Sytykkeen liittokokousedustajat 2023 (TIVIA ry)

  • Janne Heinonen
  • Timo Piiparinen
  • Sytyke hallitus (varalla)

Edustajien ollessa estyneitä voivat he antaa valtakirjalla edustusoikeuden toiselle henkilölle.