Hypetystä tervejärkisestiSkrollaa alaspäin ja lue lisää...

Sytykeseminaari 10.-11.10.

Syksy 2024 tuo tullessaan jälleen jotain aivan erityistä – Sytykeseminaarin 10.-11.10.2024! Tämä ainutlaatuinen tapahtuma kutsuu sinut mukaan kahdeksi päiväksi täynnä asiantuntijuutta, yhteisöllisyyttä ja inspiroivia kohtaamisia. Tämän vuoden seminaarin teemoina ovat tuottavuus, jatkuvuus ja datan hallinta. Näihin ajankohtaisiin aiheisiin sukelletaan syvällisesti asiantuntijaluentojen ja työpajojen muodossa. Puhujinamme ovat alan huippuammattilaiset, jotka jakavat uusinta tietoa ja parhaat käytännöt..

Read more

Lekat, oraakkelit ja tekoälyt

Mitä tekoälystä pitäisi ajatella? Onko se vain työkalu vai kaiken arvokkaan varastaja? Artikkelissa pohditaan muutamia erilaisia tekoälyn, tässä yhteydessä laajojen kielimallien hyötykäytön mahdollisuuksia ja vaaroja erityisesti ohjelmisto- ja testausalan näkökulmasta. Jo muinaiset roomalaiset käyttivät tekoälyä. Heillä oli oraakkeleita, jotka ylemmiltä voimilta kysymällä antoivat vastauksia kyselijöiden kysymyksiin “mahtava valtio tuhoutuu, kun ylität tämän joen”.  Näin jäikin..

Read more

Tehoa tiedonkulkuun

Tiedonkulku organisaatiossa on osa sen kulttuuria ja parhaiten siihen voi vaikuttaa organisaation johdon vankka ohjaus. Myös käytetyt viestinnän menetelmät vaikuttavat ilmapiiriin ja tiedonkulun avoimuuteen. Olen poiminut tähän muutaman hyvän esimerkin siitä, miten organisaation sisäistä tiedonkulkua voidaan tehostaa. Johdon viestien tulee olla vahvoja Sääntö 1: Jos esimies sanoo alaiselleen, että hänen on pyydettävä lupa voidakseen mennä..

Read more

Testauksen johtaminen

Testaus – yksi eniten väärin ymmärretty osa-alue tuotekehityksessä? Emme tiedä, onko yllä oleva väite totta. Se voi olla liioittelua, mutta kokemuksemme perusteella siinä piilee totuuden siemen. Eikä se ole mikään ihme, sillä testaus on helppo ymmärtää väärin. Moni testaa tai johtaa testausta oman työnsä ohella ilman, että on opiskellut testausta. Kannattaa siis lisätä ymmärrystä siitä,..

Read more

Laatu pitää rakentaa tietoon jo etukäteen

Tietoa tehokkaasti hyödyntävät yhtiöt kasvavat kilpailijoitaan nopeammin sekä ovat näitä kannattavampia. Menestystä tavoittelevat yhtiöt huomaavat kuitenkin automaation laajentamisen ja tekoälyn soveltamisen kaatuvan kaikille tuttuun ilmiöön – heikkoon tiedon laatuun. Tällaisissa tilanteissa aloitetaan usein erilaisia projekteja tietoaineistojen laadun parantamiseksi, huoltokäytäntöjen kehittämiseksi sekä teknologisten työvälineiden hankkimiseksi. Tärkeintä on kuitenkin rakentaa laatu jo etukäteen organisaatioiden työkäytäntöihin ja teknisiin..

Read more

Ajatuksia laadusta ja yhteistyöstä

Tämä esitys jakaantuu kahteen osaan: Ensiksikin pohdintaan laadusta ja sen useammasta eri määritelmästä sekä toiseksi analyysiin yhteistyöstä. Tarve yhteistyöhön johtuu siitä, että tietosysteemi (IS) on yleensä laaja, ja IS-systeemin rakentaminen ja käyttö vaativat monen eri henkilön työpanosta. Kun osalla IS-systeemin rakentajia, käyttäjiä ja ohjaajia on eri käsitykset laadusta, yhteistyön vaatimus on vieläkin perustellumpi. Ainakin neljä..

Read more

Tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset uudistuivat – hyvällä riskienhallinnalla varmistetaan turvallisuus, jatkuvuus ja laatu

Tiedonhallintalautakunta on julkaissut uuden suosituksen tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksista. Suositus sisältää tiedonhallintalaista tulevat vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien viranomaisten tulee vähintään täyttää. Vähimmäisvaatimuksia toteutetaan yleisillä tai yksityiskohtaisilla tietoturvallisuustoimenpiteillä. Yleisiä toimenpiteitä on esimerkiksi vastuiden määrittely ja riskien tunnistaminen sekä yksityiskohtainen vaatimus lokitietojen keräämisestä.  Tiedonhallintalain vaatimusten lisäksi viranomaisten on tunnistettava ja täytettävä oman toimialansa erityissääntelystä tulevat vaatimukset. Vähimmäissuosituksen sisältö ja suhde..

Read more

Jos dataan ei voi luottaa, ei sillä voi laadukkaasti johtaakaan

Tiedolla johtamisen lisäarvon parantaminen edellyttää tulevaisuudessa painopisteen siirtämistä tiedon tuottamisesta ja hallinnasta aitoon tiedon hyödyntämiseen organisaatioiden johtamisen ja liiketoiminnan tukena. Tieto ja tiedolla johtaminen valuu tulevina vuosina tietohallinnon ja IT:n pöydältä entistä voimakkaammin liiketoiminnoille ja organisaation kaikille ihmisille. Jotta kokonaisuus saadaan toimimaan, tarvitaan tiedon, teknologian, ihmisten ja strategisen johtamisen parempaa yhteispeliä. Toisaalta kokonaisuuden sisällä on..

Read more

Lentokenttäsääraportoinnin mallipohjainen testaus

Mallipohjainen testaus on automatisoitua testien generointia niiden suorittamisen aikana. Perinteisten testiskriptien sijaan tuotetaan malli,  joka tuottaa skriptit. Varsinaista testauksen suorittamista varten tarvitaan edelleen toteutusta toimintojen automatisointiin, mutta toimintojen yhdistely tehdään mallista lähtien koneellisesti. Tilannekuvaus Viimeisen vuoden ajan olen testauskonsulttina osallistunut Vaisalassa lentokenttäsääraportointisovelluksen testaamiseen. Keskeisenä osana on ollut soveltaa automatisoitua mallipohjaista testausta järjestelmähyväksymistestaukseen, ja tässä artikkelissa..

Read more

Tutkiva nykytestaus

Muistatko kun opettelit ajamaan autoa? Alkuun se oli haastavaa, monta pientä huomioitavaa samanaikaisesti. Oli turvallisempaa liikkua rauhallisemmin, ettei huomaamattaan kääntäisi rattia naapurikaistaa silmäillessä. Mäkilähtöön oli hyvä varautua ja valmistautua. Hengitellä, tunnustella kytkintä, painaa kevyesti kaasua, mahdollisesti jopa asetella jo vaihdetta silmään. Töksähtävä lähtö tai auton sammuminen saattoi muodostua muovaavaksi kokemukseksi. Testaaminen on monen pienen asian..

Read more