Sytykkeen liittokokousedustajat 2024 (TIVIA ry)

  • Jarkko Koistinaho (ensisijainen)
  • Paula Miinalainen
  • Sytyke hallitus (varalla)

Edustajien ollessa estyneitä voivat he antaa valtakirjalla edustusoikeuden toiselle henkilölle.