Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa.

Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen. Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on

 • valmistunut joko yliopistosta (pro gradu, diplomityö tai kandidaatin työ) tai ammattikorkeakoulusta
 • hyväksytty 1.9.2023 – 30.8.2024 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.

Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen TIVIAn jäsenyyden. Tiedustelut osoitteeseen: opinnaytteet [ät] sytyke.org. Hakemukset jätetään 7.9.2024 mennessä.

Hakemuksessa pitää olla:

 • opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi
 • opinnäytetyön otsikko ja linkki opinnäytetyöhön.

Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon voittaja julkaistaan syksyllä 2024.

Aikaisemmat voittajat:

 • Jenny Holmberg, Hämeen ammattikorkeakoulu: Automaatiotestaus: case ServiceNow Automated Test Framework (ATF),
 • Jani Mäntysaari, Vaasan yliopisto: IT-alan osaajapula – Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma tietojenkäsittelyn tradenomien ja tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinnon suorittaneiden kannalta (2022),
 • Karoliina Lundahl, Metropolia AMK: Ekologinen verkkopalvelusuunnittelu (2021),
 • Minja Vitikka, Jyväskylän yliopisto: Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatiot ketteryyteen ja jatkuvaan oppimiseen (2020),
 • Sinikka Sysky, Vaasan yliopisto: Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta (2019),
 • Jesse Ukkonen, Metropolia ammattikorkeakoulu: Häiriötön teknologia suunnittelutyössä (2018),
 • Johanna Terho, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Holhoustoimen edunvalvontapalvelun tilivalvonnan asiakaslähtöinen kehittäminen (2017),
 • Jaana Lehojärvi, Jyväskylän yliopisto: Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta : tunnusta, tunnista ja rajoita (2016),
 • Jussi Haaja, Tampereen ammattikorkeakoulu: Software as a Service -arkkitehtuurin suunnittelu, validointi ja vaikutukset liiketoimintamalliin (2015),
 • Aino Jakobsson, Aalto yliopisto: User-Centered Aspects in Enterprise Architecture Practices: Exploratory Study on the Perceptions of Finnish Enterprise Architecture Practitioners (2014) sekä
 • Ismo Pulli, Hämeen ammattikorkeakoulu: Katastrofinkestävän ICT-järjestelmän toteutus: Case Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilastietovarasto (2013).

THE MOST IMPRESSIVE THESIS

Sytyke ry awards annually the Most Impressive Thesis concentrating on information systems. The award is designed to encourage students to make high-quality thesis to promote the work of the Finnish information systems and to raise awareness of the association among the students.

The topic of the Most Impressive Thesis award might be linked to the software business, enterprise architecture or information systems usability, modeling, testing and project management. The thesis may be associated with technology and its utilization. The Most Impressive Thesis should be

 • completed at the University (Master’s or Bachelor’s) or the University of Applied Sciences  and
 • approved between 1.9.2023 – 30.8.2024 with a minimum grade of good.

The Most Impressive Thesis prize is 500 €’s scholarship, as well as the membership of The Finnish Information Processing Association, FIPA, (TIVIA). More information from  opinnaytteet [ät] sytyke.org. Deadline for applications is 7.9.2024.

The application must include:

 • the student’s name and contact information
 • the name of the school and degree, thesis title, subject, summary and a link to the thesis.

The Most Impressive Thesis prize winner will be published on Sytyke ry:s website www.sytyke.org at autumn 2024.