KäytettävyysOSY edistää käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen aitoa huomiointia järjestelmäkehityshankkeissa.

Järjestelmiä kehitetään niin talon sisäisesti kuin hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta. Jälkimmäinen on usein ehkä se haastavampi konteksti, kun mukaan tulevat kilpailutukset ynnä muut vastaavat prosessit. Toivotamme tervetulleiksi yhteisöön niin järjestelmän kehittäjien kuin hankkijoiden edustajat.

KäytettävyysOSYn toiminta ja foorumit luonnollisesti kattavat käytettävyys- ja käyttökokemusasiat myös yleisemmällä tasolla. Kiinnostuneet myös tuotekehityksen parissa ovat tervetulleita KäytettävyysOSYyn, samoin kuin alalla toimivat tutkijat.

Liittyminen

KäytettävyysOSYyn liittyminen on helppoa: liityt vain LinkedInin KäytettävyysOSY-ryhmän jäseneksi.

Yhteisön teemat

Keskeisiä kiinnostusalueemme ovat:

 • tietoteknisten tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden käytettävyys
 • käytettävyyden kypsyystaso, millä tasolla jäsenkuntamme organisaatioissa ollaan
 • käytettävyysnäkökulman kokonaisvaltainen huomioon ottaminen järjestelmäkehityksessä
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • käytettävyyden testaaminen ja arviointi

KäytettävyysOSYn toiminnan organisointi

KäytettävyysOSY:n katto-organisaatio on Systeemityöyhdistys Sytyke ry, jonka sääntöjen puitteissa toiminnan virallinen puoli hoidetaan. Sytyke tukee OSY:n toimintaa toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Osaamisyhteisön toimintaan voivat osallistua kaikki Sytyke ry:n jäsenet tai muuten toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Osaamisyhteisö valitsee keskuudestaan 4 – 7 henkilön ohjausryhmään hoitamaan:

 • operatiivisen toiminnan
 • tiedottamisen

Tällä hetkellä ohjausryhmä on (etunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä):

 • Annu-Maaria Nivala (Knowit)
 • Karri-Pekka Laakso (Reaktor)
 • Matti Vuori, entinen pj.
 • Sami Nikander (Helsingin yliopiso, tietohallinto)
 • Teijo Kelander (opiskelija)
 • Terhi Holappa (USBIMED)
 • Timo Jokela (Joticon); puheenjohtaja

Ohjausryhmän ovi on auki niin yritysmaailman, julkisen tahon, tutkimuksen kuin opetuksenkin edustajille.