Olen TestausOSY:n ohjausryhmän vetäjänä vuodesta 2013. Lopetan nyt (9.4.2023) siinä roolissa toimimisen ja muut yhteisön työt. Tulin aikoinaan hommaan, kun parempia ei ollut vapaaehtoisena tarjolla. Samalla sain tekemisikseni ensin nettisaitin hostauksen maksamisen ja sitten sen ylläpidon ja uudistamisen. Lehtikin tippui tekemisikseni ja tietysti jäsen- ynnä someviestintä, plus Vuoden testaaja -prosessin hoito TestausOSY:n puolelta… Nyt kymmenen vuoden jälkeen on aika luopua roolista ja antaa siten tilaa yhteisön uudistumiselle.

Ja sille on tarvetta. Noina kymmenenä vuonna olemme huomanneet yhteisömme merkityksen vähentyneen. Siihen on monia syitä. Testausmaailman fragmentoituminen ja jopa lähestymistapasodat (jotka ovat onneksi laimentuneet) ovat vähentäneet testauksen yleis-yhteisön iskevyyttä. Vaihtoehtoiset aktiivien vuorovaikutusalustat ovat syöneet meidän verkkotoimintaamme ja synnyttäneet uusia ”heat mapeja”. Nykyään me elämme verkossa ja verkkoelämä tarvitsee kriittisen massan ja kriittinen massa taas tarvitsee aktiivisia ja sitoutuneita ihmisiä ja panostusta yhteisön rakentamiseen ja ylläpitoon. Samalla yritykset ovat kyvykkäitä ja halukkaita järjestämään tapahtumia, joten TestausOSY:n rooli yhteisön kokoajana ja sosiaalisen yhteyden kanavana on laimentunut. Tuossa vain muutamia ilmiöitä.

Mutta se on historiaa ja kuulostaa ajopuuhommalta. Historiasta voi myös oppia. Erityisesti uudehkoilla ammatikunnilla ja aktiviteettialueilla on oppimiskykyä – muuten ei tässä maailmassa pärjätä. Nyt me tiedämme, että etätyö ja uuden maailman uudet haasteet korostavat spesiaaliparadigmoista riippumattoman yhteisöllisen verkottumisen ja identiteetin merkitystä. TestausOSY:llä on siis olemassa merkittävyyden potentiaali ja tarve ihan kuin ennenkin, mutta hieman toisin suuntautuneena.

…Tai vaikka isomminkin toisin suuntautuneena. TestausOSY kannattaa ajatella olemassa olevana alustana, jota voidaan suunnata ihan mihin tahansa. Esim. ei vain vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin, vaan luomaan jotain ihan uudenlaista! Seuraava steppi onkin miettiä sitä suuntaa ja toimia sen eteen ja matkan varrella.

Samalla pitää tietysti löytää ihan käytännön tarpeisiin myös ohjausryhmälle vetäjä (joku joka ns. vastaa puhelimeen) ja varmasti myös päivittää ohjausryhmää – siihen osallistumalla voit ehkä juuri sinä luoda jotain uutta tulevaisuuden testaustoimijoiden yhteisöllisiin tarpeisiin.

No niin, Erkki Pöyhönen (eeaapee@gmail.com) on luvannut koota kiinnostuneita miettimään OSY:n jatkoa. Hyvää jatkoa! [sic] (Eki toimii siis ohjausryhmän yhteyshenkilönä, kunnes sille sovitaan vetäjä.) Nykyinen ohjausryhmä on listattu yhteisön yhteystiedot-sivulla.

t. Matti Vuori

TestausOSY:n kuvitteellisia logoja eri aikakausina