oyj

2006-4 Projektiliiketoiminnan vaikutukset ja vaatimukset testaukselle
Kari Kakkonen, Endero Oy

2006-4 Tuottavat ja laadukkaat prosessit: Laivaseminaari 2006
Tarja Raussi, Tieturi Oy

2006-4 Kuutamolla: Testauksen arki Suomessa

2006-3 Dokumenttien hallinnalla laatua ja tuottavuutta
Tommi Kilpeläinen, Kronodoc Oy

2005-1 Automatisoituuko testaus tulevaisuudessa
Tomi Kaleva, Tietokarhu Oy

2005-1 Monenlaista automaatiota
Maaret Pyhäjärvi, F-Secure

2005-1 Testauksen automatisointi on haasteellista mutta palkitsevaa
Olli Mensio, IBM

2005-1 Testausautomaation kehittäminen ja kehittyminen
Mitro Kivinen, Qentinel Oy

2005-1 Testauksen työvälineet nyt ja tulevaisuudessa - akateeminen näkemys
Mika Katara, Tampereen tekninen yliopisto

2005-1 Mallipohjainen testiautomaatio: perusteet ja huomioita käyttöönotosta
Rasa Siegberg, Conformiq Software Oy

2005-1 Niele Python
Marko Komsi, F-Secure
Mika Eloranta, F-Secure

2005-1 Aineisto-ohjattu ja avainsanaohjattu testausautomaatio
Pekka Laukkanen, Qentinel Oy

2005-1 Testaushallinan välineen valinta ja käyttöönootto
Sami Kallio, Conformiq Software Oy

2005-1 Oppeja automaatiotestaus-työpajasta
Maaret Pyhäjärvi, F-Secure

2004-2 Testausprosessit - mistä oikeastaan puhutaan
Maaret Pyhäjärvi, Conformiq Software Oy
Katariina Vuorio, Conformiq Software Oy

2003-2 Päivityspaineita ohjelmistotestaajan malleihin
Maaret Pyhäjärvi , Conformiq Software Oy

2001-1 Pääkirjoitus
Erkki Pöyhönen, Nokia Tutkimuskeskus

2001-1 Kuormitustestaus businesvaatimusten varmistajana
Reetta Mansikkamäki, SEC Oy

2001-1 Testauskonferenssit ja seminaarit - kansainvälistä verkostoitumista moneen makuun
Erkki Pöyhönen, Nokia Tutkimuskeskus

2001-1 Testauksen automatisointi edellyttää selkeitä tavoitteita
Erkki Pöyhönen, Nokia Tutkimuskeskus

2001-1 Turha testaaminen on turhaa
Jukka Paakki, Helsingin yliopisto

2001-1 Cheap Ways to Improve Your Testing
Hans Schaefer, Hans Schafer Software Test Consulting

2000-4 SYTYKEen testauskerho - sinulleko?
Erkki Pöyhönen, Nokia Research Center

2.5. Ylläpito

1998-3 Järjestelmän ylläpito
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Järjestelmän version vaihto
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Järjestelmän poisto käytöstä
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-1 Markasta Euroon työeläkejärjestelmässä
Irmeli Otava-Keskinen, Eläke-Varma

1997-1 Pääkirjoitus: Muuttunut ylläpito
Heikki Koistinen, Tietospesialistit Oy

1997-1 Käytännön vinkkejä ylläpidon ja jatkokehityksen tehostamiseksi
Heikki Koistinen, Tietospesialistit Oy

1997-1 Naularaportin idea
Tapio Lahdenmäki, IBM

1997-1 DB2-tehokkuusmittaukset tuotannossa
Paavo Mattila, Yrjö Viinikka, Oy Comptel Ab

1997-1 Vastausaikojen keskiarvoseurannasta naulojen paljastamiseen sovellusten ylläpidossa
Jarmo Mäkelä, KELA

1997-1 Ylläpidon tehostaminen tulostustoiminnoissa
Tuomo Mickelsson, SysOpen Group

1997-1 PLANTINUM vuosi 2000 - ratkaisu kattaa koko muutosprosessin
Harri Laaksonen, Plantium

1997-1 Vuosi 2000 - vaikutukset tietojärjestelmiin
Erkki Jaakkola, TT-Valtionpalvelut

1992-4 Muutoksenhallinta- ja tuotantoonsiirtomenettelyt
Kauko Skyttä , Raka-Tuki Oy

1991-1 Ylläpito murroksessa
Seppo Kurkinen , TIEKE

1991-1 Ylläpidon organisointi
Markku Hietala , Wideri Consulting Oy

1991-1 Ammatti: Ylläpitäjä
Esko Nurkkala , Kansallistieto

1991-1 Ylläpitoyllätykset
Markku Mikkonen , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1989-1 Ylläpito Suomessa
Matti Ylilammi , TIEKE


3. Menetelmät

3.1. Menetelmät - Yleisesti

2006-3 Malliohjattu ohjelmistoarkkitehtuuri ja tuottavuus
Pertti Virtanen, Tieturi Oy

2006-2 Pääkirjoitus: Oikein koottu menetelmätarjotin
Tarja Raussi, Tieturi Oy

2006-2 Tarjottimella hedelmiä ja muita herkkuja
Eija Hamina-Mäki, TietoEnator Oyj

2006-2 """Kuutamolla: """"hedelmätarjotin"""""""

2006-1 Pienen organisaation ohjelmistotuotannon käytäntöjen parantaminen
Anne Valsta, Helia

2006-1 Stockmann SKY
Ilkka Pirttimaa, Stockmann

1999-4 Väitöskirja: Joustavampia menetelmiä systeemityöhön
Juha-Pekka Tolvanen, MetaCase Consulting Oy

1993-5 Projektin hallinta myös kehittämismallin osa
Veikko Ruokala , SRM-Kehitys Oy

1993-5 Systeemityömallin ja projektin ohjauksen kytkyt
Timo Koskela , CCC Data Oy

1992-6 Nyt säästämään menetelmistä! Nyt säästämään menetelmillä!
Lasse Laaksonen , Compunication Oy

1992-4 HyperSRM
Markku Mikkonen , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1992-4 Miksi menetelmiä hyväksytään tai sitten ei
Lasse Laaksonen , Compunication Oy

1991-6 Kenen ehdoilla systeemityö?
Veikko Roukala , SRM-Tietosuunnittelu Oy

1990-6 Suppea menetelmä luettelo
SYTI-projekti , Jyväskylän yliopisto

1990-3 Systeemityön mallien kehittämien
Terttu Honkasaari , Suomessa Atk-instituutti

1989-4 Rakenteelliset menetelmät osana systeemityön kehittämistä
Risto Kiuru , TT-innovation

1989-2 Menetelmäkehitys Keskossa - katsaus vuosikymmenien taakse
Sakari Lehtonen, Kesko
Eero Vesterinen

1989-2 Matkakuulumisia Software Developmet 89 konferenssista USA:sta
Risto Nevalainen , PNA Oy (nyk. TIEKE:ssä)

3.2. Menetelmät - Sunnittelun Organisointi

2006-2 Nakkikatiketta ja perunamuusia
Sirpa Reunanen-Alatalo, Eläketurvakeskus

3.2.1 Komponentit

2002-3 Pääkirjoitus
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2000-1 Pääkirjoitus: Komponenttiteknologia
Hannu Kokko, SysOpen Oyj

2000-1 Komponenttiarkkitehtuurien vaikutus ohjelmistotuotantoon
Pekka Kähkipuro, SysOpen Oyj

2000-1 Komponenttipohjainen suunnittelu
Jari Isokallio, TietoEnator Oyj
Jaroslaw Skwarek, TietoEnator Oyj

2000-1 Komponentien suunnittelu, case: MAVA
Jarkko Turunen, TietoEnator Oyj

2000-1 Ohjelmistokomponentit ja Java
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2000-1 Enterprise JavaBeans
Hannu Kokko, SysOpen Oyj

2000-1 Muutama valittu sana EJB-soveluspalvelimista
Marko Saarinen, BEA

2000-1 Oliot ja komponentit meren armoilla - SYTYKE ry:n jäsenristeily 1999
Pekka Forselius, STTF Oy
Lauri Laitinen, Nokia Research Center

1999-2 Oliot ja komponentit sulautetujen järjestelmien kehittämisessä
Heikki Honkela, Software Engineering Center SEC Oy

3.2.2 Oliomenetelmät

2004-3 Relaatiokantojen oliopiirteiden käyttö Suomessa - RELA-kerhon tutkimus
Anttoni Wolski, Solid Information Technology
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

2002-4 Oliomallinnuksesta hyvä relaatiokanta
Riitta Kylmälä, Kela

2002-4 Oliosuunnittelusta tehokkaaseeen relaatiokantaratkaisuihin
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

2002-4 Oliosuunnittelusta tietokanta
Jukka Rantanen, Hämeen AKK

1998-1 Tiedon oliokeskeinen ohjelmistotuotantoprosessi Tieto Object
Tiina Kurki, TT Tieto Oy (nyk. TietoEntor Oyj)

1996-4 Oliokielet ja oliokeskeinen lähestymistapa
Markku Sakkinen, Jyväskylän yliopisto

1996-3 Olioiden tulevaisuus
Tuija Helokunnas, Nokia Telecommunication Oy

1996-1 Pääkirjoitus: Olioajattelu: Ottaako vai eikö ottaa?
Silja Räisänen, TT-valtionpalvelut Oy

1996-1 Olioajattelun käyttöönotto: Hyödyt ja riskit
Silja Räisänen, TT-valtionpalvelut Oy

1996-1 Kehittämimalli osana olioajattelun käyttöönottoa yrityksessä
Leila Vilkkinen, Merita Pankki

1996-1 Merita Pankin kokemuksia olioista työasemasovelluksissa
Marketta Priha, Merita Pankki

1996-1 Olioprojektin ohjaus
Pekka Virkki, Provano Oy

1996-1 Vihreitä arvoja - näkökulma kierrätykseen
Ari Hirvonen, TT-valtionpalvelut Oy

1996-1 Kokemuksia oliomenetelmien käyttöönotosta
Yrjö Toiviainen, Dycon Oy

1996-1 TT-Tieto Oy:n oliokeskeinen systeemityömalli
Tiina Kurki, TT-Tieto Oy

1996-1 Oracle tietokanta ja objektiteknologia
Arto Leinonen, Oracle Finland Oy

1996-1 Olioteknologia tänään
Tuija Postari-Kivistö, MetaCase Consulting

1995-1 Olioajattelu - kolmas murros
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1995-1 Rakenteellinen oliokeskeinen analyysi - SOOA
Anne Putkonen, Kuopion yliopisto

1995-1 Luokkahierarkian ylläpito
Anne Putkonen, Kuopion yliopisto

1995-1 Oliokeskeisten analyysimenetelmien vertailu
Anne Putkonen, Kuopion yliopisto

1995-1 Oliokokemuksia OMT-menetelmällä
Jari Jokiniemi, Tekla Oy

1995-1 Ovatko oliot objekteja?
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1995-1 Kokemuksia olioajattelun ja oliomallintamisen opettamisesta ja soveltamisesta käytännön systeemityöhön
Markku Nokso-Koivisto, TT-Innovation Oy

1995-1 Oliokeskeisten ohjelmien tilatestaus
Risto Häkli, VTT Elektroniikka

1995-1 Smalltalk - aito oliokieli
Risto Suitiala, Nokia Tutkimuskeskus

1995-1 Oliokeskeisen systeemityön luonne
Jukka Tamminen, Finnair

1994-1 Olioteknologia soveltuu relaatiotietokantasovelluksien rakentamiseen
Seppo Kortelainen , Relatech Oy

1993-4 (Impedance Mismatch)
Jukka Tamminen , Finnair

1993-2 Kohti makrotason olioajattelua
Seppo Lamminmäki , HM&V Research Oy

1993-2 Oliokeskeisyys - mitä sillä tarkoitetaan ja mikä on sen merkitys systeemityön kannalta?
Jari Lehto , J Lehto Konsultointi Oy

1993-2 Oliota vai relaatioita
Ari Hovi , Ari Hovi Oy

1993-2 Vaatiiko olioajattelu uuden järjestelmäsukupolven?
Marjatta Ranta , Projektipalvelut Oy

1993-2 Kypsyystasot ja oliosuuntautunut ohjelmistotuotanto
Kari Kivistö , MSG Software Oy

1993-2 Olio-ohjelmointikielet
Ahti Haukilehto , R. Linturi Oy

1993-2 Olioita LBMS:n tapaan
Heljä Niinistö , Provano Oy

1992-6 Oliosuuntautuneen ohjelmistotuotannon projektien organisointi
Kari Kivistö , MSG Software Oy

1992-2 Object-Oriented Analysis and Design (2. osa)

1992-2 SYTYKEen OPO- ja RELA-seminaarit
Eija Kalliala , Eläkesysteemi Ab

1991-6 Object-Oriented Analysis and design (Osa 1)

1991-5 Olioita, olioita
Terttu Honkasaari , Atk-instituutti

1991-5 Oliot systeemityössä - OPO-ryhmän työ käynnissä
Sakari Lehtonen , Kesko

1991-5 Oliot - 90-luvun sovelluskehityssuunta
Pekka Pöyhönen , VTKK

1991-5 Olioajattelu ja liiketoimintakeskeinen systeemityö
Jouni Jaakkonen , SYP

1991-5 Olio-ohjelmointi
Ahti Haukilehto , R. Linturi Oy

1991-5 Oliomalli, lisää ilmaisuvoimaa
Eija Kalliala, Eläkesysteemi Ab
Terttu Honkasaari , Atk-instituutti

1991-5 Sisäkkäinen oliomalli
Jukka Tamminen , Finnair

1991-5 Käyttöliittymä mallintamien
Ahti Haukilehto , R. Linturi Oy

1991-5 Parempi yksi luettu oliokirja kuin viisi avaamatonta hyllyssä
Tero Ahtee , TTKK/Ohjelmistotekniikka

1991-5 OCM - oliokeskeistä systeemityötä Suomessa
Markku Nokso-Koivisto , TT-Innovation Systems Consulting Oy

1991-5 OlioCobol tulee

1991-4 OI - Object Orientated Interface Toolkit

1989-4 Oliosuuntautuneisuus , Veikko ja Mika Kehä

1989-4 Olio-ohjelmointi ja systeemityö
Tapio Huomo , HM&V Research

3.2.3 Uudelleenkäyttö

1995-4 Ohjelmistojen kansainvälistäminen ja paikallistaminen
Tuula Käpylä, VTT Tietotekniikka
Aarno Lehtola

1994-4 Ohjelmointitietämyksen rekonstruointi
Risto Suitiala, Nokia Tutkimuskeskus

1991-1 Uudelleenkäytettävyys - ikuinen haave ?
Risto Nevalainen , TIEKE

3.2.4 Ketterät menetelmät

2006-3 Projektien laadun parantaminen ketterillä menetelmillä
Sebastian Nykopp, Reaktor Innovation
Lasse Koskela, Reaktor Innovation

2006-3 XP2006: Ketterät menetelmät hajautetussa kehitysympäristössä
Tarmo Toikkanen, Taideteollinen korkeakoulu

2006-3 Ketterien menetelmiin keskittyvä XP2006-konferenssi oli menestys!
Pekka Abrahamsson, VTT
Outi Salo, VTT

2006-1 Tiedonhallintoagility eloonjäämisen ehtonako? Onko Tiedonhallinnon muutos laatua vai laadutonta
Harri Niemi, TietoEnator Oyj

2006-1 Ketteryydellä tuottavuutta ja laatua
Pentti Virtanen, Tieturi Oy

2005-3 Ohjelmistoarkkitehtuurista puoliketterästi
Simo Vuorinen, TietoEnator

2004-4 Sytykkeen 25-vuotisjuhlat - ketterät menetelmät käytännössä
Minna Oksanen, Gapgemini

3.2.5 Hajautetut kehitysympäristöt

2006-3 XP2006: Ketterät menetelmät hajautetussa kehitysympäristössä
Tarmo Toikkanen, Taideteollinen korkeakoulu

3.3. Menetelmät - Välineet

3.3.1 CASE

2002-4 Käytännön kokeilu Rational Rosella
Tuovi Honkanen, FD FinanssiData

1997-4 CASE-välineiden käyttö systeemityössä
Olli Salmi, Novo Group Oyj

1997-2 Pääkirjoitus: Kehitysympäristöt
Lauri Laitinen, Nokia Research Center

1997-2 CASE'96-tutkimuksen suoritus
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 CASE'96 Tutkimukseen osallistuneet vastaajat ja organisaatiot
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 CASE'96 Välineen käyttöönotto
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 CASE'96 CASE välineen käytön nykytilanne ja tulevaisuus
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 CASE'96 Valitun välineen arviointi
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 CASE'96 Välineen vaikutukset
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 CASE'96 Tulosten yhteenveto
Jari Maansaari, Oulun yliopisto

1997-2 Tehokkaan tietokannan suunnittelu CASE-ympäristössä
Marja Kärmeniemi, IBM

1997-2 Casena käyttämätön CASE

1996-4 MetaPHOR-PROJEKTI
Risto Pohjonen, Jyväskylän yliopisto

1993-4 MetaCASE tuo CASE-välineisiin muokattavuuden ja laajan menetelmätuen
Tuija Postari-Kivistö , MetaCase Consulting Oy

1992-6 AD/Cycleen tuki paikalliselle kuvauskannalle ja AIC:lle
Maarit Rönkkö , IBM

1992-4 Integrointi systeemityössä
Marjatta Rantanen , Projektipalvelut Ky

1991-6 Ian Palmer-CASE-seminaari
Aila Siltanen , Tietotehdas Oy

1991-3 Tietomallit + AD/Cycle = Tuottava ja laadukas tapa kehittää tietojärjestelmiä
Maarit Rönkkö, IBM
Timo Mustonen , IBM

1991-3 Ohjelmistotyökalut pitää saada keskustelemaan keskenään
Esa Saukkonen , Hewlett-Packard Oy

1991-3 Sovelluskehittimien perustiedot yksiin kansiin
Leena Tikkanen , TIEKE

1991-3 Systeemityövälineiden ominaisuudet esille kokeilun kautta
Pasi Kuvaja , Oulun yliopisto - Tietojen käsittelyopin laitos

1991-1 CASE-kyselyn tuloksia
Jyri Inkinen, OKO

1990-6 CASE - Tietokoneavusteinen systeemityö
SYTI-projekti , Jyväskylän yliopisto

1990-5 CASE vaikutukset johdon näkökulmasta, tutkimustuloksia
Aila Siltanen , Tietotehdas Oy

1990-5 SYTI-projekti - suomalaista CASE-tutkimusta vuodesta 1988
Aila Siltanen , Tietotehdas Oy

1990-5 Tietokoneavusteisen systeemityön (TAS) tuotavuuden, laadun ja kannattavuuden arviointi
Hannu Mäki , Pohjola-yhtiöt (nyk. TIEKE:ssä)

1990-5 MetaEdit - apuväline menetelmien mallintamiseen
Kari Smolander , Jyväskylän yliopisto - Tietojenkäsittelyopin laitos

1990-5 TAS/CASE-seminaari
Eija Kalliala , Oy Eläkesysteemi Ab

1990-5 Rapid Application Development (RAD) - entistä paremmin, nopeammin ja edullisemmin
Tapani Soini , Tapani Soini Oy

1990-5 Design Aidin käyttöönottokokemuksia
Tiina Jaatinen , Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

1989-5 Tietokoneavusteinen systeemityö
Juhani Ellä , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1989-5 Mikä CASE-väline
Tapani Soini , Tapani Soini Oy

1989-5 Turbo vai välijäähdytin
Riitta Vänskä, Sampo-yhtiöt
Reima Suomi

1989-5 Projektihallinta CASE-ympäristössä
Jaana Nihtilä , TT-innovation Oy

1989-5 Kuulumisia CASE 89-konferensista Lontoosta
Jorma Järvinen, KOP
Markku Nokso-Koivisto , TT-innovation Oy

1989-5 CASE-alueelle uusia työryhmiä

1989-2 Uusien menetelmien ja välineiden käyttöönotto projekteissa
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus Oy

1989-1 Systeemit seiniltä sovelluksiksi - mainiosti Macillä
Paavo Voltti, Workstation Oy

1988-5 CASE-seminaari 1988
Kari Heinonen , Maanmittaushallitus

1988-4 CASE-maailman koulutuspaineita
Markku Tarkki , TT-innovation

1988-4 Tietojärjestelmien uusista kehittämishankeista (IEW)
Juha Ellä , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1988-2 CASE-ohjelmistot kokonaissuunnittelun tukena
Marjatta Maula , TT-innovation

3.3.2 Sovelluskehittimet

1997-2 Ohjelmointikisa Oiva-97: Oivallinen ohjelmointikisa 22.-24.5.1997
Tuija Helokunnas
Jari Jokiniemi
Eija Hamina-Mäki

1997-2 Ohjelmointikisa Oiva-97 tuomariston silmin
Jari Jokiniemi

1995-2 VTT Tiedote: Monialustainen ohjelmistokehitys
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1992-3 Cobol vai 4GL - valinta 90-luvulle
Christer Alvehus , Peral Software Ab

1991-6 Sovelluskehitysvälineet testissä
Raija Ketola , Oy Unisys Ab

1990-1 Sovelluskehitin 90-luvulla
Mikko Simonlinna , Inforan Oy

1989-2 Sovelluskehittimen valinta
Matti Ylilammi , TIEKE

3.3.3 Version hallinta

2006-1 Stockmann SKY
Ilkka Pirttimaa, Stockmann

3.4. Menetelmät - KuvausStandardit

3.4.1 UML

1999-2 3+1 UML-näkymä arkkitehtuuriin
Juha-Markkus Aalto, Nokia Networks

1999-2 Sulautetun järjestelmän visuaalinen kehitys UML:llä
Hannu Lehikoinen, Insoft Oy

1996-1 Booachin ja Rumbaughin Unified Method
Pekka Pöyhönen, TT-valtionpalvelut Oy

3.5. Menetelmät - Kehittämiseen

3.5.1 Kokonaistutkimus

1989-1 Tiedon arvon lisääminen kokonaistutkimuksen tavoitteeksi
Risto Nevalainen , PNA Oy (nyk. TIEKE:ssä)

1988-5 Kokonaistutkimus ja sen laatu
Jarmo Miettinen , TMT-Business Consulting

1988-4 Kokonaistutkimuksen laadun arviointi
Jouko Niemi , VTKK

1988-2 Miksi kokonaistutkimusta ?
Risto Nevalainen , PNA OY

1988-2 Kokonaissuunnitelun tyylit
Pekka Mäkelä , Wideri Consulting Oy

1988-2 Tietosuunnittelu ja kokonaistutkimukset
Markku Mikkonen , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1988-2 CASE-ohjelmistot kokonaissuunnittelun tukena
Marjatta Maula , TT-innovation

1988-2 Konaistutkimuksen laadun arvioint
Risto Nevalainen , PNA

3.5.2 Liiketoimintalähtöinen kehittäminen

1993-3 Tietotalouden peruspiirteet
Markku Mikkonen, Ernst&Young Consulting Oy
Pentti Kerola , Oulun yliopiston Tietojenkäsittelyopin laitos

1993-3 Tietotalouden ohjausmallin (TOM) tukeminen sovelluksella , Oulun yliopiston Tietojenkäsittelyopin laitos

1993-3 Enterprise Engineering
Tapani Soini , James Martin Co.

1993-3 Puuhastelusta liiketoimintalähtöisyyteen atk-kehittämisen johtamisessa
Heikki Ahlstedt , Ernst&Young Consulting Oy

1993-1 Liiketoiminnan muutos systeemityön näkökulmasta
Pekka Mäkelä , DA Group

1993-1 Toiminnan tuntija tietojärjestelmien kehittäjänä
Veikko Ruokala , SRM-Kehitys Oy

1992-6 Korserninohjauksen tietostrategia - pelastus vallan jaon hallintaan
Heikki Stenlund

1992-3 Tietohallinto kuilun partaalla?
Ossi Kuittinen , James Martin & Co

1989-6 Ohjelmistotalojen on aika löytää itsensä
Tapani Seppänen , HM&V Research Oy

1989-1 Tietojenkäsittelyn strateginen suunnittelu tienhaarassa
Markku Sääksjärvi , Helsingin kauppakorkeakulu

1989-1 Kuinka paljon todella tarvitaan strategiaa, arkkitehtuuria ja integraatiota
Matti Mäkelin ja Ari Vepsäläinen , HM&V Research Oy

1988-2 Onko tietotekniikka yritysten strateginen ase?
Markku Sääksjärvi , Helsingin kauppakorkea koulu

1988-1 Tietotekniikka asiakasyhteyksissä
Matti Mäkelin , HM&V Research Oy

3.5.3 Käyttäjäkeskeinen kehittäminen

2006-2 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Sari Kujala, TKK

3.5.4 Information engineering

1990-5 Rapid Application Development (RAD) - entistä paremmin, nopeammin ja edullisemmin
Tapani Soini , Tapani Soini Oy

1990-4 Information Engineering, osa 3 - Business Systen Design
Tapani Soini , Tapani Soini Oy

1990-3 Information Engineering, osa 2 - Business Area Analysis
Tapani Soini , Tapani Soini Oy

1990-2 Information Engineering, osa 1 - Information Strategy Planning
Tapani Soini, Tapani Soini Oy

1988-4 Tietojärjestelmien uusista kehittämishankeista (IEW)
Juha Ellä , Tietosuunnittelu-SRM Oy


4. Teknologia

4.1. Laiteteknologiat

4.1.1 Mikrotietokoneympäristöt

1993-4 Työasemapohjainen järjestelmäkehitys
Ari Helmiö , H&P Software Engineering Center Oy

1993-1 Kehittyneet levyjärjestelmät - työasema-arkkitehtuurin erään pahimman pullonkaulan poistajana
Jussi Angervo , Oy Daimler Data Finland Ab

1991-1 Help Desk-toiminta Suomessa
Tarja Aartola , Tietojenkäsittelyneuvonta Oy

1990-1 Mikro-ohjelmistot systeemityön apuvälineenä
Timo Malkki ja Markku Mikkonen , Tietosuunnittelu-SRM Oy

1990-1 Systeemityö älykkäässä työasemaympäristössä
Clark Sjöwall , MPS Scandinavia Oy

1990-1 COBOL-sovelluskehitys PC-ympäristössä
Björn Werling, WM-Data

1989-6 Mikrot 90-luvun systeemityössä
Kari Karvinen , Helsingin PC-konsultti Oy

4.2. Käyttöjärjestelmät

4.2.1 Käyttöjärjestelmät / Unix

1992-2 Avoimuus ei ole kaikille samanlaista
Seppo Lamminmäki , HM&V Research Oy

1992-2 Onko avoimuus vapautta?
Hannu Pelkonen , Suomen Tiedonsiirtoyhdistys STY ry

1992-2 Open/OLTP - Hajautettu tapahtuman käsittely unixissa
Taisto Karstinen , OY UNISYS Ab

1992-2 Miten pärjään eri UNIXien ja eri tietokantajärjestelmien kanssa ?
Harri Lukkarinen ja Jaakko Sormunen , Karjalan Tietovalta Oy

1991-2 Avoin arkkitehtuuri - yhteistoiminnalliset järjestelmät
Seppo Salo , TIPAL ry

1991-2 T90 - Valtion toimistojärjestelmäprojekti
Pentti Saastamoinen , VTKK

4.3. Ohjelmointikielet/ympäristöt

4.3.1 Java

2002-3 Pääkirjoitus
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2002-3 J2ME: Konfiguraatiot ja profiilit
Juha Tamminen, Sun Microsystems Oy

2002-3 EJB ja EntityBean-komponentit - eli systeemityön käsitteellisestä kauneudesta ja käytännön raadollisuudesta
Jarmo Reunanen, ReSolution Oy

2002-3 JavaSIG

2002-2 Java ja viestintä mobiileissa ympäristöissä
Sasu Tarkoma, HIIT

2000-1 Ohjelmistokomponentit ja Java
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2000-1 Enterprise JavaBeans
Hannu Kokko, SysOpen Oyj

4.3.2 J2EE

2005-3 J2EE vs. .NET
Olli Sakari, Tieturi Oy

2002-3 J2EE-arkkitehdin työkalupakki
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2002-3 J2EE-suunnittelumalli
Heikki Vesalainen, Mermit Business Application Oy
Matti Kokkola, Mermit Business application Oy

2002-3 Pullonkaulojen poistaminen J2EE-sovelluksista
Antti Tulisalo, Sun Microsystems Oy

2002-3 Kokemuksia SCEA-tutkintoon valmistautumisesta
Kari Marttila, TietoEnator Oyj

4.3.3 Microft NET

2005-3 J2EE vs. .NET
Olli Sakari, Tieturi Oy

4.3.4 Python

2005-1 Niele Python
Marko Komsi, F-Secure
Mika Eloranta, F-Secure

4.4. Tekoäly

4.4.1 Tekoäly - ohjelmoitu

1991-6 Tietämystekniikka ja systeeminsuunnittelu
Timo Honkela , VTT/TIK

1988-1 Asiantuntija järjestelmien yrityssovellukset
Markku Tarkki , TT-innovation Oy

4.4.2 Tekoäly - itseoppiva

1999-2 Geneettiset algoritmit ohjausjärjestelmissä
Tapio Tyni, Kone Elevators Research Center
Jari Ylinen, Kone Elevators Research Center


5. Tietosysteemin ominaisuudet

5.1. Tietoturvallisuus

2004-1 Pääkirjoitus: Terveydenhuollon tietoturvahankkeet - haaste yhteistyölle ja mahdollisuus laajavaikutteiseen kehitystyöhön
Maritta Korhonen, Savonia-AKK

2003-4 Pääkirjoitus: Tietoturva on meidän jokaisen asia
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2003-4 Tietoturvallisuus ja tietojärjestelmät
Arto Kangas, Elisa Tietopalvelut

2003-4 Tietokoneviirusten kehityskaari
Ilkka Keso, Osuuspankkikeskus

2003-4 WLANin käyttö ja tietoturvallisuus
Kimmo Rytkönen, TietoEnator Oyj

2003-4 Kayttöoikeudet ja tietoturva SAP:ssa
Vesa Oinonen, Pohjola-Yhtymä Oyj

2003-4 Tietoturvallisia sovelluksia
Jari Pirhonen, AtBusiness Communications Oyj

2003-4 Reaktiivisesta proaktiiviseen - Näkökulma tulevaisuuden tietoturvatyöhön
Arsi Heinonen, Viestintävirasto

2003-4 CERT-FI

2003-4 Tietoturvan merkitys ja kehittäminen: Voiko metsän vielä nähdä puilta?
Antti Hemminki, Secproof

2002-2 Turvallisuutta Mobiilisovelluksiin - Case Pay-it-Server ja sähköpostin allekirjoittaminen
Peik Niemi, TietoEnator Oyj
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2000-4 Salaustekniikoilla lisää turvallisuutta
Tuula Käpylä, VTT Tietotekniikka

1998-3 Pääkirjoitus:Tietoturvallisuus järjestelmäkehityksessä
Hellevi Huhanantti, Leonia
Aarno Kansikas, ICL
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Mikä on Tietoturva Ry - Finnish Information Security Association
Hellevi Huhanantti, Tietoleonia Oy

1998-3 Tietoturvallisuus järjestelmäkehityksessä - miksi ?
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Tietoturvallisuuden keskeisiä käsitteitä
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Tietoturvallisuusluokitukset
Aarno Kansikas, ICL

1998-3 Tietoturvallisuus tietojärjestelmän elinkaaren eri vaiheissa
Hellevi Huhanantti, Tietoleonia Oy

1998-3 Järjestelmän esitutkimus
Hellevi Huhanantti, Tietoleonia Oy

1998-3 Järjestelmän määrittely
Hellevi Huhanantti, Tietoleonia Oy

1998-3 Järjestelmän suunnittelu
Hellevi Huhanantti, Tietoleonia Oy

1998-3 Järjestelmän toteutus
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Järjestelmän käyttöönotto
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Järjestelmän version vaihto
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Järjestelmän poisto käytöstä
Helvi Salminen, Setec Oy

1998-3 Sähköinen tunnistus
Aarno Kansikas, ICL

1998-3 Tietojärjestelmien tietoturvavastuutti
Tuija Kyrölä, TietoTurvaKoulutus Oy

5.2. Käyttöliittymät / Käytettävyys

2006-2 Käyttöliittymälähtöinen vaatimusmäärittely
Sari A. Laakso, Helsingin Yliopisto

2006-1 Käytettävyys osana laatua ja tehokkuutta
Irmeli Sinkkonen, Adage Oy
Jarmo Parkkinen, Adage Oy

2002-2 Voice-Controlled Services
Kimmo Rytkönen, TietoEnator Oyj

1998-4 Pääkirjoitus: Käytettävyys
Irmeli Sinkkonen

1998-4 Käytettävyys - osa systemaattista tuotekehitystä
Marko Nieminen

1998-4 Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjää
Sirpa Riihiaho

1998-4 Käytettävyyden opetus TKK:lla
Sirpa Riihiaho
Marjo Kuusela

1998-4 Käyttäjätutkimukset vaatimusmäärittelyh apuna
Sari Kujala

1998-4 Pitkäjänteistä perusopetusta ja vierailevia tähtiä: Käyttöliittymien ja käytettävyyden opetus Tampereen yliopistossa
Kari-Jouko Räihä

1998-4 Käytettävyystestaus
Saila Ovaska
Kari-Jouko Räihä

1998-4 Yrityksen käyttöliitymästandardi
Irmeli Sinkkonen

1998-4 Visuaalisella suunnitelullakin voi tehostaa äyttöliittymää
Irmeli Sinkkonen

1998-4 Standardin mukainen käytettävyys - tulevaisuuden vaatimus ?
Marko Nieminen
Hannu Kuoppala

1998-4 WWW-palvelujen käytettävyyden nopeat arviointimenetelmät
Jarmo Parkkinen

1997-1 Kirja: Graafisen käyttöliittymän suunnittelu
Anna Kalimo, Andersen Consulting

1997-1 Mikä on KÄLI
Irmeli Sinkkonen, Teknillinen korkeakoulu

1996-2 Kirja-arvostelu: Kooste käyttöliittymistä
Jari Jokiniemi, Tekla Oy

1994-3 Käytettävyys - totta vai tarua
Anna Kalimo , VTKK-Valtionjärjestelmät

1994-3 Käytettävyys salapoliisityönä
Risto Suitiala, Nokia tutkimuskeskus

1994-3 Käytettävyys tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
Marko Nieminen, TKK
Marja-Riitta Koivunen , TKK

1994-3 Käyttöliittymien suunnittelu
Virpi Hassinen, Unda Oy

1994-3 Onko graafinen käyttöliittymä myöskin oliopohjainen
Hannu Haapa-aho , SYP

1994-3 Käyttöliittymien rakentamisvälineistä
Jorma Sajaniemi, Joensuun yliopisto - Tietojenkäsittelyopinlaitos

1994-3 Graafinen käyttöliittymä on käyttötaidetta
Hannu Metsämäki

1994-3 Kokemuksia käyttöliittymien rakentamisesta
Jouni Juutinen ja Pentti Kuvaja , Tietotehdas - Finanssiryhmä

1994-3 Käyttöliittymien suunnittelu - Menetelmillä vai ilman
Matti Petterson , Tampereen yliopisto

1994-3 Käytettävyyssuunnittelu osana tuotekehitysprosessia
Eija Suikola , ICL Personal Systems Oy

1994-3 Mitä Käyttöliittymä kertoo tietojärjestelmän käytettävyydestä
Pekka Reijonen, Laboris - Turun yliopisto
Markki Nurminen , Laboris - Turun yliopisto

1994-3 Yleinen käyttöliittymä rekisterien yhteiskäytössä
Aarno Kansikas , VTKK-Valtionjärjestelmät

1994-1 Kokemuksia Graafisen käyttöliittymän teosta työasema-arkkitehtuuriin
Arto Pohjalainen , Dimare Soft Oy

1993-4 Itseopiskeluohjelman tekeminen ToolBookilla
Kati Rantala

1992-5 Pääkirjoitus käyttöliittymistä
Matti Jämbäck , Unic Oy

1992-5 Millainen on hyvä käyttöliittymä
Kari Saaren-Seppälä , Kari Saaren-Seppälä Ky

1992-5 Käytettävyys ja sen arviointi
Anna Kalimo , VTKK

1992-5 Käyttäjän toimintojen suunnittelu - palvelujen suunnittelua
Heljä Niinistö , Provano Oy

1992-5 Käyttöliittymän väreistä
Kari Saaren-Seppälä , Kari Saaren-Seppälä Ky

1992-5 Yleisen tietoverkon (TELMO:n) käyttöliittymä
Veikko Hyytiäinen , TIEKE ry

1992-5 Helppo, hauska ja hyödyllinen
Heidi Santtila , WM-data Consulting Oy

1992-5 Graafinen vai merkkipohjainen käyttöliittymä ? - Kummatkin!
Kimmo Sirpoma , Oy Siemens-Nixorf Informaatiojärjestelmät Ab

1992-5 Kuvien käsittely muuttuu
Martti Karijoki , PLAN 1 Oy

1992-5 Kynäsovellusten valmistus
Tero Oittinen , Opalsoft Oy

1991-4 Käyttöliittymälläkö elinkaari
Heljä Niinistö , TT-innovation Systems Consulting Oy

1990-3 Käyttöliittymä käytön mukaan
Juha Kojonen , KOP

1990-3 Hyvä käyttöliittymä
Pirkko Alajoki , Pohjola-yhtiöt

1990-3 Mietelmiä käyttöliittymien pakeilta
Maj Britt Jalovaara , TT-innovation yhtiöt

1990-3 Käytännön SAA-kokemuksia
Pekka Pirhonen , Oy Alfadata Ab

1990-3 D-screen: Helpotusta käyttöliittymäohjelmointiin
Yrjö Toivainen , Dycom Oy

1990-3 Käyttäjäliitännöistä sanottua
Risto Nevalainen , TIEKE

1989-3 TEKLA oy:n konsepti graafisen käyttöliittymän ja relaatiotietokantojen yhteiskäytöstä
Anneli Bergström , TEKLA Oy


6. Liiketoiminta

6.1. Ohjelmistovienti

1998-2 Pääkirjoitus: Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi
Artturi Tarjanne, Artturi tarjanne Consulting Ltd

1998-2 Uusi yksityinen pääomasijoitusyhtiö Suomeen
Mikko-Jussi Suonenlahti, SFK Finance Oy

1998-2 Voivatko oikeudelliset riskit tuhota lupaavan ohjelmistoviennin
Olli Pitkänen, Lakiasiaintoimisto Opplex Oy

1998-2 Across the Border
Douglas Nielson

1998-2 Älä rakastu teknologiaan !
Tom Henriksson, Holtron Oy
Mikko Puhakka , Holtron Oy

1998-2 Internet ohjelmistojen viennin tukena - käytännön kokemuksia
Olli-Pekka Mutanen, Innoview data Technologies Oy

6.2. Yritysesittelyt

1993-3 Yritysesittely: James Martin Co.

1993-2 Yritysesittely: Compunication On Human Intrest

1993-1 Yritysesittely: Software Engineering Center , SEC

6.3. Tukijärjestelmät

6.4. Terveyden hoitoala

2004-1 Pääkirjoitus: Terveydenhuollon tietoturvahankkeet - haaste yhteistyölle ja mahdollisuus laajavaikutteiseen kehitystyöhön
Maritta Korhonen, Savonia-AKK

2004-1 Terveydenhuollon käyttöönottoprojektien tavoitteet ja proplematikka
Sikka Ripatti, HUS tietohallinto
Anneli Laapotti, Helsingin terveyskeskus

2004-1 Terveydenhuollon ammattilaiset mukana tietojärjestelmien kehityksessä
Heidi Häkkinen, Kuopion yliopisto
Ritva Silvennoinen, Kuopion yliopisto
Anneli Ensio, Kuopion yliopisto

2004-1 Sähköisen potilaskertomuksen kehittäminen
Kristiina Häyrinen, Kuopion yliopisto
Jari Porrasmaa, Kuopion yliopisto
Helena Ikonen, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Kauko Hartikainen, Suomen kuntaliitto

2004-1 Ohjelmistotoimittajan näkökulma terveydenhuollon tietojärjestelmäkenttään
Juha Sorri, Medici Data Oy

2004-1 Terveystili - potilaan kertomus verkossa
Jari Forsström, WM-Data Novo Oyj

2004-1 Telelääketiede ja teleterveydenhuolto
Ilkka Winblad, FinnTelemedicum
Jarmo Reponen, Oulun yliopisto

2004-1 Työpöytöintegraatio terveydenhuollossa
Mika Tuomainen, Savonia-AKK

2004-1 Alueellisen tietojärjestelmän kehittäminen - olisko tehdystä makropilotti-arvioinnista hyötyä
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto
Erkki Karimaa, Suomen kuntaliitto

2002-1 Terveydenhuollon järjestelmät ja multimedia - Tietojärjestelmillä valillisiä tai välittömiä vaikutuksia potilaiden terveyteen
Kristtina Häyrinen, Kuopion yliopisto
Pekka Turunen, Kuopion yliopisto


7. Standardisointi

7.1. Standardisointi yleisesti

1998-4 Ajankohtaista systeemityön standardisoinnista
Erkki I. Kolehmainen

1992-4 Tietotekniikka tarvitsee paljon uusia standardeja
Jyrki Alanko , Suomen standardisoimisliitto SFS

1988-3 Kansainvälinen standardisointityö
Henry Haglund , Tietospesialistit Oy

7.2. Standardisointi - Kotoistaminen

7.3. XML

2000-2 XML sähköinen asioinnissa
Lasse Akselin, TietoEnator Oyj


8. Ihminen

8.1. Henkilöstö

1999-3 Henkilöstö - ohjelmistoyrityksen tärkein voimavara
Pekka Forselius, STTF Oy

1999-3 Knowledge Management
Eija Mether, TietoEnatot Oyj

1999-3 Oppiva Organisaatio
Raili Moilanen

1999-3 TeamSAP akatemia - erilainen vaihtoehto perinteiselle systeemityöläisen urapolulle
Riika Kekki, SAP Finland Oy

1999-3 Palvelukseen halutaan propellipäisiä kylähulluja
Tarja Virmala, Novo Group Oyj

8.2. Koulutus

2000-3 Pääkirjoitus: Koulutus- kuka tarvitse ja kuka tuottaa?
Maritta Korhonen, Pohjois-Savon AKK

2000-3 Koulutus on turhaa ajanhukkaa - ellei TRANSFER-ilmiötä tapahdu
Pekka Forselius, STTF Oy

2000-3 Kuka kouluttaa tietoyhteiskunnan johtajat
Reima Suomi, Turun KKK
Hannu Salmela, Turun KKK

2000-3 Opiskelu verkossa ja verkostossa
Eija Kalliala, Helia

2000-3 Projektityö - silta opintojen ja työelämän välillä
Maritta Korhonen, Pohjois-Savon AKK

1999-3 Kaikkiin lähteviin laivoihin on hankittava liput etukäteen
Pirjo Salo, TietoEnator Oyj

1999-3 SPC-tutkinto - iso askel kohti ammattilaisuutta
Pekka Forselius, STTF Oy

1999-3 Yksilön oppiminen ryhmässä - tapaustutkimus systeeminsuunnittelun ryhmätöissä
Markku Kuivalahti

1999-3 Internetin kautta tapahtuva koulutus - hypeä vai nykyaikaa ?
Heikki Kurkinen, Sybase Oy

1990-4 Datanomikoulutusta työssäkäyville
Arto Sainio , Atk-instituutti

1988-4 Systeemityökoulutusta järkeistämään
Lasse Laaksonen , Wider Consulting Oy

8.3. Tietokoneavusteinen opetus

8.4. Psykologiset näkökulmat

1993-5 Mistä on hyvä projektin vetäjä tehty?
Martti Häkkinen , Projektitoiminnan Kehittämispalvelut P.K.P Oy

1991-6 Murros yllättää monet
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus Oy

1991-3 Voiko lamasta selviytyä
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus

1990-4 Systeemityöläisen arvomaailma
Risto Nevalainen , TIEKE

1989-4 Muutosvastarinnasta aktiiviseen oppimiseen
Kari Järveläinen , TT-innovation Oy

1988-4 Itsensä kehittämisen tuska ja ilo
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus Oy

8.5. Tiimityö

1995-2 Pääkirjoitus: Yhteistoiminta
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1995-2 Miksi tiimit kiinostavat
Pekka Leskelä, Innotiimi Oy

1995-2 Kokemuksia tiimiorganisaatiosta Avancer Oy:ssä
Maija-Liisa Niskanen, Avancer Oy
Jukka Hanhinen, Avancer Oy

1995-2 Tiimiyttämisen haasteet
Antti Skyttä, Yritystaito Oy

8.6. Hiljainen tieto

2005-4 Hiljainen tieto yrityksen voimavarana
Paula Miinalainen, Arbor Vitae

8.7. Muutosjohtaminen/hallinta

2006-1 Pääkirjoitus: Muutos, tehokkuus, ja laatu
Helena Venäläinen, Osuuspankkikeskus
Paula Miinalainen, Arbor Virate
Jori Räty, SysOpen Digia

2006-1 Muutos ei ratkea järkeilemällä - tunteet liikkeelle!
Suasanne Valkeakari, WM-data Oy

2006-1 Sisäisen toiminnan muutoksen haasteet
Tarja Raussi, Tieturi Oy
Kimmo Kukkavuori, Tieturi Oy

2006-1 Ulkoinen muutos - mahdollisuus vai pakko
Antti-Heikki Suoninen, Deloite Oy

1995-1 Organisaation muutoshallinta
Eija Kalliala, SYTYKE ry:n LAATU-kerho


9. Projektinhallinta

9.1. Projektin hallinta - Yleisesti

2006-3 Projektien laadun parantaminen ketterillä menetelmillä
Sebastian Nykopp, Reaktor Innovation
Lasse Koskela, Reaktor Innovation

2006-3 """Laatua projektiin; mekaaninen ja orgaaninen taso"""
Harri Töhönen, Qentinel Oy

2006-3 Kuutamolla

2006-2 Täsmäprosessit projekteille? Töitä prosessikokille
Jouko Poutanen, IBM

2005-2 Systeemityöläinen
Markku Niemi, STTF Oy

2005-2 Epäonnistuvatko Tivi-projektit todella muita projekteja useammin?
Matti Karvinen, Quint Wellington Redwood Oy

2005-2 Verkostoprojekti verkko-opetusta kehittämässä
Eija Kalliala, Helia

2005-2 Verkostoprojekti verkko-opetusta kehittämässä
Irmeli Lamberg, Technopolis Ventures

2005-2 Monitoimittajaprojektien hallinta
Seppo Takanen, CodeBakers Oy

2005-2 Projekti - Asiakkaan ja toimittajan väliaikaista yhteiselämää
Arja Veijalainen, Kirjava Kana Oy

2005-2 Elämää suuremmat projektit
Pirjo Salo, TietoEnator

2005-2 Arvaa montako projektia meillä on?
Olli-Pekka Rissanen, Valtiovarainministeriö

2005-2 Projektityön moninaisuus ja -maisuus
Armi Westin, Suomen Pankki

2005-2 Paikannuksen hyödyntäminen liiketoimintaa tukevissa sovellusprojekteissa
Lea Virtanen, Isoworks Oy

2005-2 Tiedonkulun vaikeus - mittaamisen puute
Paula Miinalainen, Oy Arbor Vitae

2005-2 Projektihallinta - kohtalomme?
Kari Harmanen, SysOpen Digia Oyj

2005-2 Viestinnän osaamisyhteisön lyhyt historia
Lea Virtanen, ViestintäOSY

2005-2 Projektitoiminnan osaamisyhteisö
Markku Niemi, PrOSY

2002-4 Projektin ohjauksesta hankkeen elinkaaren aikaiseen ohjaukseen
Sirpa Creutz, VR

2002-4 IT portfolio Management johtamisen välineenä
Aarni Heiskanen, AE Thinking Business Group

2002-4 Projektisalkun hallinta
Päivi Hokkanen, Stockmann Oyj

2000-4 Arkkitehtuurikeskeisyys kehitysprojektissa
Jouko Poutanen, Rational Software Finland Oy

2000-4 Projektissa onnistuminen uudessa sovellusarkkitehtuurissa
Päivi Haltimo, Gap Gemini Ernst&Young

1994-1 Projektityön näkökulma hajautettuihin järjestelmiin
Ritva Ahtiainen , Tietotehdas - Finanssiryhmä

1993-5 Projektitoiminnan historiaa atk-alalla Projektihallinta
Pekka Mäkelä , Oy Proha

1993-5 Kuka käyttää valtaa projektissa
Marita Kaatrala , Kaatrala Consulting Oy

1993-5 Mistä on hyvä projektin vetäjä tehty?
Martti Häkkinen , Projektitoiminnan Kehittämispalvelut P.K.P Oy

1993-5 Laadukas ja tuotava ohjelmistoprojektitoiminta
Timo Kaltio , H&P Software Engineering Center Oy

1993-5 Projektinjohto/Menetelmät koulutus - sama asiakkaille ja IBM:läisille
Arto Rantanen , IBM

1993-5 Systeemityömallin ja projektin ohjauksen kytkyt
Timo Koskela , CCC Data Oy

1993-3 Projektit muutosprosessien läpiviennissä
Erkki Rajala , Kasanen Yhtiöt

1992-4 Koordinointimalli systeemityöprojektien välisen kommunikoinnin apuvälineenä
Heli Piippo , james Martin &Co. Oy

1992-2 Projektin onnistuminen on monesta kiinni
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus

1990-4 Tehokas johtoryhmä projektityön terävöittäjänä
Pekka Virkki , TT-innovation

1989-5 Resurssilähtöinen suunnittelu
Vesa Olsson , Proha Oy

1989-3 Kokemuksia tietosysteemiprojektien viennistä relaatioympäristöön
Pentti Rosendahl , Eläkevakuutus Oy Ilmarinen

1989-2 Projektissa tarvittavat kolmet taidot (käsitteelliset, ihmissuhde ja tekniset)
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus Oy

1989-2 Hajautettujen ohjelmistohankkeiden hallinta - OHTO-projekti
Kari Känsälä , VTT/TIK

9.2. Projektin hallinnan apuvälineet

2006-3 Projekteille tuottavuutta ja laatua reaaliaikaisella projektimonitorilla
Perttu Karvinen, CodeBakers Oy

1993-5 Ryhmätyövälineiden käyttö Sofor Oy:n projektityössä
Maire Heikkinen, Sofor Oy
Kari Laakso , Sofor Oy

1993-5 Projektityökalujen käyttö projektitoiminnassa , Proteemi-ryhmä

1992-4 Projektihallintaohjelmistot projektityön tukena
Pekka Virkki , Provano Oy

1989-5 Projektihallinta CASE-ympäristössä
Jaana Nihtilä , TT-innovation Oy

9.3. Riskien hallinta

1996-4 Tietojärjestelmien epäonnistuminen ja riskien hallinta
Kalle Lyytinen, Jyväskylän yliopisto

1992-6 Ohjelmistoprojektien riskien hallinta
Kari Känsälä, VTT/TIK (nyk. Nokia Tutkimuskeskuksessa)

1989-2 Projektien riskien hallinta
Pekka Virkki , TT-Innovation Oy

1989-2 Kokemuksia kehittämisprojektien riskien pisteytyksestä
Veikko Roukala , Tietosuunnittelu-SRM Oy

9.4. Ohjelmistojen hankinta

2006-3 Tietojärjestelmätoimituksen laadun jälkiseuranta
Timo Koivisto, Stratura Group Oy

1993-1 Valmisohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto Alkossa
Risto Mikkonen , Alko

1992-6 Valmisohjelmiston valinta
Veikko Roukala , SRM-Kehitys Oy

1992-6 ETA - EY - ja atk-toiminta
Seppo Salo , TIPAL ry

1992-6 Aika kilpailutekijänä - haasteita kerrakseen
Markku Tarkki , Tarkki Consulting Oy


10. Laatu

10.1. Laatu yleisesti

2006-3 """Laatua projektiin; mekaaninen ja orgaaninen taso"""
Harri Töhönen, Qentinel Oy

2006-2 Laatujohtaminen
Lea Virtanen, JobIT Ky

2006-2 Keksitkö pyörän uudelleen
Päivi Hietanen, Tieturi Oy

2006-1 Laatu
Jori Räty, SysOpen Digia

2006-1 Kuutamolla: Muutos tuottaa laatua

1999-2 Ohjelmistojen luotettavusarviointi
Hannu Harju, VTT Automatio

1994-2 Laatujärjestelmät
Lauri Laitinen, VTT Tietotekniikka

1994-2 SYTYKE-laatutyöryhmän toiminnasta
Maija-Liisa Niskanen, LAATU-kerho

1994-2 Laaturyhmän haastattelu
Eija Kalliala
Antti Huuskonen
Eija Himanen
Pasi Kantelin
Eija Laakso
Sakari Lehtonen
Maija-Liisa Niskanen

1994-2 Laatujärjestelmän käyttöönotto
Pasi Kantelin , Oy Laatukonsultointi

1994-2 Tuottavuuden seuranta ja toimintapistelaskennan kokemustiedon keruu Pohjola-yhtiöissä
Ella Hämäläinen , Pohjola-yhtiöt

1994-2 Laatupalkintojen käyttö liiketoiminnan kehittämiseen
Kai Laamanen , OK Quality Oy/Innotiimi Oy

1994-2 Laatua ylläpitotyöhön
Jouni Tiira , Tietotehdas - Finanssiryhmä

1994-2 Jokereille jääkiekon laatupalkinto ?
Markku Pispa , Laatutaidot Oy

1994-2 Kehitätkö palvelun laatua vai laatujärjestelmää
Risto Korhonen , GAP Programator

1993-6 Pääkirjoitus: Aikansa kutakin
Heikki Honkela
Arvo Somermeri

1993-5 Laadukas ja tuotava ohjelmistoprojektitoiminta
Timo Kaltio , H&P Software Engineering Center Oy

1993-3 CostControl TOM:n tukena
Jouko Pelkonen , Oy Q.P.R Ltd

1993-3 Sertifiointi: Ohjelmistotuotannon laadun takaaja
Ilkka Haikala, Tampereen Teknillinen korkeakoulu
Jukka Märijärvi , Nokia Telecommunications Cellular Systems

1993-3 Laatujärjestelmän kehittämisen vaikutus tuottavuuteen
Erkki Koskela , CCC-yhtiöt

1993-3 Laatumittareiden määrittämien kriittisten menestystekijöiden ja tietotarveselvitysten avulla
Veikko Roukala , SRM-Kehitys Oy

1993-2 Kypsyystasot ja oliosuuntautunut ohjelmistotuotanto
Kari Kivistö , MSG Software Oy

1992-6 Aika kilpailutekijänä - haasteita kerrakseen
Markku Tarkki , Tarkki Consulting Oy

1992-5 Laatujärjestelmän sertifioinnissa ilmenneitä ongelmia
Stefan Fagerström , Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

1992-4 Laatukäsikirja systeemityön keskeinen apuväline
Erkki Koskela , CCC-yhtiöt

1992-4 Laatujärjestelmien kehittämistilanne
Hannu Mäki , TIEKE

1992-4 Laaduntuottokyvyn arviointiprojekti alkanut
Risto Nevalainen, TIEKE ry

1991-6 Laatuvarma systeemityö
Risto Nevalainen , TIEKE ry

1991-2 Should we trust computers ? (Osa 2)
Martyn Thomas , BCS/UNISYS

1991-2 Systeemityön laatu
Markku Pispa , Laatutaidot Oy

1991-1 Should we trust computers ? (Osa 1)
Martyn Thomas , BCS/UNISYS

1990-5 Menestys seuraa vain laatua
Markku Tarkki , TT-innovation Systems Consulting Oy

1990-4 Laatu - johdon haaste
Pasi Kantelin , Laatukonsultointi Oy

1990-4 Laatutoiminnan organisointi ohjelmistotuotannossa
Timo Koskela , CCC Software Professionals Oy

1990-4 Laatu syntyy korvien välissä
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus Oy

1990-4 Demingin 14 laatujohtamisen perustekijää
Veikko Roukala , Tietosuunnitelu-SRM OY

1990-4 Suorituskyky - laiminlyöty laatutekijä
Tapio Lahdenmäki , IBM

1989-6 Nyt on kysyntää tuottavuudelle ja laadulle
Tapani Talikainen , Sytykkeen puheenjohtaja 1988-89

1989-6 Tuottavasti laatua vai laatua tuottavasti ?
Risto Nevalainen , TIEKE

1989-5 Systeemityön laatu ja tuottavuus
Matti Lehti , Tietotehdas Oy

1989-3 Relaatiotietokanta sovellusten laadunvalvonta
Tapio Lahdenmäki , IBM

1988-5 Suunnittelun laatuparemmaksi: Uusi laki astui voimaan
Marjatta Maula , TT-innovation Oy

10.2. Laatu - Tietojärjestelmien tarkastustoiminta

1998-1 Tietojärjestelmätarkastus - Mitä ja Miksi ?
Esko Nuutila, PSP (nyk. Leonia)

1998-1 Kuka tai mikä on ISACA ?
Esko Nuutila, PSP (nyk. Leonia)

1998-1 Menetelmällisyyttä tarkastustyöhön
Hannu Haapa-aho, SysOpen Yhtiöt Oy

1998-1 Rakenteilla olevan tietojärjestelmän tarkastaminen
Leena Soikkeli, KELA

1998-1 SAP R/3 - järjestelmän tarkastustoiminta
Hannu Rauhala, Tele (nyk. TeliaSonera)

10.3. Laatu - Arviointivälineet/menetelmät

2006-3 Tietojärjestelmätoimituksen laadun jälkiseuranta
Timo Koivisto, Stratura Group Oy

2006-2 Profilointityökalu tiedon laadun arvioinnissa
Aija Palomäki, Nokia


11. Prosessit

11.1. Ohjelmistoprosessien kehittäminen

2006-2 Täsmäprosessit projekteille? Töitä prosessikokille
Jouko Poutanen, IBM

2003-1 Ohjelmistotuotanto 2000-luvulle
Jorma Sajaniemi, Joensuun yliopisto

1999-2 Ohjelmistoprosessien parantaminen Nokia-laajuisesti
Kari Känsälä, Nokia Research Center

1999-1 Pääkirjoitus: Ohjelmistotyön mittaaminen ja arviointi
Pekka Forselius, STTF Oy

1999-1 Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla
Risto Nevalainen, STTF Oy FiSMA

1999-1 Investointiodotusten saavuttaminen määrää tietojärjestelmän todellisen laadun
Jari Välimäki,, Andersen Consulting

1999-1 Ohjelmistotyön laadun mittaaminen
Juha Pylkkö, Andersen Consulting

1999-1 Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa
Pekka Forselius,, STTF Oy

1999-1 Toimintopisteanalyysin rooli systeemityössä
Hannu Toivonen, Data Enterprise Oy

1999-1 FiSMA ja FESMA, mittaamisen ja arvioinnin ammattilaispiirit
Pekka Forselius, STTF Oy

1999-1 Toimintopisteanalyysin soveltaminen olioprojekteihin
Terhi Kesti, Pohjolan Systeemipalvelu Oy

1999-1 Ylläpitotyön tuottavuuden mittaaminen - keskeisiä näkökohtia
Ella Hämäläinen,, Tieto Entra Oy

1999-1 Prosessimittariston käyttöönottokokemuksia ICL Datassa
Juhani Jokela, ICL Data

1999-1 Kokemuksia projektiarviointivälineistä ja -tavoista
Terhi Kesti, Pohjolan Systeemipalvelu Oy

1998-1 Tiedon oliokeskeinen ohjelmistotuotantoprosessi Tieto Object
Tiina Kurki, TT Tieto Oy (nyk. TietoEntor Oyj)

1995-3 Pääkirjoitus: Ohjelmistoprosessin kehittäminen
Kari Känsälä, Nokia Tutkimuskeskus

1995-3 Kaikki rakastavat sankaria
Marjatta Ranta, Projektipalvelut Oy Casesoft

1995-3 ProHAKE - kohti ohjelmistotuotannon parempaa hallintaa
Kar Känsälä, Nokia Tutkimuskeskus

1995-3 Johdatus SPICE -ajatteluun
Timo Liukkonen , TIEKE ry

1995-3 Estimointi SPICE-prosessina
Risto Nevalainen, TIEKE ry

1995-3 ProJATKE ja BOOTSTRAP
Janne Järvinen, CCC Software Professionals Oy

1995-3 PROMETRI - Mittaamalla ohjelmistoprosessit hallintaan
Seija Komi-Sirviö, VTT Elektronikka

1995-3 TIEKE verkottaa tietoteollisuutta TINET -hankkeessa
Ossi Partanen, TIEKE ry

1995-3 POTKUa pieniin ohjelmistoyrityksiin
Sakari Pihlava, TKK Tietojenkäsittelyopin laboratorio

1995-3 Kuka testaa ohjelmistot: Asiakas vai toimittaja?
Heikki Ihalainen , Audit Oy

11.2. Liiketoimintaprossessien kehittäminen

2004-2 Pääkirjoitus: Prosessit - Hallittua tekemistä vai innovatiivista hillintää
Erkki Pöyhönen, Nokia Reserach Center

2004-2 Tieto-organisaation prosessit ja tietovarastot
Pentti Salmela, Työterveyslaitos

2004-2 Prosessien kehittäminen referenssimallien ja tietämysjärjestelmän avulla
Risto Nevalainen, STTF Oy ja FISMA

2004-2 ITIL prosessit
Ari Pitkäsalo

2004-2 Liiketoimintaprosessista sovellukseen ja sama takaperin
Claus Gunther

2003-3 Käsitteet, liiketoimintaprosessit ja mallintaminen - outojen otusten kerho
Claus Günther, ChangeWare Group

2000-2 Tietojärjestelmäavusteinen prosessiuudistus sosiaali- terveydenhuollossa: Satakunnan Makropilotti ry.
Elina Syrjänen, Turun KKK

1996-4 Tietotekniikka vauhdittaa kansainvälistymistä - vai päinvastoin?
Jaana Kuula, Jyväskylän yliopisto

1994-4 Toiminnan uudistamisen strategia: kokonaisuuden hallinta
Veikko Roukala , SRM-Kehitys Oy

1994-4 Business Process Redesign - Yritysten liiketoimintaprosessit uusiksi
Markku Tinnilä , Helsingin Kauppakorkeakoulu

1994-4 Ydinketjujen uusimisen kriittiset menestystekijä
Vesa Tiirikainen, S.A.M.I Oy
Matti Karvinen , S.A.M.I Oy

1994-4 Toimintojen uudelleensuunnittelu ja middleware
Ari Ovaskainen , Oy Software AG Finland

1994-4 Liiketoiminnan mallintamisesta
Aila Siltanen , Carelcomp Oy

1994-4 Kokonaisvaltainen liiketoiminta-prosessien uudistaminen
Jarkko Pallasaho , Andersen Consulting Oy

11.3. Tuottavuus

2006-3 Pääkirjoitus: Projektien tuottavuus ja laatu - vähemmän enemmän ja paremmin
Markku Niemi, PrOSY
Seppo Takanen

2006-3 Tuottavuuden unohdetu ulottuvuus
Janne Korhonen, Fujitsu Service Oy

2006-3 Malliohjattu ohjelmistoarkkitehtuuri ja tuottavuus
Pertti Virtanen, Tieturi Oy

2006-3 Dokumenttien hallinnalla laatua ja tuottavuutta
Tommi Kilpeläinen, Kronodoc Oy

2006-3 Projekteille tuottavuutta ja laatua reaaliaikaisella projektimonitorilla
Perttu Karvinen, CodeBakers Oy

2006-3 Toimintopistelaskenta tuottavuuden todentajana
Pekka Forselius, STTF Oy

1994-2 Tuottavuuden seuranta ja toimintapistelaskennan kokemustiedon keruu Pohjola-yhtiöissä
Ella Hämäläinen , Pohjola-yhtiöt

1993-6 Prosessilaadun ja tehokkuuden avioliitto
Risto Nevalainen , TIEKE ry

1993-3 LATURI - miljoonan tunnin kokemuskanta
Hannu Mäki , TIEKE

1992-2 Onko riskien hallinta kunnossa kun siirrytään avoimiin järjestelmiin ?
Pertti Ruohomäki , HM&V Research Oy

1991-4 Laturin ensiversio valmistunut
Risto Nevalainen , TIEKE

1990-5 Tietokoneavusteisen systeemityön (TAS) tuotavuuden, laadun ja kannattavuuden arviointi
Hannu Mäki , Pohjola-yhtiöt (nyk. TIEKE:ssä)

1989-6 Nyt on kysyntää tuottavuudelle ja laadulle
Tapani Talikainen , Sytykkeen puheenjohtaja 1988-89

1989-6 Tuottavasti laatua vai laatua tuottavasti ?
Risto Nevalainen , TIEKE

1989-5 Systeemityön laatu ja tuottavuus
Matti Lehti , Tietotehdas Oy


12. Verkostuminen

12.1. Verkostuminen Organisaatioiden välillä

12.1.1 Verkostuminen - Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (EDI/OVT)

1994-3 Yleinen käyttöliittymä rekisterien yhteiskäytössä
Aarno Kansikas , VTKK-Valtionjärjestelmät

1992-3 OVT-järjestelmän systeemisuunnittelu
Matti Vasara , Suomen Tiedonsiirtoyhdistys STY ry

1992-3 TELEn EDI/OVT-konsepti - avoin ja kattava
Pasi Nikulainen , TELE - EDI-yksikkö

1992-3 Datatien OVT-palvelut
Tuomo Sakala , Oy Datatie Ab

1992-3 SLO:n EDIManager-sovellus

1991-3 Organisaatioiden välinen tiedonsiirto Suomen Tiedonsiirtoyhdistys
Matti Vasara , STY ry

1991-2 ELMA - Elektroninen Markkinointi, yhteistoimintamalli
Pauli Mäkelä , Tietospesialistit

1990-2 Etäisyyden merkitys vähenee
Tuomas Kotovirta

1990-2 OVT etenee
Hannu Pelkonen , Tiedonsiirron yhteistyöelin ry

1990-2 OVT:n hyödyt
Kari Lång , Tiedonsiirron yhteistyöelin ry

1990-2 Elektronisen sanomavälityksen hyväksikäyttö Pohjola-yhtiöiden keskitetyissä järjestelmissä
Matti Friman , Pohjola-yhtiöt

1989-4 OVT/EDI - tietojärjestelmien uusi ulottuvuus
Reijo Peuranen , TT-innovation

1988-6 Helsingin Arvopaperipörssin kaupankäyntijärjestelmä

12.1.2 Verkostuminen - Organisaatioiden välillä - Semattinen Web

2005-4 Tietämyksen mallintaminen semanttisessa webissä
Tomi Kauppinen, TKK viestintätekn. ja HY
Tuukka Ruotsalo, TKK viestintätekn. ja HY
Mirva Salminen, TKK viestintätekn. ja HY

2005-4 Tiedonhallinnan Ontologiaa tekemässä
Leyla Akgez, Nokia Oyj

2005-4 Ensikokemuksia ontologioista
Pekka Valta, DAMA Finland

2003-3 Ontologia on tapa esittää tietoa
Helena Venäläinen, FD Finanssidata Oy

2003-3 CWM standardisoi metadatan
Mikko Kutvonen, SAS Institute Oy

2003-3 Metatietojen välitys eri valmistajien ohjelmistojen välillä: Tarua vai totta?
Mika Naatula, TietoEnator Oyj

2002-1 Semantic Web - Visio, teknologia, sovellukset
Eero Hyvönen, Helsingin yliopisti, HIIT

12.2. Verkostuminen - Sähköposti

1992-5 Yleisen tietoverkon (TELMO:n) käyttöliittymä
Veikko Hyytiäinen , TIEKE ry

1991-4 Tietojärjestelmien suunnitteluun tarvitaan viestintänäkemystä
Eero Kostamo , Suomen pankkiyhdistys

1990-2 Yleinen tietoverkko - haaste palvelujen kehittäjille
Risto Nevalainen , TIEKE

1990-2 Telemaattinen palveluverkko TeleSampo

1989-1 Sähköpostijohtamien - tyylit tilanteen mukaan
Martti Häkkinen , Yritysvalmennus Oy

12.3. Verkostuminen - Elektroninen kaupankäynti/asiointi

2000-2 Pääkirjoitus: Sähköinen asiointi/kaupankäynti
Antti Kärki, Gap Gemini Oy

2000-2 Mihin elektroninen kauppa on menossa Suomessa? E-kaupan ja sen taustajärjestelmien ja prosessien integraatiokehityksen edellykset
Timo Saarinen, HKKK
Matti Rossi, HKKK

2000-2 Uusi uljas sähköinen hallinto
Matti Sorakivi, TietoEnator Oyj
Elina Rantanen, TietoEnator Oyj

2000-2 Sähköinen tunnistaminen mullistaa pankkipalvelun
Vesa-Pekka Moilanen, Osuuspankkikeskus

2000-2 Osuuspankkiryhmän WAP-palvelut ja miten ne tehtiin
Aimo Nisumäki, FD Finanssidata Oy

1996-4 Elektroninen kaupankäynti
Marko Filenius, Jyväskylän yliopisto

12.4. Verkostuminen - Ryhmätyön tuki

1996-4 Liikkuvan johtajan tietojärjestelmä
Vesa Savolainen, Jyväskylän yliopisto

1996-4 Elektronisten dokumenttien hallinta
Airi Salminen, Jyväskylän yliopisto

1996-4 MAG-PIE tutkimus ja SIG (multimedia)
Petri Maaranen, Jyväskylän yliopisto

1996-4 Ryhmätyöteknologiat
Esa Auramäki, Jyväskylän yliopisto

1995-2 Tietokoneavusteinen ryhmätyö
Anneli Talvitie, VTKK-Valtionjärjestelmät

1993-5 Ryhmätyövälineiden käyttö Sofor Oy:n projektityössä
Maire Heikkinen, Sofor Oy
Kari Laakso , Sofor Oy

1993-4 Lotus Notes toimisto- ja työryhmäjärjestelmien toteutusvälineenä
Terttu Kouhia , TJ-Tieto Oy

1992-5 Ryhmäntukiohjelmistot tulevat
Aarno Kansikas , VTKK-Konsultointi

12.5. Verkkotumisteknologiat

12.5.1 Verkottuminen - Internet

2000-2 KM ja toisen sukupolven intranet
Ilkka Koivisto, Gap Gemini Oy

2000-2 LDAP-hakemisto
Antti Kärki, Gap Gemini Oy

1998-2 Intenet uusiokäyttöön
Matti Lindroos, Yhteysmedia Oy

1997-2 Pieni Internet-sanasto
Olli Nykänen, Tekniikan Sanastokeskus

1997-2 Internet - sovellusten kehittäminen
Pauli Kilpikivi, Novo Group Oy

1997-2 Multimedia Delivery - palvelu
Marjut Andler, TT Tieto Oy

1997-2 Luotettavat tapahtumankäsittely-sovellukset intra-/internetissä
Arto Tuovinen, BEA Systems Oy

1995-2 Pääkirjoitus: Yhteistoiminta
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1995-2 Internetin käyttö- ja tietoturvallisuussuositukset
Aarno Kansikas, VTKK-Valtionjärjestelmät

1995-2 Uusi yritysviestintäkultuuri
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1995-2 Internet - osoitus vastavuoroisuuden toimivuudesta
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1995-2 World Wide Web
Henrik Ahlgren

1995-2 http://www.pcuf.fi/sytyke
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

12.5.2 Verkottuminen - OSI-malli

1992-2 Onko avoimuus vapautta?
Hannu Pelkonen , Suomen Tiedonsiirtoyhdistys STY ry


13. Tietojärjestelmä Arkkitehtuurit

13.1. Arkkitehtuuri

2006-3 Malliohjattu ohjelmistoarkkitehtuuri ja tuottavuus
Pertti Virtanen, Tieturi Oy

2000-4 (Arkkiteh?)tuurilla ne laivatkin seilaa - SYTYKE ry:n jäsenristeily 2000
Pekka Forselius, STTF Oy

2000-4 Miten laadit onnistuneen yritystason arkkitehtuurin?
Pasi Mäkinen, Gap Gemini Ernst&Young

2000-4 Arkkitehtuurikeskeisyys kehitysprojektissa
Jouko Poutanen, Rational Software Finland Oy

2000-4 Projektissa onnistuminen uudessa sovellusarkkitehtuurissa
Päivi Haltimo, Gap Gemini Ernst&Young

13.2. Client/server-arkkitehtuuri

1994-1 Kohtityösemajärjestelmiä
Kari Kivistö, MSG Software Oy

1994-1 Kokemuksia tietojärjestelmien rakentamisesta työasema-arkkitehtuurissa
Risto Mikkola , Alko - Tietohallinto

1994-1 Projektityön näkökulma hajautettuihin järjestelmiin
Ritva Ahtiainen , Tietotehdas - Finanssiryhmä

1994-1 Client/server-arkkitehtuurimallien soveltuvuus
Seppo Lamminmäki , HM&V Research Oy

1994-1 Middleware - Avain avoimuuteen
Eero Kyntölä, Totus OY
Pentti Unkuri , Totus OY

1994-1 Asiakas-palvelinratkaisun kustannusrakenne on erilainen Ohjelmistoyhtiö
Jukka Laiho , Tiihonen Oy

1993-4 Työasemapohjainen järjestelmäkehitys
Ari Helmiö , H&P Software Engineering Center Oy

1993-4 Client/Server - sovellusten kehittämisympäristö Projektipalvelut
Marjatta Ranta , Oy Casesoft

1993-4 APPC Alkossa
Timo Poutiainen , ALKO

1993-4 Työasemajärjestelmät Client/server - arkkitehtuurissa
Jouni Tapiovaara , Andersen Consulting

1992-2 Open/OLTP - Hajautettu tapahtuman käsittely unixissa
Taisto Karstinen , OY UNISYS Ab

1992-2 Onko riskien hallinta kunnossa kun siirrytään avoimiin järjestelmiin ?
Pertti Ruohomäki , HM&V Research Oy

1991-4 Työasema-arkkitehtuurin asema suomalaisessa yrityksessä
Pentti Salmela , Oy Alko Ab

1991-4 Työasema-arkkitehtuuri systeemisuunnittelijan kannalta
Tuomas Kotovirta , Tuomas Kotovirta Oy

1991-4 Työasemasovellusten laadinta
Kari Karvinen , SysOpen Oy

1991-4 Työasema-arkkitehtuuriin perustuvien sovellusten rakentaminen
Antti Kärki , Wi-Lan Oy

1991-4 Lähiverkkoja käyttämään - kokemuksia Keskosta
Risto Perttula, Kesko
Matti Leporanta , Kesko

1991-4 Tietojärjestelmien suunnitteluun tarvitaan viestintänäkemystä
Eero Kostamo , Suomen pankkiyhdistys

1991-4 Työpajakoulutus - työn opiskelua
Markku Mäkinen , Tietospesialistit Oy

1991-3 Mitä vaaditaan yhteistoiminnallisten sovellusten tuotantoympäristöltä
Pekka Pellinen , Carelcomp

1991-2 Avoin arkkitehtuuri - yhteistoiminnalliset järjestelmät
Seppo Salo , TIPAL ry

1991-2 Yhteistoiminnalliset sovellukset tietokantaihmisen näkökulmasta
Tapio Lahdenmäki , IBM

1991-2 FOUNDATION for Cooperative Processing - Arkkitehtuuriratkaisu yhteistoiminnallisiin järjestelmiin
Antti Pitkänen , Andrsen Software

1990-2 APPC - Advanced Program to Program Communication
Heikki Lehkoinen , Verkkosuunnittelu Oy

1990-1 Keskuskonesovelluksen opettaminen tietokoneavusteisesti mikroympäristössä
Hanneli Pyhältö , Eductor Oy

13.3. Matkapuhelinalan arkkitehtuurit

2002-2 Pääkirjoitus: Kenkäpuhelin ja sähköaivo
Veli-Matti Nokso-Koivisto

2002-2 Mobile Integraatio - Askel kohti kokonaisvaltaista mobiilipalveluita
Pekka Kärkipuro, SysOpen Oyj

2002-2 Voice-Controlled Services
Kimmo Rytkönen, TietoEnator Oyj

2002-2 Turvallisuutta Mobiilisovelluksiin - Case Pay-it-Server ja sähköpostin allekirjoittaminen
Peik Niemi, TietoEnator Oyj
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

2002-2 Java ja viestintä mobiileissa ympäristöissä
Sasu Tarkoma, HIIT

2002-2 Mobiili Internetin vallankumous, ihan kamala juttu
Jarmo Parkkinen, TKK

2002-2 Langattoman viestinnän tekniikat
Jukka Koponen, First Hop Oy

2002-2 Symbian OS sovelluskehitysympäristönä
Jarkko Närväinen, SysOPen Oyj
Kimmo Vierimaa, SysOpen Oyj

13.4. Sulautetut järjestelmät

2002-2 Symbian OS sovelluskehitysympäristönä
Jarkko Närväinen, SysOPen Oyj
Kimmo Vierimaa, SysOpen Oyj

1999-2 Pääkirjoitus: Sulautetut järjestelmät
Jari Jokiniemi, Nokia Networks

1999-2 Damatic XDi - automaatiojärjestelmä
Ari Kankaanpää, Valmet Automation Oy

1999-2 Geneettiset algoritmit ohjausjärjestelmissä
Tapio Tyni, Kone Elevators Research Center
Jari Ylinen, Kone Elevators Research Center

1999-2 Aikasarjatietomalli mittaustietojen hallintaan
Antoni Wolski, VTT Tietotekniikka

1999-2 3+1 UML-näkymä arkkitehtuuriin
Juha-Markkus Aalto, Nokia Networks

1999-2 Ohjelmistojen luotettavusarviointi
Hannu Harju, VTT Automatio

1999-2 Sulautetun järjestelmän visuaalinen kehitys UML:llä
Hannu Lehikoinen, Insoft Oy

1999-2 Oliot ja komponentit sulautetujen järjestelmien kehittämisessä
Heikki Honkela, Software Engineering Center SEC Oy

1999-2 Ohjelmistoprosessien parantaminen Nokia-laajuisesti
Kari Känsälä, Nokia Research Center

13.5. Internet arkkitehtuuri

2002-2 Mobiili Internetin vallankumous, ihan kamala juttu
Jarmo Parkkinen, TKK

2000-4 Arkkitehtuuriin liittyviä ratkaisuja WWW:ssä
Simo Vuorinen, TietoEnator Oyj

13.6. Yhteistoiminnalliset sovellukset

1991-2 Yhteistoiminnalliset sovellukset tietokantaihmisen näkökulmasta
Tapio Lahdenmäki , IBM

1991-2 Yhteistoiminnalliset sovellukset - Tietojärjestelmien kolmas sukupolvi
Pertti Unkuri , Totus Oy

1991-2 Kokemuksia yhteistoiminnallisten sovellusten tekemisestä
Jouni Nurmela , IBM


14. Tiedonhallinta

14.1. Tietohallinto

2006-1 Tiedonhallintoagility eloonjäämisen ehtonako? Onko Tiedonhallinnon muutos laatua vai laadutonta
Harri Niemi, TietoEnator Oyj

2005-4 Uusi osaamisyhteisö Suomessa
Hanna Horppila, DAMA Finland

2005-4 Informaatioarkkitehtuuurityö Nokialla
Aija Palomäki, Nokia Oyj

2005-4 Yritystietomalli - haaveita ja haasteita
Anna Aaltonen, Gapgemini
Jouni Lähteenmäki, OP-keskus

2005-4 Tietovaraston sovellusarkkitehtuuri muutoshallinnan näkökulmasta
Henry Runn, TietoIlmarinen

2005-4 Sirpaletiedosta kokonaisuuteen
Minna Oksanen, DAMA Finland

2005-4 Tiedon elinkaari hallintaan
Päivi Happonen, Kansallisarkisto

2005-4 Arkistolaitoksen sähköinen arkistointi- ja tietopalvelujärjestelmä
Markus Merenmies, Kansallisarkisto

2005-4 Musiikin metadata Yleisradion äänilevystössä
Jonne Kulluvaara, Yle

2005-4 Paikkatieto avain tiedon kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
Veli-Matti Kiviranta, ESRI Finland Oy

2005-4 Tietämys ihmisen mentaalisena ilmentymänä
Viljo K. Martikainen, TKK

14.2. Tiedonhallinta - Tietokannat

2002-4 Oliosuunnittelusta tietokanta
Jukka Rantanen, Hämeen AKK

1999-4 Pääkirjoitus: Tietovarastojen suorituskyky
Tapio Lahdenmäki, IBM

1999-4 Tähti ja lumihiutale
Jaakko Rantanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

1999-4 Faktataulun käsittelyn periaatteet
Tapio Lahdenmäki, IBM

1999-4 Dimensiot ennen faktoja: karteesinen tulo
Marja Kärmeniemi, Oracle Finland Oy

1999-4 Hoikin mahdollinen: Bittikarttaindeksi
Marja Kärmeniemi, Oracle Finland Oy

1999-2 Aikasarjatietomalli mittaustietojen hallintaan
Antoni Wolski, VTT Tietotekniikka

1995-4 Pääkirjoitus: Tiedonhallinnassa tapahtuu
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

1995-4 Tiedonhallinnan tulevaisuuden näkymät standardien valossa
Sauli Tujunen , KT-Tietokeskus Oy

1995-4 Temporaalinen tietokanta helpottaisi aikasidonnaisen tiedon käsittelyä
Antoni Wolski, VTT Tietotekniikka

1995-4 Järjestys se olla pitää - Tietovarastossakin
Matti Ståhl, Octel Oy

1993-6 Eristettävyys, liitettävyys ja käytettävyys - avaimia informaatioresursseihin
Petri Aalto , SYP

1993-6 Käyttämättömistä tiedoista ei ole mitään hyötyä
Mikko Simolinna , Inforan Oy

1993-6 Kyselykannat ja työkalut yhteispelissä
Ari Hovi , Ari Hovi Oy

1993-1 EDA/SQL, Järjestelmäkehittäjän avain yrityksen kaikkiin tietovarastoihin
Mikko Simonlinna , Inforan Oy

1992-2 Miten pärjään eri UNIXien ja eri tietokantajärjestelmien kanssa ?
Harri Lukkarinen ja Jaakko Sormunen , Karjalan Tietovalta Oy

1991-4 Tietokantapalvelimet
Ari Hovi , Ari Hovi OY

1991-3 Pitääkö tiedonhallinta koordinoida ?
Ari Hovi , Ari Hovi Oy

1991-2 Yhteistoiminnalliset sovellukset tietokantaihmisen näkökulmasta
Tapio Lahdenmäki , IBM

1991-2 Yhteistoiminnalliset sovellukset - Tietojärjestelmien kolmas sukupolvi
Pertti Unkuri , Totus Oy

1989-6 Suunnittelun tietojärjestelmät ja tiedonhallinta
Kari Kauppinen, Oy Wärtsilä Ab
Tom Nikander , Carelcomp Oy

1989-4 Kokemuksia VIA/DRE:n käytöstä Alkossa
Pentti Salmela , Alko

1989-3 Protoilua relaatiotietokantaympäristössä
Vesa Tiirikainen , TT-innovation Oy

1988-6 ERTI-käsiteanalyysi (SFS-käsikirja 106)

14.3. Tiedonhallinta - Relaatiotietokannat

2004-3 Relaatiokantojen oliopiirteiden käyttö Suomessa - RELA-kerhon tutkimus
Anttoni Wolski, Solid Information Technology
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

2002-4 Oliomallinnuksesta hyvä relaatiokanta
Riitta Kylmälä, Kela

2002-4 Oliosuunnittelusta tehokkaaseeen relaatiokantaratkaisuihin
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

2002-4 Luokkahierarkiasta taulurakenne
Marja Käärmeniemi, Oracle Finland Consulting

2002-4 Indeksien suunnitelu hallinnassa, taulujen suunnittelu ei ihan vielä
Tapio Lahdenmäki, IBM

1999-4 Paksut indeksit ja summataulut
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

1998-2 Kohti relaatiokantojen optimaalista indeksointia
Tapio Lahdenmäki, IBM

1998-2 Paraskaan hakemisto ei ole kyllin hyvä
Tuovi Honkola, Finnair Oy

1998-2 Relaatiotietokantakerho 1990-1998
Jarmo Mäkelä, KELA

1998-2 Liian laiha hakemisto
Jarmo Mäkelä, KELA

1997-1 Naularaportin idea
Tapio Lahdenmäki, IBM

1997-1 DB2-tehokkuusmittaukset tuotannossa
Paavo Mattila, Yrjö Viinikka, Oy Comptel Ab

1997-1 Vastausaikojen keskiarvoseurannasta naulojen paljastamiseen sovellusten ylläpidossa
Jarmo Mäkelä, KELA

1995-4 Relaatiokannoista ei enää puhuta - ei enää edes STST-kerhossa
Tapio Lahdenmäki, IBM

1995-4 Moniulotteinen tieto relaatiokannoissa
Pekka Korhonen, Object System Oy

1995-4 Maksaako ryvästäminen vaivan?
Tapio Lahdenmäki, IBM

1993-6 Relaatiotietokantojen etäiskäyttö
Seppo Lamminmäki , HM&V Research Oy

1993-6 STST-kerho kehittää laatukorttia tietokantojen suunnittelijalle
Tapio Lahdenmäki , IBM

1993-2 Oliota vai relaatioita
Ari Hovi , Ari Hovi Oy

1992-1 Relaatiotietokannan muutosten toteutus
Ari Hovi , Ari Hovi Oy

1990-1 Kokemuksia relaatiokannoista - projektiraportti
Merja Korpela , Tietoässä Oy

1990-1 Kokemuksia relaatiokannoista - relaatiokantapäivä 9.1.1990 , Relaatiotietokantaryhmä

1989-3 Voidaanko kaikki ratkaista SQL:n avulla
Tapani Soini , Tapani Soini Oy

1989-3 Relaatiotietokantojen eheys- ja kehitysnäkymiä
Ari Hovi , Tietojenkäsittelyneuvonta Oy (nyk. Ari Hovi Oy:ssä)

1989-3 Relaatiotietokanta sovellusten laadunvalvonta
Tapio Lahdenmäki , IBM

1989-3 Ohjelmistotalon kokemuksia relaatiokannoista Avonius Oy , Kari Laine

1989-3 TEKLA oy:n konsepti graafisen käyttöliittymän ja relaatiotietokantojen yhteiskäytöstä
Anneli Bergström , TEKLA Oy

1989-3 Tekstitieto relaatiotietokantojen osana RDB-systems Oy , Markku Aarikka

1989-3 Kokemuksia tietosysteemiprojektien viennistä relaatioympäristöön
Pentti Rosendahl , Eläkevakuutus Oy Ilmarinen

1989-3 Kokemuksia relaatiokannasta
Pentti Kaipiainen, Tietotehdas Oy

1989-3 DB2/SQL ja oppimisen uusi aikakausi
Kari Järveläinen , TT-innovation

14.4. Tiedonhallinta - STST-Malli

1993-6 STST-kerho kehittää laatukorttia tietokantojen suunnittelijalle
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-2 SYTYKEen OPO- ja RELA-seminaarit
Eija Kalliala , Eläkesysteemi Ab

1992-1 STST-malli (Suunnittelu - Toteutus -Suunnittelu - Toteutus )
Eija Kalliala , Oy Eläkesysteemi Ab

1992-1 Perinteinen standardimalli ja sen ongelmat
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 Sormituntumamenetelmä ja sen ongelmat
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 STST-malli määrittelyvaihe
Liisa Tikkanen , Pohjola-yhtiöt

1992-1 STST-malli - tietokannan rakennekaavion nollaversio
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 STST-malli - tapahtumakohtaiset työt
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 STST-malli - esimerkki
Jouni Arvola, KOP
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 Tapahtumien suunnittelu- ja toteutusjärjestys ?
Jouni Arvola , KOP

1992-1 Relaatiokannan rakennemuutosten luokittelu
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 Relaatiotietokantasovelluksen tehokkuuden tarkastaminen testiympäristössä
Tapio Lahdenmäki , IBM

1992-1 STST-malli, työnjako ja osallistujat
Merja Korpela, Tietotehdas
Sakari Kurvinen, Object Informatics Oy
Leena Saarinen, Tele/Telekehityskeskus

1992-1 Relaatiotietokannan muutosten toteutus
Ari Hovi , Ari Hovi Oy

1992-1 STST-malli: Edut, haitat ja vaatimukset
Eija Kalliala , Eläkesysteemi Ab

1992-1 Käsitteistöä
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

14.5. Tiedonhallinta - Data Warehousing

1999-4 Case: Suomen Posti Oy
Irja Jokelin, Suomen Posti Oy

1999-4 Tietovarastointi (Data Warehousing) Finnairissa
Urpo Löfbacka, Finnair Oyj

1997-4 Pääkirjoitus: Data Warehousing - tuotteita vai osaamista
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

1997-4 Tietovarastosanasto
Harri Laine, Helsingin yliopisto
Jaakko Rantanen, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelyopinlaitos, Helsingin yliopisto

1997-4 DW-tietokanta Internetissä
Sauli Tujunen, AtBusiness Communication Oy

1997-4 Kokemuksia Data Warehouse ratkaisuista
Antti Kautto, SAS Institute Oy

1997-4 Tietovarastointi - tiedonhallinnan painajainen ?
Heikki Kurkinen, Sybase Finland Oy

1997-4 Mitä liiketoiminta haluaa DW:ltä ?
Jarmo Kuismanen, Sybase Finland Oy

1997-4 Tietojen summaus ja jalostus
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

1995-4 Data Warehouse - Tietovarasto


15. SYTYKE ry

15.1. SYTYKE ry yleisesti

2008-4 Mukavia kokemuksia SYTYKE-aktiiviudesta
Markku Niemi

2008-4 Seminaarit Sytykkeen toiminnassa
Juha Jääksinen

2008-4 LinkedIN Sytykeen toimintaa tehostamassa
Seppo Takanen, CodeBakers Oy

2004-4 SYTYKE ry:n jäsenistö 2004
Lauri Laitinen, Nokian Tutkimuskeskus

2003-3 FLE3 kokeilu: lyhenteiden avausta ryhmätyöympäridtössä
Helena Venäläinen, FD Finanssidata Oy

2002-2 Virtuaalinen Web-toimikunta eli miten tietoverkoissa neuvotellaan ja kehitetään tietoa

2001-3 SYTYKE ry:n WWW-sivujen ylläpitosuunnitelma
Helena Venäläinen, FD Finanssidata Oy

2001-2 SYTYKE ry:n uusilla verkkosivuilla korostuu asiantuntijuus
Katja Pellikka

15.2. SYTYKE ry:n seminaarit

2004-4 Laivaseminaari 2004: Systeemityö ennen, nyt ja tulevaisuudessa
Petter Holander, SysOpen Oyj

2004-4 Sytykkeen 25-vuotisjuhlat - ketterät menetelmät käytännössä
Minna Oksanen, Gapgemini

2003-4 Laivaseminaari 2003: Mallinnus ja menetelmät
Petteri Hollander, SysOpen Oyj

2002-4 Käytännön läheinen syysseminaari: Testaus ja Laatu
Veli-Matti Nokso-Koivisto, SysOpen Oyj

2001-4 Perinteinen SYTYKE-risteily 5.-7.9.2001
Pirkko Kallaperä, Pohjola systeemipalvelu Oy

2000-4 (Arkkiteh?)tuurilla ne laivatkin seilaa - SYTYKE ry:n jäsenristeily 2000
Pekka Forselius, STTF Oy

2000-1 Oliot ja komponentit meren armoilla - SYTYKE ry:n jäsenristeily 1999
Pekka Forselius, STTF Oy
Lauri Laitinen, Nokia Research Center

1998-4 Systeemityöyhdistys SYTYKEen risteilyseminaari 7.-8.9.1998
Eija Kalliala

15.3. SYTYKE ry:n toiminnasta

2006-2 SYTYKE ry:n uudet WWW-sivut
Lauri Laitinen, Nokian Tutkimuskeskus

2006-1 Hallitus v.2006
Hallitus

2006-1 Hallituksen uudet jäsenet v. 2006
Hallitus

2005-4 Uusi osaamisyhteisö Suomessa
Hanna Horppila, DAMA Finland

2004-1 Systeemityöyhdistyksen hallituksen esittäytyminen
Hallitus, SYTYKE ry

2003-4 Toimintasuunnitelma 2004
Hallitus, SYTYKE ry

2003-4 VVV-toiminta aluillaan!
Minna Oksanen, SYTYKE ry

2000-4 Pääkirjoitus: Hyvä lukija
Silja Räisänen

2000-4 Järkiavioliitto - DT ry yhdistymässä SYTYKE ry:een
Minna Oksanen, DT ry

2000-4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2001
Hallitus, SYTYKE ry

2000-2 SYTYKE-stipendi
Eija Hamina-Mäki, TietoEnator Oyj

1999-2 Sytyke täytti 20 vuotta
Jari Jokiniemi, Nokia Networks

1997-1 SYTYKE ry:n uudet sähköpostilistat
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1997-1 SYTYKE ry:n esite 1997
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1996-4 SYTYKE ry:n toimintasuunnitelma 1997
Hallitus, SYTYKE ry

1995-4 SYTYKE ry:n jäsenistö 1995
Lauri Laitinen, Nokia Tutkimuskeskus

1994-2 Laaturyhmän haastattelu
Eija Kalliala
Antti Huuskonen
Eija Himanen
Pasi Kantelin
Eija Laakso
Sakari Lehtonen
Maija-Liisa Niskanen

1992-1 SYTYKEen toiminnassa muutosten aika
Kirsti Jalasoja , Atk-instituutti

1990-5 Kokemuksia Sytykkeen työryhmätyöskentelystä
Heidi Santtila, PS-Group Oy

1989-6 Systeemityöyhdistys SYTYKE ry säännöt

1988-6 Systeemityöyhdistyksen jäsenten alueellinen jakauma
Risto Nevalainen , PNA Oy

1988-1 Työryhmätoiminta - vuoden 1988 painopistealue
Tapani Talikainen, Eläkevakuutus Ilmarinen

15.4. SYTYKE ry:n historiaa

2004-4 Pääkirjoitus
Minna Oksanen, Gapgemini

2004-4 Systeemityökerho perustettu
Terttu Honkasaari, Helia

2004-4 IT:n hyödyntämisestä 1960-luvulta nykypäivään
Pertti Järvinen

2004-4 Systeemityön kehittyminen ja tulevaisuus
Reijo Sulonen, Tekninen korkeakoulu

2004-4 Systeemityötä 25 vuotta - keskustelua ja kokemuksia
Terttu Honkasaari, Helia

2004-4 Sytykkeen aikakaudet
Lauri Laitinen, Nokian Tutkimuskeskus

2004-4 Esiyhdistyksellinen aika
Terttu Honkasaari, Helia

2004-4 Työryhmien aika 1987-1993
Kirsti Jalasoja, Helia
Eija Kalliala, Helia

2004-4 Kokemuksia Sytykkeen työryhmötyöskentelystä
Eija Kalliala, Helia

2004-4 SYTYKE-raportit 1988-1994
Lauri Laitinen, Nokian Tutkimuskeskus

2004-4 Fuusioiden aika
Minna Oksanen, Gapgemini

2004-4 Kerhosta osaamisyhteisöksi
Helena Venäläinen, Finansssidata oy

2004-4 Fokusoitumisen aika - kokemuksia, kuinka perustan uuden osaamisyhteisön
Minna Oksanen, Capgemini

2004-4 SYTYKE ry:n toimihenkilöt 1979-2005
Lauri Laitinen, Nokian Tutkimuskeskus

2004-4 Systeemityölehden teemat 1988-2004
Lauri Laitinen, Nokian Tutkimuskeskus

2003-1 Muisteluksia systeemisuunnitelun alkuvuosilta
Miikka Jahnukainen

2003-1 1960-luvun kirjallisesta toiminnasta systeemisuunnitelun opettamiseen
Pertti Järvinen, Tampereen yliopisto

2003-1 1970-luku: Pohjoismaisen systeemityön tutkimusyhteistyön aloittaminen
Pertti Järvinen, Tampereen yliopsto

1999-2 Sytyke täytti 20 vuotta
Jari Jokiniemi, Nokia Networks

1989-6 Onneksi olkoon 10-vuotias SYTYKE
Kai Neuvonen , Tukkukauppojen Oy

1989-6 Kerhosta yhdistykseksi
Heikki Honkela , Sytykkeen puheenjohtaja 1985-87

15.5. SYTYKE ry:n palautekyselyt

2005-3 Jäsenkysely 2005: mikä meitä nyt kiinnostaa
Markku Niemi, HY ja STTF Oy

2000-4 SYTYKE-jäsenkysely 2000 - Systeemityön nykytilan kartoitus Suomessa
Eija Hamina-Mäki, TietoEnator Oyj

15.6. SYTYKE ry:n Systeemityölehti

2006-1 Muutos - näkyy myös lehdessä
Minna Oksanen, Deloite Oy

2006-1 Lehtityöryhmä vaihtui
Minna Oksanen, Deloite Oy

1998-1 Pääkirjoitus: Systeemityö-lehden teemat
Lauri Laitinen, Nokia Research Center

1994-4 Systeemityölehden teemat
Lauri Laitinen, VTT Tietotekniikka

1991-6 Sytykesanomat 5 vuotta
Heikki Honkela
Arvo Sommermeri

15.7. Muu Tietotekniikan liitto

2003-2 POTKY ry
Tommi Linna, POTKY ry


16. Luokittelematta

16.1. Ei vielä ehditty luokitella

2009-4 Pääkirjoitus:
Minna Oksanen, Avare Oy

2009-4 Ohjelmistoliiketoiminnan osaamisyhteisö, BisOsy
Juha Jääskinen, Digia

2009-4 Ohjelmitoissa on tietokoneen siulu
Pyry Lautsauo, TTL ry

2009-4 Kyvykkyys ohjelmistoliiketoimintaan
Jyrki Kontio, R&D-Ware Oy

2009-4 On Demand muuttaa ohjelmistoliiketoiminnan rakenteita
Jussi Autere, TKK
Aku Valtakoski

2009-4 Ohjelmistoyrityskartoitus seuraa Suomen ohjelmistoalan kehitystä vuosittain
Mikko Rönkkö, TKK
Juhana Peltonen, TKK:TKK
Jukka Ylitalo

2009-4 SaaS ilmiöitä voidaan ymmärtää distruptiivisen innovaation avulla
Antero Järvi, Turun yliopisto
Jussi Nissilä

2009-4 F-Secure: Kokemusia ohjelmistojen lisenssimyynnin muuttumisesta palvelumynniksi
Topi Hautanen, F-Secure

2009-4 Avoimen lähdekoodin liiketoimintaa - case Vaadin
Sami Ekblad, IT Mill

2009-4 Mikä on ohjelmistotuotannon tulevaisuus Suomessa?
Jaana Kuula, TEKES

2009-4 Ideoita olisi, mistä rahat?
Jaakko Salminen, Ohjelmistoyrittäjät ry

2009-4 Ohjelmistokehittäjät, pelastakaa Suomi taantumasta
Robert Serén, TTL ry

2009-4 Suorituskyky on monitahoinen asia
Mitro Kivinen, Alter Chief Oy

2009-4 Hiljainen tieto, innovaatio ja it-tuotekehitys
Pentti Salmela

2009-4 Kuutamolla

2009-3 Pääkirjoitus:
Minna Oksanen, Digia

2009-3 Hyvä tietohallintatapa ja ICT-hankinnat
Pertti Järvenpää, IGP
Jorma Hänninen, IGP

2009-3 Kilpailuttaminen - julkinen piina
Timo rantanen, Hansel Oy

2009-3 Haasteita julkisissa IT-hankinnoissa
Pauliina KarinKanta, PTCServices Oy

2009-3 Hankintalaki IT-hankinnoissa: haitta vai hyöty asiakkuuden kannalta
Elina Huhtala, Valtionhallinnon palvelut

2009-3 Uudet avoimet lähdekoodin hankintaohjeet
Matti Saastamoinen, COSS

2009-3 Taivalliset projektit
Lea Virtanen, JobIt Ky

2009-3 Toivomuslistoista todennettavaan käytettävyyteen
Timo Jokela

2009-3 Toiminalliset vaatimukset käyttäjäkeskeisesti
Irmeli Sinkkonen, Adage Oy

2009-3 Onnistunut IT-hankinta
Risto Halonen, Qentinel Oy
Kalle Huttunen

2009-3 Ohjelmiston ostaminen on taitolaji
Mitro Kivinen, Alter Chief Oy

2009-3 Everyone wants to be agile
Ivar Jacobson

2009-3 Sytyke Ry 30-vuotisjuhalaseminaari: Suomalainen ohjelmistokohitys NYT!
Timo Sundman, Tieto Oyj

2009-3 Kuutamolla

2009-2 Pääkirjoitus: Pohjatöitä
Minna Oksanen, Digia

2009-2 Tietojärjestelmähankintojen onnistumisen ja epäonnistumisen kriteerit
Matti Matikainen, Digia

2009-2 Pilvet arkkitehtuurit yllä
Pasi Mäkinen, Capgemin

2009-2 Kokonaisarkkitehtuuri valtionhallinon tietojärjestelmätyössä
Pauli Kartano, VM
Jukka Uusitalo, VM

2009-2 Tietoarkkitehtuuri
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

2009-2 Tietojärjestelmän laadun ratkaisevat tietosisällön oikeellisuusuus ja merkitys
Minna Oksanen, Digia

2009-2 Vaatimusmäärittelyä ketterästi vai perinteisesti
Tarja Raussi, Tieturi Oy

2009-2 Vaatimusmäärittelyn huonoimmat käytännöt
Matti Vuori, Cybercon Finland

2009-2 eLearning-sisältöjen määrittelyssä ja konseptoinnissa
Kalle Huhtala, Metso Oy

2009-2 Vaatimusmäärittelyn taso ja työn jatkaminen
Riika Lehtikuja, Logica

2009-2 Tietoturvan määritteleminen väärinkäyttötapauksia mallintamalla
Ilkka Pirttimaa, Stockmann

2009-2 Systeemityön uusi ulottuvuus
Pentti Salmela

2009-2 Kuutamolla

2009-1 Pääkirjoitus: Matkalla kokonaisvaltaiseen laadunvarmistukseen
Matti Vuori, Cybercom Finland
Päivi Brunou, Qentinel

2009-1 Laadunvarmistus kehittyy
Matti Vuori, Cybercom Finland

2009-1 Laadunvarmistus kehittyy
Markku Niemi, Suomen Akatemia

2009-1 Mallien varmistamaa laatua – mallikelpoista laatua?
Risto Nevalainen, FiSMA ry

2009-1 Testaus hajautettuna suunnitelmavetoisessa ja ketterässä mallissa
Kari Kaikkonen, Endero

2009-1 Ohjelmisto standardeja laidasta laitaan
Temmu Vesala, Qentinel

2009-1 SOA – testattuna
Joonas Hinkkanen, Flander

2009-1 Vuoden testaaja 2009
TestausOSY

2009-1 Käytettävyystyö osana prosesseja
Eeva Kangas, Digia
Juha Jääskinen, Digia

2009-1 Loppukäyttäjä testaajana - Kokemuksia keskeneräisistä tuotteista
Jari Mitro, Test-It

2009-1 Sama ongelma - erilaiset tulokset: Käytettävyystestauksen laatu
Timo Jokela

2009-1 You need to be smart
Ivar Jacobson

2009-1 Käytettävyyspäivät Tampereella
Eija Kaasinen, VTT

2009-1 Laatua verkkopalveluihin käyttäjäkeskeisten menetelmien avulla
Helena Venäläinen, OP-keskus

2009-1 Kuutamolla

2008-4 Pääkirjoitus: hypetystä - ei höpötystä tervejärkisesti
Minna Oksanen, Digia

2008-4 Miksi Sytyke on tärkeä?
Mitro Kivinen, Alter Chief Oy

2008-4 Vaatimukset vaatimusten hallinnalle
Sakari Lehtonen, IDS Scheer Finland

2008-4 Prosessilla koddia napin painalluksella!?
Tarja Raussi, Tieturi Oy

2008-4 Onko TOGAF oikotie onneen?
Skari Olli, Tieturi Oy

2008-4 Kun aika on oikeasti rahaa - enterprise-kehityksen tulevaisuus
Antti Akonniemi, Kiski lab Oy

2008-4 Ketterästi tehty ja laadukasta - onnistuuuko?
Risto Nevalainen, FISMA ry

2008-4 Sosiaalista mediaa tervejärkisesti opetukseen
Eija Kalliala, Helia

2008-4 Mielikuvittele -ideoista innovaatioiksi!
Tarja Raussi, Tieturi Oy

2008-4 Kuutamolla

2008-3 Pääkirjoitus: Pitääkö pyörä keksiä uudelleen?
Minna Oksanen, Digia

2008-3 Paljon puhetta ja kirjoitusta innovaatioista
Lea Virtanen, JobIt Ky

2008-3 Tekeekö innovaatio menestyvän tuoteyrityksen?
Jaakko Salminen, Ravensoft Oy

2008-3 Design ei onnistu liukuhihnalta
Tarmo Toikkanen, Taideteollinen Korkeakoulu

2008-3 Voidaanko tietojärjestelmä tehdä toisin?
Kari K. Kimppa, Turun Yliopisto

2008-3 Miten kehitimme innovativisen sovelluspalvelukonseptin - Sohva
Pauli Liikala, Fujitsu service Oy

2008-3 Monoliittisten prosessien aikakausi on ohi
Päivi Sirviö, Fujitsu service Oy

2008-3 Mittaaminen kertoo totuuden
Kari Juopperi, Noval Network

2008-3 Valtionhallinnon ostotoimen ratkaiseminen
Paula Miinalainen, Arbovitae Oy

2008-3 Kollaboraatioalustat sovelluskehityksen - mikä muuttuu?
Mikko Holmberg, CodeBakers Oy
Perttu Karvinen, Codebakers Oy
Joni Moilanen, Codebakers Oy

2008-3 Testaus on innovatiivista
Risto Paavola, Qentinel Oy

2008-3 Virheettömän ohjelmistotoimituksen haasteet
Matti Matkainen

2008-3 Kuutamolla

2008-2 Pääkirjoitus: Invisible + Visible + ? = Invincible BI
Minna Oksanen, Digia

2008-2 Business kohtaa IT:n
Matti Matikainen, Digia

2008-2 Visible, Invisible, Invincible! - Tietomallinnuksen aseman kehittyminen
Sakari Lehtonen, IDS Scheer

2008-2 Ketterän yrityksen anatomia
Janne J. Korhonen

2008-2 Kokemuksia SOAnkäynnistä
Janne J. Korhonen

2008-2 Laatuongelmat ovat usein piileviä
Ari Hovi, Ari Hovi Oy

2008-2 Business Intelligence ratkaisut - lisää läpinäkyvyyttä vai näkymätöntä hyötyä
Henriki Hervonen, Affecto Oy

2008-2 SOA SIG – uusi osaamisyhteisö
Janne J. Korhonen

2008-2 Toiminnan tehostaminen prosesimallein 4.2.2008
Eija Kaliala

2008-2 Kun tuleva kiinnostaa mennyttä enemmän
Jani Björn

2008-2 Katse eteenpäin!
Harry Piela, SPSS Finland oy

2008-2 Metadata osaksi tietovaraston sisältöä ja sisällön portinvartijaksi
Tomas Stenlund, Ineo Group Corporatio

2008-2 Uusi tietovarastojen mallinnusmenetelmä - Data Vault
John Martin, Ineo Group Corporatio

2008-2 Kolmiulotteinen muutoksen hallinta turvaa yrityksesi liiketoiminnan
Jyrki Autio, Project-TOP Oy

2008-2 Bussines-tiedon reaaliaikainen hyödyntäminen
Henry Runn, TietoEnator

2008-2 Kuutamolla

2008-1 Systeemityö on yhteistyötä
Mitro Kivinen, Alter Chief Oy

2008-1 Näkökulmia systeemityöläisen elämänlaatuun
Pekka Valta, OP Tietohallinto

2008-1 Hyvinvointia työpaikalla
Arja Virkki

2008-1 Projektityön teesit
Eija Hamina-Mäki, TKP Tieto Oy

2008-1 ICT-alan kuulumisia - kuinkas sitten kävikään
Pirjo Salo, TietoEnator

2008-1 Ajatuksia koodarin arjesta
Jussi Paalanen, SysOpenDigia

2008-1 Systeemisuunnitelija on myös muotoilija
Päivi Romppanen, TietoEnator

2008-1 Tietojärjestelmäprojekti ja ihminen
Eija Kalliala

2008-1 Reikänauhaa ja käytettävyyttä
Irmeli Sinkkonen, Tieturi Oy

2008-1 IT-Arkkitehti rakennustyössä
Ilkka Pirttimaa, Stockmann

2008-1 Kokemuksia järjestelmä arkkitehtinä
Sami Lehtinen, Samcon Oy

2008-1 SYTYKE suunnittelukokous Tvärminnessä
Lea Virtanen

2008-1 SYTYKE vuonna 2008
Mitro Kivinen, Alter Chief Oy

2008-1 Pari kuukautta Facebookissa
Pirkko Schieldt, Nokia Oyj

2008-1 Miljoona tapaa tuhlata työpäivä - ei ainutta saaada yhtäkään takaisin
Eija Hamina-Mäki, TKP Tieto Oy

2008-1 40 tai 40+
Lea Virtanen, JobIT ky

2008-1 Inhimillistä tietotyötä - visioita kohti kognitiivista ergonomiaa
Reaa Mynttinen

2008-1 Pidä huolta pääOmastasi - kuuntele aivojasi
Reaa Mynttinen

2008-1 Kuutamolla

2007-4 Maailma muuttuu - ja meidän on muututtava sen mukana

2007-4 Ketterät tuulet ohjelmistotuotannossa
Pekka Abrahamsson, VTT
Outi Salo, VTT

2007-4 Ketterän toiminnan filosofiaa ja periaatteita
Matti Vuori, Plenware Oy

2007-4 Miten lunastaa ketteryyden arvolupaukset
Mika Koski, Trinel Oy

2007-4 Pyörhtelevä ohjelmistokehitys
Eika Kalliala

2007-4 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ketteryys
Tomo Juhola, Tieturi Oy

2007-4 Kokemuksia GUIDe-käyttöliittymäsuun. Ja Scrum-menetelmän yhdistämisesträ
Karri-Pekka Laakso, Reaktor Innovation

2007-4 Sovelluksia verkkoon - miten käy käytettävyyden?
IrmeliSinkkonen, Adage Oy
Janne Tompuri, Adage Oy

2007-4 Käyttäjän muuttuva rooli suunnittelussa
Pirjo Näkki, VTT

2007-4 Käytettävyyden ajankohtaiset haasteet hyvinvointiteknologiassa
Terhi Holappa, Oulun amk

2007-4 Pätevillä protoiluvälineillä potkua vaatimusmäärittelyyn
Antti Martikainen, SysOpenDigia

2007-4 World Usability Day - seminaari. Mikä mahtaa olla IN?
Timo Jokela, VTT
Anneli Pekkarinen, VTT

2007-4 Mikä mahtaa olla IN?
Tarja Raussi, Tieturi Oy

2007-4 Kuutamolla

2007-3 Pääkirjoitus: Globaali Integraatio
Minna Oksanen, SysOpenDigia

2007-3 Näkökulmia globaalista integraatiosta
Lea Virtanen, JobIT Oy

2007-3 Yritysarkkitehturi selkeyttää tulevaisuuden integraatiota
Sakari Olli, Tieturi Oy

2007-3 Global Sourcing - Hajautusmalli ohjelmistokehitykseen
Simo Vuorinen, TietoEnator

2007-3 Järjestelmäintegraation tulevaisuus
Erkki Pöyhönen, TietoEnator

2007-3 Projektijohtamisesta hanke- ja ohjelmajohtamiseen
Esa Salmi, WM-data

2007-3 Kansainvälisen mobiilipalveluiden toimitusjärjestelmän integrointu
Mitro Kivinen, Qentinel Oy

2007-3 Unicode - globaali merkistö
Jukka Korpela

2007-3 Globaali standardi?
Lea Virtanen, JobIT Oy

2007-3 Näin tehtiin kymmenes laivaseminaari
Risteilytoimikunta, SYTYKE

2007-3 MallinnusOSYn toiminta hyvässä vauhdissa
Juha Jääskinen, SysOpenDigia

2007-3 Kuutamolla

2007-2 Pääkirjoitus: Open Source
Minna Oksanen, SysOpenDigia

2007-2 Open Source, avoin lähdekoodi, FLOSS, valo - rakkaalla lapsella on monta nimeä
Ville Oksanen, SoberIT

2007-2 Open Source leviää myötätuulessa
Johanna Salomaa-Valkamo, Teknologiakeskus Hermia Oy

2007-2 Open XML and the Evolution of Document File Formats
Mark Lange, Microsoft
Kimmo Bergius, Microsoft

2007-2 Hallitusesittelyjä 2007

2007-2 Tutkimus ja avoin lähdekoodi
Ville Oksanen, SoberIT

2007-2 OSSI-tutkimushanke
Ville Oksanen, SoberIT

2007-2 ServOSS-tutkimushanke
Niina Helander, Tampereen teknillinen yliopisto
Mikko Puhakka, SoberIT

2007-2 COSI-projekti
Matti Rossi, HKKK

2007-2 Uusikaupunki hakee hyötyjä avoimista ohjelmistoista
Elias Aarnio, Novida
Olli-Pekka Kari, uusikaupunki

2007-2 VYSE-sopimusehdot uudistuvat
Tiina Ashorn, Hansel Oy

2007-2 Free Software Foundation Europe
Claran O'Riordan, Free Software Foundation Europe

2007-2 XEN - avoin lähdekoodi nousee virtualisoinnissa
Jouni Rosenlöf, JRComplex Oy

2007-2 Kuutamolla

2007-1 Pääkirjoitus: Mikä mahtaa olla IN?
Minna Oksanen, SysOpenDigia

2007-1 Mittaamisesta nostetta
Risto Nevalainen, FISMA ry

2007-1 Mihin olette menossa digitaalinen alkuasukas ja maahanmuuttaja
Tapani Partiainen, Market-Vision oy

2007-1 Tietojärjestelmät palvelemaan työtä - apuna toimintoläheinen kehittämismalli
Anja Mursu, Kuopion yliopisto
Pauliina Ikävalo, Kuopion yliopisto

2007-1 Hallitusesittelyjä 2007

2007-1 Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys - suuntana yhtenäinen kansallinen arkkitehtuuri
Annakaisa Iivari, Sosiaali- ja terveysministeriö
Maritta Korhonen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

2007-1 Kaupan arvoketjun sähköinen tulevaisuus
Petri Anttila, SysOpenDigia

2007-1 Epäilyttääkö etäluku
Matti Järvinen, KPMG

2007-1 RFID muuttaa varastosta kotiin
Markus Tahvanainen, Needit Oy
Kai Tarkka, TrueStory

2007-1 Yhtenäinen eurooppalainen maksuliikennealue SEPA toteutumassa
Anne Nisen, Finanssialan keskusliitto

2007-1 Rethinking Project Management: Kohti inhimillisen toiminnan monimuotoisuutta syleilevää projektikäsitystä
Markku Niemi, STTF

2007-1 Kuutamolla

2005-4 Arkkitehtuurit - taidetta ja tekniikkaa
Tarja Raussi, SYTYKE ry

2005-3 Terveisiä arkkitehtuuri viidakosta
Simo Vuorinen, TietoEnator

2005-3 Arkkitehtuurit - pelastusko tietotekniikkahaasteisiin
Pekka Kähkipuro, SysOpen Digia Plc.

2005-3 Arkkitehtuurit ja koodin laatu
Tomas Nyström, Accenture

2005-3 Palvelu- vai integraatioarkkitehtuuri? Vai molemmat
Petteri Manninen, SysOpen Digia Plc.

2005-3 Yritysarkkitehtuuri
Jari Isokallio, TietoEnator

2005-3 WorldSkills 2005: taitoa ja tekniikkaa
Markku Niemi, SYTYKE ry

2004-3 Hyvät systeemityön osaamisalueen - teemanumeron lukijat!
Esko Marjomaa, STTF Oy
Markku Niemi, Joensuun yliopisto

2004-3 Akateemisia aivoituksia systeemityöstä, sen tutkimuksesta ja koulutuksesta
Juhani Iivari, Oulun yliopisto

2004-3 Hyötykäytön osaaminen: Hyöty tietojärjestelmässä, tietojärjestelmästä ja tietojärjestelmään
Markku I. Nurminen, Turun yliopisto, LABORIS

2004-3 Mitä meidän tulisi hallita tulevaisuudessa
Markku Tukiainen, Joensuun yliopisto

2004-3 Tietojärjestelmän eettisiä kysymyksiä
Kai K. Kimppa, Turun yliopisto

2004-3 Systeemityön eri osaamisalueiden opiskelusta verkossa
Eija Kalliala, Helia

2004-3 Systeemityön osaamiskysyntä muuttuu
Päivi Hietanen, Tieturi Oy

2004-3 FISMA ry, prosessien ja projektien johtamisen standardisointi- ja kehittämisverkosto
Paula Männistö, TKP Tieto Oy
Timo Varkoi, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö

2004-3 Systeemityöyhdistyksen jäsenkyselyn tulokset: mitä jäsenet odottavat yhdistykseltä?
Markku Niemi, STTF Oy

2004-3 Miten tulevaisuutemme toivoja arvioidaan ammattitaidon MM-kilpailussa
Markku Niemi, STTF Oy

2003-3 Pääkirjoitus: read_this_first.txt
Minna Oksanen, SYTYKE ry

2003-3 Käsittämättömät käsitteet
Irmeli Sinkkonen, Adage Oy

2003-3 Käsitteiden käsittämistä
Minna Oksanen

2003-3 Dialogi - yhdessä ajattelua
Olli Leppänen, Lähde valmennus

2003-3 Onko suomella tulevaisuuta
Ilmari Pentikäinen, TTL ry

2003-3 Ovatko oliot objekteja
Lauri Laitinen, Nokia Research Center

2003-3 Informaation mallintaminen
Esko Marjomaa, Joensuun yliopisto

2003-2 Pääkirjoitus
Pirkko Leivo, Pohjola Oyj

2003-1 Pääkirjoitus: Systeemityön historia Suomessa
Erja Mustonen-Ollila, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2003-1 Spagettia - Raviolia - Lasagnea
Anne Erola, Kuopion yliopisto

2003-1 Tietosysteemin rakentamismallista Tietojenkäsittelyn kehittämismalliin
Terttu Honkasaari, Helia

2003-1 Systeemityön käsitteen ja sisällön varhaishistoriasta
Eero Kostamo

2003-1 SRP-menetelmistö
Veikko Roukala, Helia

2003-1 Tietoyrityksen johtaminen -Case Tietotehdas
Tapani Seppänen, HM&V Research Oy

2003-1 Tietojärjestelmäprosessi-innovaation omaksuminen, oppiminen, poisoppiminen, sovittaminen ja evoluuttio organisaatiossa: pitkittäistapaustutkimus
Erja Mustonen-Ollila, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

2002-4 Pääkirjoitus: Tietohallinto
Päivi Hokkanen, Stockmann Oyj

2002-4 Prosessien kehittämisen viitekehys
Pekka Särkkinen, EDS

2002-4 Surkeuden loppu
Pekka Forselius, STTF Oyj

2002-4 Ostaisin pitävän lupauksen
Minna Alenius, Lindström

2002-4 Mistä apuvälineitä tietotekniikan ja tietohallinnon johtamiseen
Pekka Sipola, Market-Visio

2002-1 Ihminen
Helena Venäläinen, FD Finansidata Oy

2002-1 Vuorovaikutustaidot yrityksen menestystekijänä
Helema Kokko, Miska Oy

2002-1 Pitäisikö seuraavaksi yrittää henkistä kasvua
Pirjo Salo, TietoEnator Oyj

2002-1 Ihminen ohjelmistokehitysprosessissa - Todellista tietoa ja oikeaa osaamista
Tuomo Kähkönen, Nokia Research Center

2002-1 Tietotekniikka-ammatilainen uudessa markkinatilanteessa
Atte Kaskihalme, Expricon Oy
Risto Siltala, Expericon Oy

2002-1 Ohjelmistoinsinöörin osaamisvaatimuksille SweBOK-normisto
Risto Nevalainen, STTF Oy

2002-1 Ympäristön havainnointi ihmisen ajattelun lähtökohtana - muurahaisten parviäly ja tietojärjestelmien rakentamistyön kautta tarkasteltuna
Helena Venäläinen, TietoEnator Oyj

2002-1 Lyhytkestoinen muisti ja käytettävyys
Sinikka Hiltunen, UTA

2001-4 Pääkirjoitus: Trendit
Hannu Kokko, SysOpen

2001-4 Ketterä mallitus
Merja Kajava, SysOpen Oyj
Sebastian Nykopp, Talentum Oyj

2001-4 Kommunikaation merkitys ohjelmistokehityksessä
Tuomo Kähkönen, Nokia Research Center

2001-4 Talouden laskusuhdanteessa IT-investoinnit ja -hankkeet tarkempaan syyniin
Elina Mäkelä, Market-Visio Oy

2001-4 Kannatavuuden ja kustannusten hallinnan uudet tuulet
Pekka Forselius, STTF Oy

2001-4 Systeemityön trendit taktisella aikavälillä
Per Silfver, Finncompass Analysis Oy

2001-3 Kunnia vastuullisille äideille ja isille
Pekka Forselius, STTF

2001-3 Ylläpitomenettely
Minna Oksanen, TietoEnator digital Finance Oy

2001-3 Asiakasyhteistyö jatkuvassa palvelussa
Minna Oksanen, TietoEnator digital Finance Oy

2001-3 Laajan räätälöidyn järjestelmän ylläpito
Kimmo Vaikkola, ICL Invia Oyj

2001-3 Sovelluksen kunnossapidon oikea hinta?
Pekka Forselius, STTF

2001-2 Mitä uutta auringon alla
Jukka Virtanen, Deltrain Oy

2001-2 Strategiasta hankkeiksi ja projekteiksi
Jukka Virtanen, Deltrain Oy

2001-2 Liiketoimintahyötyjen toteuttamien IT-projekteissa on onnenkauppaa - Onko TietoEEM tarkaisu ongelmaan?
Markku Laulajainen, TietoEnator Oyj

2001-2 Uljas uusi, joustavien prosessien maailma
Kristian Rautiainen, TKK
Maaret Pyhäjärvi, TKK

2001-2 Nopeuksien tarkailua tehostettava!
Tom Weckström, Lifx-System Oy
Pekka Forselius, STTF Oy

2001-2 Varasta vielä vähän lisää
Pirjo Salo, TietoEnator Oyj

2001-2 Ohjelmistotuotannon roolit ja dokumentit
Irmeli Nyman, YLE

2001-2 Tiimeistä tehoa projektityöhön
Eija Hamina-Mäki, TietoEnator Oyj

2001-2 Ammattimainen systee,ityö perustuu standardeihin
Risto Nevalainen, STTF Oy

2001-2 Tuotteenhallinta - Configuratin Management
Ulla Vanhanen, Helia

2001-2 Sytykkeen testauskerho
Erkki Pöyhönen, SYTYKE ry

2001-2 ZigZag - Tulevaisuuden systeemi
Antti-Juhani Kaijanaho, Jyväskylän yliopisto

2001-2 Luovuus ja käytettävyys verkkopalvelun kehittämisessä
Jussi Mertanen, TietoEnator Oyj

2001-2 Organisaatioanalyysi verkkopalvelun kehittämisessä
Eija Kalliala, Helia

2001-2 Apuvälineitä yksilön työprosessin kehittämisen ohjelmistotuotannossa
Paula Miinalainen, Arbovitae Oy

2001-2 Dynaaminen asiantuntijuus, ajattelun työkalut ja käsitteiden merkitys systeemityössä
Helena Venäläinen, FD Finanssidata Oy


2010-06-08    Lauri Laitinen lauri.laitinen(miuku)nokia.com