Sytykkeen vuoden 2017-18 vaikuttavin opinnäytetyö on Jesse Ukkosen Metropolia ammattikorkeakoululle laatima opinnäytetyö Häiriötön teknologia suunnittelutyössä. Työn on ohjannut lehtori Juhana Kokkonen.  

Valinnan perustelut: Sytyke ottaa kantaa erilaisten digitalisaation ilmiöiden vaikutuksiin yhteiskunnassamme. Yksi vahvimmista keskustelun aiheista tänä päivänä on tekoälyn eettisyys, jossa pohditaan mm. miten algoritmit johdattelevat käyttäjää erilaisiin ennalta toivottuihin valintoihin. Ukkosen opinnäytetyö lähestyy asiaa suunnittelijan näkökulmasta. Tutkimus valottaa osaltaan niitä suunnittelupäätöksiä, joiden takia algoritmit muokataan tuottamaan tietynlaista käyttäjäkokemusta. Työn ansiona on se, että työ tarjoaa keskusteluviitekehyksen käyttäjän tehokkaamman toiminnan mahdollistavalle keskeyttämättömälle ohjelmoinnille. Henkilökohtainen työn tehokkuus kertautuu jokaisen yksilön kohdalta. 

Kunniamaininnan raati haluaa antaa Jaana Lehojärvelle Jyväskylän yliopistoon tehdystä pro gradu -tutkinnosta Teknisen velan hallinnoinnin viitekehykset – tiimin näkökulma. Teknisen velan merkitys tietojärjestelmäkehitystä haittaavana tekijänä on erittäin ajankohtainen tutkimuksen kohde. Opinnäytteenä luotu malli antaa todellisia mahdollisuuksia arvioida teknisen velan vaikutusta kehittämisen kustannuksiin. Teknisestä velasta on syytä keskustella entistä enemmän ja laajemmin koko alaa koskevana tehokkuusongelmana.  

Lisäksi raati halusi nostaa esiin Jenny Kallioston Haaga-Helia ammattikorkeakouluun tehdyn opinnäytetyön Ohjelmistokehittäjän työelämän osaamistarpeet. Tämä on työ, joka tulisi tehdä säännöllisin väliajoin ja siksi ansaitsee erityishuomion yhteisössämme. Alan opiskelijoiden sijoittuminen työelämään riippuu paljolti siitä, kuinka hyvin opiskelijoiden tuore osaaminen korreloi rekrytoivien organisaatioiden tarpeisiin. Rekrytoivat organisaatiot yleensä painottavat kulloinkin vallalla olevia teknologioita. Tästä syystä tässä opinnäytetyössä nostetut asiat ja painotukset ovat syytä ottaa huomioon koulutuksen sisältöjä suunnitellessa. Ammattiin valmistuvien ohjelmoijien osaaminen on kansantaloudellisen kilpailukyvyn kannalta erittäin merkittävä asia.

Jesse kävi esittelemässä työtään Laivaseminaarimme jälkilöylyissä 12.12.2018.