Tämä julkaisu on alun perin tarkoitettu pelkästään systeeminsuunnittelukurssien kurssimonisteeksi. Syksyn 1962 systeeminsuunnittelukurssin ja sen kurssimonisteiden osakseen saama mielenkiinto, lukuisat tiedustelut kurssi- ja julkaisutoiminnan jatkamisesta sekä se tosiasia, että suomeksi ei ole olemassa systeeminsuunnittelun oppikirjaa, antoivat virikkeen kurssimonistetta hieman yhtenäisemmän teoksen aikaansaamiseksi.

Seuraavat kurssit ovat määränneet aikataulun, jonka mukaan kirjoitus- ja toimitustyöhön on jäänyt vain kolme kuukautta. Tämä aika on julkaisun aihepiirin laajuuden huomioon ottaen niin lyhyt, ettei kirjapainoasuista oppikirjaa ole voitu ajatellakaan. Alan ammattikirjallisuuden suuren puutteen vuoksi on tehty kompromissi yrittämällä toimittaa tämä julkaisu sekä sisällöltään että ulkoasultaan siinä määrin käytännön tarpeita tyydyttäväksi kuin se käytettävissä olevassa ajassa on ollut mahdollista. Tuloksena on rotaprint-menetelmällä monistettu julkaisu, jota on varattu pieni määrä myös systeeminsuunnittelukurssien ulkopuoliseen jakeluun.

Tällaisenaan tämä julkaisu on systeeminsuunnittelukurssin koko opettajakunnan yhteisponnistuksen tulos. Yhteisissä keskusteluissa on pohdittu käsitteitä ja eri lukujen asiasisältöjä. Niinpä ei kaikin paikoin enää ole mahdollista osoittaa ketään yksinään jonkin luvun kirjoittajaksi. Julkaisun tekemiseen ovat osallistuneet joko kirjoittajina tai aineiston luovuttajina fil.maist. A. Aurela, dipl.ins. K. Bergholm, kamreeri H. Björkas, kauppat.maist. A. Hirvonen, valt.maist. M. Jahnukainen, valt.maist. M. Jokinen, valt.maist. O. Karttunen, ekonomi E. Koski, hall.op.kand.. E. Kostamo, ekonomi A. Lehmus, prof. O. Lokki, majuri M. Malmivaara, luonnont.kand E. Marjamaa, dipl.ins. M. Myllyniemi, luonnont.kand R. Mäkelä, ekonomi R. Pukonen, majuri M. Rautamäki, ekonomi M. Ruokonen, fil.maist. Y. Seppälä, fil.maist. T. Urponen ja fil.maist. J. Wallenius.

Kuva-, lomake- tai lähdemateriaalia ovat luovuttaneet Oy International Business Machines Ab, Oy L.M. Ericsson Ab, Oy Suomen Kaapelitehdas Ab, Helsingin kaupungin tietojenkäsittelykeskus, Kooperativa Föreningen (Stockholm) sekä AB VOLVO (Göteborg).

Erityisessä kiitollisuudenvelassa toimittaja on maist. Otto Karttuselle, jonka neuvot, tuki ja rohkaisu ovat olleet korvaamattomaksi avuksi koko toimitustyön ajan.

Helsingissä 30.3.1963
Eero Kostamo
toimittaja

Linkki julkaisuun