Hypetystä tervejärkisesti - page 2Skrollaa alaspäin ja lue lisää...

Vaikuttavin opinnäytetyö automaatiotestauksesta

Systeemityöyhdistys Sytykkeen Vaikuttavin opinnäytetyö vuosimallia 2022-23 on Jenny Holmbergin opinnäytetyö Automaatiotestaus: case ServiceNow Automated Test Framework (ATF), jonka hän on tehnyt Hämeen ammattikorkeakoululle. “Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia testejä kannattaa automatisoida, miten testituloksia voidaan hyödyntää jatkuvassa kehittämisessä, sekä mitkä ovat ServiceNow’n Automated Test Framework -sovelluksen hyödyt ja haitat. Opinnäytetyö käsittelee laajasti ohjelmistotestausta, sekä automaatiotestausta ServiceNow’n..

Read more

Sytyke vahvasti mukana Teknologia 23 -tapahtumassa

Teknologia 23 on pohjoismaiden johtava teollisuustapahtuma, joka esittelee uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat aina teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon ja energian ratkaisuihin. Kolmen päivän aikana tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden johtavat yritykset, asiantuntijat ja päättäjät verkostoitumaan, keskustelemaan, uudistamaan teollisuuden kenttää ja visioimaan teollisuuden teknologian tulevaisuutta. Sytykkeen puheenvuorot 8.11. – Systeemityö ja vihreä siirtymä 10.00-10.30..

Read more

Jäsenkirje ja kutsu syyskokoukseen 22.11.2023

Arvoisa sytykeläinen Syyskausi on täyttä häkää käynnissä ja viimeistään nyt on aika jäsenpostin. Tässä kirjeessä asiaa mm. Uusi Sytyke -lehti ilmestynyt SystemAI -seminaari 22.11.2023 Kutsu Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Jäsenkysely Uusi Sytyke -lehti ilmestynyt Vuoden kolmannen lehden teemana on Regulaatiot tiedonhallinnan tukena. Lehdessä kuulet mm. uusimmista käänteistä eurooppalaisten ja amerikkalaisten tietosuojasopimisista, tutustutaan ketterään datan..

Read more

Mallinnusilta 2.0!

Mallinnusseminaari järjestetään myös tänä vuonna! Koko päivän liveseminaari arkkitehdeille, kokoushotelli Hanaholmen torstaina 9.11.2023 Seminaarin ohjelma on nyt täydentynyt ja kaikki demot sovittu. Yhden puhujan osalta odottelemme vielä vahvistusta, muutoin ohjelma on lyöty lukkoon. Ohjelmat löydät jäljempää tältä sivulta. Viime vuonna KAOS järjesti ensimmäistä kertaa arkkitehdeille suunnatun, mallinnukseen keskittyvät koko päivän seminaarin. Seminaari onnistui yli odotusten..

Read more

Innovaatiot syntyvät yhdessä tekemällä

Innovaatiot eivät synny yhden organisaation toimesta. Laajojen systeemisten haasteiden, kuten ilmaston muutoksen pysäyttämisen ja terveydenhuollon monitahoisen haastekentän ratkaisemisessa tarvitaan useiden erilaisten toimijoiden yhteistä ongelmanratkaisua. Ekosysteemit ovat innovaatiotoiminnan mahdollistajia, ja yhteisellä tekemisellä on monia erilaisia muotoja. Teollisella aikakaudella kehitetyt liiketoiminnan johtamisen ajattelutavat, menetelmät ja välineet eivät enää riitä nykyisessä dataan ja tietoon perustuvassa toimintaympäristössä. Nykyisten arvojärjestelmien..

Read more

IT-alan osaajapula

Digitalisaatio megatrendinä vauhdittaa jo entuudestaan nopeaa tietoteknistä kehitystahtia sekä laajentaa osaamisen ja osaajien kysyntää yli toimialarajojen. Kehityksen mukanaan tuomat muutokset muovaavat osaamistarpeita jatkuvasti syventäen pulaa osaavasta IT-työvoimasta. IT-alan osaajapula kiehtoi ilmiönä sen verran, että halusin syventää ymmärrystä siitä suomalaisessa kontekstissa. Tarkastelin gradussani IT-alan korkeakoulutuksen ja työmarkkinoiden rajapintaa selvittämällä, miten korkeakoulujen tuottama osaamisen tarjonta vastaa työmarkkinoiden..

Read more

KAOS Event – 21.9.2023 – Data Driven Sustainability and Beyond

KAOS and DAMA Finland are organizing an after work event on Data Driven Sustainability and Beyond on Thursday 21st September 2023. The event will be hosted at Capgemini’s wellness facilities in Ruoholahti, Helsinki. The amount for onsite participation is limited to 30 participants. If you participate on-site, please, arrive at 16:50 at the latest. The..

Read more

Innovaatiosta syntyvä kilpailuetu kannattaa suojata

Yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja brändin rakentamiseen investoima pääoma menetetään herkästi, mikäli innovaatioiden immateriaalioikeudellisesta suojasta ei huolehdita riittävästi. Immateriaalioikeudet (Intellectual Property Rights; IPR) liittyvät olennaisesti tietojärjestelmiä koskeviin innovaatioihin ja niitä koskevien tuotteiden ja palveluiden suojaamiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Immateriaalioikeudet ovat oikeuksia, jotka liittyvät henkisiin luomuksiin, kuten keksintöihin, kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin, tavaramerkkeihin, liikesalaisuuksiin ja muuhun..

Read more

SystemAI -seminaari 22.11.2023

Tekoäly systeemityössä -seminaari marraskuussa lähestyy joka puolella esillä olevaa tekoälyilmiötä systeemityön näkökulmasta. Marraskuussa kokoonnumme Telia Finlandin tiloihin Pasilaan (Pasilan asema-aukio 1:ssä)  kuuntelemaan vahvaa asiantuntemusta teeman ympärillä. Lisäksi osallistuminen on mahdollista myös verkossa. Verkossa voit osallistua myös osaan tapahtumasta. Ohjelmassa Petteri Järvinen, key note Mira Lindfors, Telia Finland Kea Kangas-Lång, Loihde Vaikuttavin opinnäytetyö 2022-23 -palkitseminen Sytyke..

Read more

Systeemityö innovaatioprosessissa

Maailma muuttuu nopeasti ja innovaatiot ovat yksi tapa sopeutua muutokseen. Niiden avulla voidaan toisaalta tuottaa kilpailukykyisempiä tuotteita tai palveluita, mutta ne voivat olla merkittävässä roolissa oman toiminnan kehittämisessä ketterämmäksi ja enemmän resilienssiksi. Siksi onkin hyvä, että kaikenlaisissa organisaatioissa (yritykset, mutta myös julkisen puolen toimijat) innovaatioiden luontia mietitään systemaattisena menetelmänä, ja yrityksiin luodaan innovaatioprosesseja. Innovaatioprosessia ei..

Read more