Kyselyn kohteena on järjestelmäkehityksen nykytila ja lähitulevaisuus. Järjestelmäkehityksestä voidaan käyttää muitakin nimityksiä kuten systeemityö, sovelluskehitys, IT-kehitysprojekti… Kyselyn aikaan systeeminsuunnittelu täyttää Suomessa 60 vuotta, ensimmäinen perusteellinen oppikirja julkaistiin vuonna 1963. Samaan aikaan vietetään myös Tivia ry:n 70-vuotisteemavuotta. Sytyke ry on tämän kyselyn toteuttaja yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Vastaa kyselyyn oman asiantuntemuksesi ja kokemuksesi mukaan, pitäen mielessä organisaatio tai yhteisö, jossa olet tekemässä järjestelmäkehitystä. Jos et juuri nyt ole sellaisessa työssä, vastaa sen perusteella mitä aihepiiristä tiedät. Ideamme on, että kyselyn avulla voidaan parantaa järjestelmäkehittäjien ammattikuvaa ja onnistumisen tasoa edelleen. Jos arvelet kyselyn kiinnostavan myös kollegojasi, välitä se heille ja pyydä vastaamaan.

Aihepiiri on laaja mutta kysely on kuitenkin verraten suppea. Siksi mukana on myös muutamia avovastauksia, joissa voit korostaa itsellesi tärkeitä asioita vapaamuotoisemmin. Tuo kokemuksesi ja mielipiteesi reippaasti esille!

Kyselyssä on ensin perustietoja vastaajasta ja organisaatiostasi. Niitä käytetään muiden vastausten luokitteluun. Lisäksi on muutama kysymys järjestelmäkehityksen nykytilasta ja saaduista kokemuksista organisaatiossasi. Lopuksi on kaksi kysymystä tulevaisuuden muutosvoimista ja -tarpeista.