Kategoria: Laatu

Laatu pitää rakentaa tietoon jo etukäteen

Tietoa tehokkaasti hyödyntävät yhtiöt kasvavat kilpailijoitaan nopeammin sekä ovat näitä kannattavampia. Menestystä tavoittelevat yhtiöt huomaavat kuitenkin automaation laajentamisen ja tekoälyn soveltamisen kaatuvan kaikille tuttuun ilmiöön – heikkoon tiedon laatuun. Tällaisissa tilanteissa aloitetaan usein erilaisia projekteja tietoaineistojen laadun parantamiseksi, huoltokäytäntöjen kehittämiseksi sekä teknologisten työvälineiden hankkimiseksi. Tärkeintä on kuitenkin rakentaa laatu jo etukäteen organisaatioiden työkäytäntöihin ja teknisiin..

Read more

Ajatuksia laadusta ja yhteistyöstä

Tämä esitys jakaantuu kahteen osaan: Ensiksikin pohdintaan laadusta ja sen useammasta eri määritelmästä sekä toiseksi analyysiin yhteistyöstä. Tarve yhteistyöhön johtuu siitä, että tietosysteemi (IS) on yleensä laaja, ja IS-systeemin rakentaminen ja käyttö vaativat monen eri henkilön työpanosta. Kun osalla IS-systeemin rakentajia, käyttäjiä ja ohjaajia on eri käsitykset laadusta, yhteistyön vaatimus on vieläkin perustellumpi. Ainakin neljä..

Read more

Jos dataan ei voi luottaa, ei sillä voi laadukkaasti johtaakaan

Tiedolla johtamisen lisäarvon parantaminen edellyttää tulevaisuudessa painopisteen siirtämistä tiedon tuottamisesta ja hallinnasta aitoon tiedon hyödyntämiseen organisaatioiden johtamisen ja liiketoiminnan tukena. Tieto ja tiedolla johtaminen valuu tulevina vuosina tietohallinnon ja IT:n pöydältä entistä voimakkaammin liiketoiminnoille ja organisaation kaikille ihmisille. Jotta kokonaisuus saadaan toimimaan, tarvitaan tiedon, teknologian, ihmisten ja strategisen johtamisen parempaa yhteispeliä. Toisaalta kokonaisuuden sisällä on..

Read more