Sytyke ry yhdistää tietojärjestelmätyön ammattilaiset. Julkaisemme Sytyke-lehteä ja  järjestämme vuosittain seminaareja ja teemailtoja ajankohtaisista aiheista. Tuemme osaamisyhteisöjä, joiden jäsenet välittävät toisilleen aihepiiriensä syvällistä tietoa ja trendejä. Palkitsemme vuosittain vaikuttavimman alan opinnäytetyön. Vahvuutemme on laaja-alainen jäsenistömme aina koodaajista toimitusjohtajiin ja opettajista myynnin ammattilaisiin.

Sytyke ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki ohjelmistokehityksestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaationt. Sytyke ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. Sytyke on TIVIAn jäsenyhdistys ja se on perustettu 1979 (Yhdistys on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vuodesta 1987).

Lyhyesti, mitä on systeemityö?

Systeemityö tarkoittaa järjestelmän suunnittelua, kehittämistä ja ylläpitoa. Se kattaa useita eri teknologioita ja toimintoja, jotka ovat tarpeen järjestelmän toiminnan ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Systeemityö sisältää esimerkiksi käyttöjärjestelmän asennuksen, verkon hallinnan, tietoturvan ja varmuuskopioinnin. Systeemityön tavoitteena on varmistaa, että järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla ja että käyttäjät voivat tehdä tarvittavia tehtäviä järjestelmässä.

Systeemityöyhdistyksen synty

Olen vuosien kuluessa useaan otteeseen kuullut väitteen, että Systeemityöyhdistyksen juuret olisivat Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen (Hetky, nykyinen TIVIA Uusimaa) kerhossa samaan tapaan kuin Tietoturvalla ja ICT Leaders Finlandilla. Näin ei kuitenkaan ole, ja on aika oikaista asia.

TIVIAn arkistossa on säilynyt muun muassa tiedotteen luonnos, joka on otsikoitu: ”Systeemityökerho perustettu”. Sen mukaan: ”Lähes 100 henkeä kokoontui 1979-10-25 Tietotehtaalle perustamaan liiton alaisuuteen systeemityökerhoa. Perustamisajatus oli saanut innostuneemman vastaanoton kuin valmisteleva toimikunta oli odottanutkaan.”

Perustamiskokousta edelsi Menetelmäkehittäjien kerhon ideointikokous 21.6.1979, jossa perustettiin valmisteleva ryhmä. Ryhmään kuuluivat Kai Neuvonen kokoonkutsujana, Jouko Niemi, Jorma Nikunen ja Leena Heimo. Valmisteleva ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 8.8.1979. Menetelmäkehittäjien kerhon sijasta kerhon nimeksi vakiintui Tietojenkäsittelyliitto ry:n Systeemityökerho SYTYKE.

Liiton muutosten myötä Systeemityökerhosta tuli Tietotekniikan liiton kerho. Kerhon sääntömääräinen syyskokous päätti muuttaa kerhon yhdistykseksi 18.9.1986. Arkistosta löytyy myös päiväämätön perustamissopimus, jossa on paikat Tapani Talikaisen, Seija Halmeen ja Markku Nokso-Koiviston allekirjoituksille mutta vain Talikaisen allekirjoitus. Joka tapauksessa yhdistyksen paperit jätettiin yhdistysrekisteriin 15.10.1986.

28.10.1986 Systeemityöyhdistys haki Tietotekniikan Liitto ry:n jäsenyyttä. Niinpä Tietotekniikan Liiton hallituksen kokouksen 5.12.1986 kokousasiakirjoista löytyy lisää tietoa, muun muassa tuo kerhon syyskokouksen 18.9. pöytäkirja. Siinä kerhosta yhdistykseksi muuttumisen syiksi mainittiin se, että liiton säännöt eivät tunne kerhotoimintaa, yhdistys saisi oman talouden, jäsenet kuuluisivat vain SYTYKE ry:hyn, jolloin perittäisiin vain yksi jäsenmaksu, ja se, että toimintaa voitaisiin laajentaa. Liiton syyskokous hyväksyi Systeemityöyhdistyksen jäsenanomuksen 9.12.1986. Liittyessään liittoon yhdistyksellä oli jo 308 jäsentä.

Itsenäistymisen vaihtoehtona punnittiin myös vaihtoehtoa, jossa Systeemityökerhosta olisi tullut Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen kerho. Systeemityökerhon johtokunnan kokouksen 21.1.1985 pöytäkirjaan on kirjattu vahva vasta-argumentti: ”SYTYKE ei kuulu Helsingin tietojenkäsittely-yhdistykseen, koska halutaan, että siihen voivat liittyä myös Helsingin ulkopuoliset jäsenet. (Näitä onkin muutamia.)”

SYTYKE perustettiin siis liiton valtakunnalliseksi kerhoksi ja sellaisena toimikin, kunnes koettiin itsenäistyminen parhaaksi vaihtoehdoksi. Syntyhetkillään liitolla oli toinenkin kerho – Käyttöjärjestelmäkerho – joka jatkoi kerhona, kunnes yhdistyi PC-käyttäjät ry:hyn vuonna 1995.

Tuusulassa 30.10.2022

Reino Myllymäki
TIVIAn 70-vuotishistoriikin tutkija ja kirjoittaja
SYTYKE ry:n hallituksen jäsen