Sytyke-raportit on tuottanut Systeemityöyhdistys Sytyke ry, julkaissut Tietotekniikan liitto ry (nykyisin TIVIA) ja kustantanut Suomen Atk-kustannus Oy. Kunkin raportin on laatinut työryhmä, johon ovat osallistuneet kyseistä aihetta tuntevat ja siitä kiinnostuneet sytykeläiset omien työnantajiensa tukemana työajalla. Jokaisen raportin työstämiseen on kulunut kalenteriaikaa vähintään vuosi, mikä on tarjonnut työryhmän jäsenille tilaisuuden verkostoitua, oppia yhdessä ja työryhmien kokouksissa myös tutustua toistensa työympäristöihin.

”SYTYKEen yhtenä keskeisenä toimintamuotona on systeemityöalueeseen liittyvien tutkimus- ja selvitysprojektien käynnistäminen. Laite- ja ohjelmistotoimittajista riippumattomana yhdistyksenä SYTYKEen työryhmissä on monipuolisesti edustettuna eri interssiryhmät. Tämä takaa tulosten monipuolisuuden ja laadun.” (Lainaus Systeeminsuunnittelun työasema -raportin sisäkannesta, 1988)

Kaikki Sytyke-raportit on loppuunmyyty. Niitä voi löytää kirjastoista, esim. Haaga-Helian kirjastosta, TIVIAn toimistosta ja sytykeläisten kirjahyllyistä.