Tietojenkäsittelytieteiden seura ry:n TJT-SIG on valinnut Pertti Järvisen vuoden 2023 tietojärjestelmätieteilijäksi

Pertti Järvinen on emeritusprofessori Tampereen yliopistosta. Kyseessä on elämäntyöpalkinto, jossa otettiin huomioon jo 60-luvulta alkanut akateeminen ura, panostus väitöskirjatutkijoiden kouluttamiseen ja erityisesti tutkimusmenetelmien huomioon ottamiseen tutkimuksessa. Lisäksi huomioon otettiin suomen kielen käytön huomioon ottaminen julkaisuissa ja tohtorikoulutuksessa. Vuoden tietojärjestelmätieteilijä -valintaraadissa olivat tänä vuonna mukana tietojärjestelmätieteen professori Harri Oinas-Kukkonen Oulun yliopistosta ja Najmul Islam Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta.

”Tänä vuonna raati otti huomioon pitkän työuran, jolla on merkittävä vaikutus nuorten tutkijoiden koulutukseen”, täsmentää TJT-SIG:n puheenjohtaja professori Tero Vartiainen, ja jatkaa ”Pyrimme nostamaan esille esimerkillisiä ja ansioituneita tutkijoita, jotka toimivat tutkija-ammatillisina roolimalleina akateemiselle yhteisölle.”

Pertti Järvinen on ollut aktiivinen sytykeläinen jo vuosikymmenet ja kirjoittanut säännöllisesti myös Sytyke -lehteen. Sytyke onnittelee Perttiä.

Vuoden tietojärjestelmätieteilijä julkistettiin Tietojenkäsittelytieteen päivillä 11. kesäkuuta Vaasassa