Sytyke-lehti on 32-40 -sivuinen ja julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Sytyke-lehteä siteerataan ja lainataan säännöllisesti myös akateemisissa tutkimuksissa ja opinnäytteissä. Lehti julkaistaan verkkolehtenä. Lehden artikkelit julkaistaan myös Tivian IT-insiderissa Sytyke-kanavalla. Myöhemmin osa artikkeleista julkaistaan blogikirjoituksina Sytykkeen verkkosivuilla.

 • Lehti tavoittelee omakustanteisuutta eikä sillä ole muita kaupallisia tavoitteita.
 • Kirjoittajille ei makseta palkkioita.
 • Sytyke varaa oikeuden toimituksellisiin muutoksiin.
 • Sytyke-lehti käsittelee tietojärjestelmätyön teemoja ajankohtaisesti ja monipuolisesti.
 • Valittuihin teemoihin liittyviä asiantuntija-artikkeleita laativat sytykeläiset ja muut asiantuntijat.
 • Palaute ja ehdotukset mahdollisiksi tuleviksi kirjoittajiksi ovat tervetulleita. Palautteet päätoimittajalle (paatoimittaja (at) sytyke.org).

Yleisiä ohjeita kirjoittamisesta

Artikkelit kuvineen ja kirjoittajatietoineen lähetetään toimituskunnalle tai päätoimittajalle (paatoimittaja (at) sytyke.org).

Kun kirjoitat Sytyke-lehteen, niin muistathan:

 • Aihetta pitäisi käsitellä objektiivisesti eri näkökulmista.
 • Mahdollisten subjektiivisten kannanottojen tulee näkyä tekstistä ja asiayhteydestä selkeästi.
 • Artikkeleissa voidaan esittää rakentavaa kritiikkiä, mutta sen kohdistamista yksittäisiin, nimeltä mainittuihin tahoihin, pitää välttää.
 • Artikkeli ei ole kaupallinen kannanotto, mainokset ovat erikseen.
 • Artikkeleissa voidaan mainita tuotteita ja organisaatioita ja niiden tavoitteita, jos ne liittyvät käsiteltävään aiheeseen.
 • Artikkelien edellytetään olevan asiantuntijoiden tai heidän avustajiensa itsensä laatimia.

Artikkelin rakenne

 1. Artikkelin tavoitteellinen pituus lehdessä mahdollisine kuvineen on yhdestä kahteen aukeamaa (= 2-4 sivua). Pidempien artikkelien kirjoittaminen kuitenkin on mahdollista.
  • Jos haluat kirjoittaa pidemmän artikkelin, kerrothan siitä perusteluineen etukäteen päätoimittajalle (paatoimittaja[ät]sytyke.org)
 2. Artikkelin pituus mielellään 5000-7000 merkkiä. Pidempien artikkelien kirjoittaminen kuitenkin on mahdollista. Jos haluat kirjoittaa pidemmän artikkelin, kerrothan siitä perusteluineen etukäteen päätoimittajalle (paatoimittaja (at) sytyke.org).
 3. Tekstien tallennusformaatti .doc, myös esim. GoogleDocs käy.
 4. Laadi artikkeliisi lyhyt muutaman lauseen johdanto (ingressi), jonka avulla lukija saa mielikuvan artikkelisi sisällöstä.
 5. Käytä tekstissä väliotsikoita.
 6. Poimi tekstistäsi pari nostoa taittoa varten.
 7. Erittäin toivottavaa on liittää mukaan kuvia havainnollistamaan viestiäsi.
  • Muistathan, että kuvat tulevat olla printtilaatua ks. alempana otsikon Artikkelin kuvat
  • Onhan sinulla oikeus julkaista kyseinen kuva?
 8. Liitä mukaan kuva itsestäsi.
 9. Liitä artikkelin loppuun lyhyt kuvaus itsestäsi ammatillisesta näkökulmasta sekä yhteystietosi:
  • Kirjoittajateksti välilyönteineen max. 200 merkkiä + halutessasi sähköpostiosoite tai www-sivun osoite.
  • Esim. ”Kirjoittaja on työskennellyt ohjelmistokehitystehtävissä, enimmäkseen testauksen ympärillä. Esitetyt mielipiteet ovat tekijän omia, eivätkä välttämättä edusta kirjoittajan työnantajanmielipiteitä. [etunimi.sukunimi(at)qwerty.fi]”

Artikkelin teksti

 • Kirjoita muotoilematonta raakatekstiä, jossa rivinvaihtoja on vain kappaleen vaihdoissa.
 • Älä tee dokumenttiin sisennyskomentoja, tabulaattoriasetuksia, palsta- tai sivumäärityksiä.
 • Älä tavuta tekstiä. Tasaa vain vasen reuna ja kirjoita kukin kappale yhtenä nauhana alusta loppuun.

Artikkelin kuvat

 • Älä liitä kuvia dokumenttiin vaan lähetä ne erikseen.
 • Kirjoita kuvien paikat tekstiin (Kuva 1).
 • Anna kuvalle selite ja viittaa siihen tekstissä kuvan numerolla.
 • Kirjoita taittajalle tarkoitetut viestit dokumentin loppuun otsikolla ”Taittajalle”.
 • Valokuvien tallennusformaatti .jpg (.tif, .psd).
 • Graafien tallennusformaatti .jpg, .png, .svg ja .eps.
 • Artikkelin kuvat vähintään 1772 x 1181 pikseliä (300 dpi, tulosteena 15 x 10 cm).
 • Lähetäthän kuvat mahdollisimman suurina, jolloin niitä on helpompi muokata ja rajata lehteä varten.

Tekijänoikeudet

 • Kirjoittaja varmistaa, että hän ei riko kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, työnantajansa salassapitosopimuksia tai muita vastaavia rajoituksia. Vastuu mahdollisista toisten oikeuksien rikkomisesta on kirjoittajalla, ei Sytyke ry:llä.
 • Sytyke ei vaadi yksinoikeuksia artikkeleihin.
 • Sytyke varaa oikeuden julkaista artikkelit toimituskunnan muokkaamassa ja kirjoittajan hyväksymässä muodossa Sytyke-lehden eri julkaisukanavissa, jotka kattavat paperilehden lisäksi mm. PDF-muotoisen ja HTML-muotoisen julkaisun verkossa. Varaamme oikeuden uusien julkaisukanavien muuttuessa relevanteiksi julkaista myös vanhemmat artikkelit näissä kanavissa.
 • Sytyke varaa oikeuden julkaista artikkelit verkkosivuillaan.
 • Kirjoittajalla on oikeus julkaista kirjoittamansa artikkeli samassa tai muutetussa muodossa kuten haluaa, sillä hän omistaa siihen tekijänoikeudet.