Tämä esitys jakaantuu kahteen osaan: Ensiksikin pohdintaan laadusta ja sen useammasta eri määritelmästä sekä toiseksi analyysiin yhteistyöstä. Tarve yhteistyöhön johtuu siitä, että tietosysteemi (IS) on yleensä laaja, ja IS-systeemin rakentaminen ja käyttö vaativat monen eri henkilön työpanosta. Kun osalla IS-systeemin rakentajia, käyttäjiä ja ohjaajia on eri käsitykset laadusta, yhteistyön vaatimus on vieläkin perustellumpi. Ainakin neljä..

Read more