Kokonaisarkkitehtuuri eli yritysarkkitehtuuri (engl. enterprise architecture) on johtamisen ja toiminnan kehittämisen tukimenetelmä. Sen avulla mm. mallinnetaan liiketoiminta, organisaatio, prosessit ja tietojärjestelmät siten, että niitä voidaan paremmin analysoida ja kehittää strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö KAOS pyrkii edistämään liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä suomalaisessa elinkeinoelämässä, yrityksissä, julkishallinnossa ja yhteisöissä. Yhteisön jäsenistö muodostaa aktiivisen liiketoiminta- ja kokonaisarkkitehtiverkoston. Yhteisön tavoitteena on kehittää kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteettiä ja kasvattaa alan osaamista elinkeinoelämässä ja julkisessa hallinnossa. Yhteisö on aktiivinen ja se järjestää teematilaisuuksia. Yhteisön jäsenistöön kuuluu jo yli 1400 alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa.

Liittyminen

KAOS osaamisyhteisöön voit liittyä LinkedIn KAOS-ryhmässä.

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan kunkin tilaisuuden oman kutsun mukaisesti, esimerkiksi Eventbrite-palvelun avulla. Peruutukset on tärkeää hoitaa samalla välineellä. Ilmoittautuminen voi vaihdella tapauskohtaisesti, sillä joihinkin tilaisuuksiin ei välttämättä vaadita ilmoittautumista.

Isännistön jäsenet kaudella 2021-22

  • Isännistön puheenjohtaja Anu Ylä-Pietilä (anu.yla-pietila ät coala.fi)
  • Riitta Alkula; Digi- ja väestötietovirasto DVV
  • Taina Eidam; Helsingin yliopisto
  • Päivi Hietanen; Edita Publishing
  • Virpi Hotti (Sytyke edustaja)
  • Petteri Mussalo; Tieto
  • Åke Söderlund
  • Merja Tavajärvi-Mikkonen; LapIT
  • Jari Ylikoski; Kuntaliitto
  • Tarja Äikäs-Kukkula; PRH, Vero, Tieto

Isännistö vaihtuu keväisin maalis-huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kunkin isännistön jäsenen kausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen hän on erovuorossa.