Avainsana: data management

Laatu pitää rakentaa tietoon jo etukäteen

Tietoa tehokkaasti hyödyntävät yhtiöt kasvavat kilpailijoitaan nopeammin sekä ovat näitä kannattavampia. Menestystä tavoittelevat yhtiöt huomaavat kuitenkin automaation laajentamisen ja tekoälyn soveltamisen kaatuvan kaikille tuttuun ilmiöön – heikkoon tiedon laatuun. Tällaisissa tilanteissa aloitetaan usein erilaisia projekteja tietoaineistojen laadun parantamiseksi, huoltokäytäntöjen kehittämiseksi sekä teknologisten työvälineiden hankkimiseksi. Tärkeintä on kuitenkin rakentaa laatu jo etukäteen organisaatioiden työkäytäntöihin ja teknisiin..

Read more

Jos dataan ei voi luottaa, ei sillä voi laadukkaasti johtaakaan

Tiedolla johtamisen lisäarvon parantaminen edellyttää tulevaisuudessa painopisteen siirtämistä tiedon tuottamisesta ja hallinnasta aitoon tiedon hyödyntämiseen organisaatioiden johtamisen ja liiketoiminnan tukena. Tieto ja tiedolla johtaminen valuu tulevina vuosina tietohallinnon ja IT:n pöydältä entistä voimakkaammin liiketoiminnoille ja organisaation kaikille ihmisille. Jotta kokonaisuus saadaan toimimaan, tarvitaan tiedon, teknologian, ihmisten ja strategisen johtamisen parempaa yhteispeliä. Toisaalta kokonaisuuden sisällä on..

Read more

DataOps – oleellinen osa organisaatioiden orkestrointeja

Nykyisin on olemassa useita erilaisia Ops-jälkiliitteellisiä termejä kuten BizOps, DataOps, DevOps ja RegOps. Matkalaukkusanat (suitcase words), kuten tekoäly (artificial intelligence, AI), ja erityisesti sulautumat/yhdistelmäsanat (portmanteaus), kuten Ops-jälkiliitteelliset, ovat laajasisältöisiä ja monimerkityksellisiä. Ops on lyhenne sanasta operations (suomentuu käyttö, operaatiot, tai toiminnat1)) ja Ops-jälkiliitteellisiä termejä käytetään kuvaamaan toimintatapojen ja työkalujen yhdistelmiä, joilla saadaan mahdollisimman laadukkaasti ja..

Read more

Tiedonhallinnan kehittäminen

Tiedonhallinta tarkoittaa kaikkea toimintaa, jolla ohjataan, toteutetaan, valvotaan ja kehitetään tietovarantojen tuottamista, tallentamista, suojaamista ja jakamista. Tiedonhallinta varmistaa, että tiedon elinkaarta hallitaan sekä organisatorisesti että teknisesti järjestelmällisesti sen syntymisestä poistamiseen asti.  Organisaatioiden lähtökohdat tiedonhallinnan kehittämiselle vaihtelevat. Kuvailen tässä kirjoituksessani erään kehittämisvaiheen lähtökohtia ja kehittämisen viitekehystä, joita olen konsulttina edistämässä. Lähtötilanne Käytän ilmaisua lähtötilanne. Toiminnan ja..

Read more