Ohjelmistojen testaus on tärkeä osa tuote- ja järjestelmäkehitystä, mutta sen tekijät jäävät usein takariviin. Tilanteen edistämiseksi ovat Sytykkeen testauksen osaamisyhteisö TestausOSY ja Tieturi jo vuosikymmenen järjestäneet vuosittaisen äänestyksen Vuoden Testaajasta. Kilpailulla halutaan nostaa esille osaajia, jotka ovat toimineet laadun eteen omassa työyhteisössä ja myös edistäneet koko ”testausalaa” ja laadun tekijöiden yhteisöä.

Tämä oli erityisen tärkeää aikana, jolloin testaajien ammattikunta oli hahmottumassa ja kaivattiin esimerkkiä ja näkyvyyttä. Tällä hetkellä tarvitaan edelleen samanlaista esilläoloa, sillä kehitettävien järjestelmien kehittyessä yhä monimutkaisemmiksi ja kriittisemmiksi, testauksen merkitys kasvaa, samalla kun testaus ja sen tekijät ja sovellettavat menetelmät muuttavat muotoaan. Testaus onkin tärkeää niin innovoinnin tukena kuin tietoturvallisuuden varmistamisessa. Osaajien nostaminen esille on yksi tapa muistuttaa tästä ja se, miten ehdolla olevia osaajien ehdokkuutta perustellaan, antaa esimerkkiä muillekin.

– Matti Vuori