Perusperiaatteemme on, että henkilötietoja kerätään mahdollisimman vähän. Niiden käyttö tähtää viestinnän mahdollistamiseen jäsenten tavoittamiseksi ja väliaikaisesti käytettynä esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

LinkedIn-ryhmän tietosuoja perustuu LinkedIn-palvelun ratkaisuihin, joihin TestausOSY ei voi vaikuttaa. Ryhmään liittyvä on tietosuojan kannalta ensisijaisesti suhteessa LinkedIniin eikä TestausOSY:yn. Ryhmän jäsenyystietoja ei käytetä mitenkään eikä niitä voikaan luovuttaa muille jo LinkedIn:n sääntöjen perusteella.

Tilaisuuksien osallistumistiedot käsitellään erillään muista palveluista tapauskohtaisin järjestelyin.

Henkilötiedot säilytetään kussakin palvelussa sen tarjoamilla säilytysratkaisuilla. Emme luovuta tai myy henkilötietoja TestausOSY:n ohjausryhmän ulkopuolelle. Kaikkien palvelujen tiedot säilytetään EU:ssa.

Kaikissa palveluissamme tietoja hallitaan itsepalveluna, jolloin käyttäjä voi itse poistaa kaikki häneen liittyvät tiedot.

Jos on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä TestausOSY:n ohjausryhmään tai sen jäseniin.