Sytykkeen 17. päivän webinaarit jatkuvat saavutettavuuden merkeissä. EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sen kansallisesti täytäntöönpanevan digipalvelulain vaatimuksia on sovellettava 23.6.2021 alkaen myös julkisen sektorin mobiilisovelluksiin. Vastaavia vaatimuksia on pitänyt soveltaa sääntelyn velvoittamien toimijoiden kaikkiin verkkosivustoihin viimeistään 23.9.2020 eteenpäin. Webinaarissa kuulemme miten saadaan mahdollistettua kaikkien pääsy palveluihin ja saamme katsauksen seniorikansalaisten saavutettavuustarpeisiin.

 • 17-17:45 Selkeä ja ymmärrettävä, seniorin web-sivun saavutettavuuden näkemys, Ilkka Veuro
  Esitys konkretisoi seniorikansalaisen näkemyksiä web-sivujen kautta toimivien palveluiden käytöstä ja joitakin testaamisen menettelyehdotuksia.

  • Ilkka Veuro on toiminut  Enter ry:ssä muutaman vuoden ajan vapaaehtoistyössä tietosovellusten neuvonnassa kaikenlaisissa pulmissa.

 • 17.45-18.30 Saavutettavuus  – Miten kaikki pääsevät mukaan leikkiin (aikuisten oikeesti), Sami Virtanen, Sari Korhonen
  Saavutettavuus on kehityksen kokonaisvaltaista suunnittelua. Osa näkee sen jo strategiassa, osa hyödyntää erottautumiseen, osa tekee koska vaaditaan. Kun lähes jokainen on valmis kannattamaan yhdenvertaisuuden toteutumista, miksi siihen silti täytyy pakottaa lainsäädännön keinoin?

  • Sami Virtanen
   Saavutettavuusasiantuntija, MBA

   Sami on toiminut saavutettavuusasiantuntijana, erityisesti mediapalvelujen parissa. Hän on myös toiminut kielellisen saavutettavuuden verkko-opetusmateriaalin tuottajana. Hänellä on kiinnostusta palvelumuotoiluun ja sen mahdollisuuksiin ymmärtää monenlaisia käyttäjiä, samalla luoda ja kehittää saavutettavuusratkaisuja monenlaisia käyttäjille. Sami on koko ikänsä ollut kuulovammainen ja se on myös avannut näkökulmia eri palveluihin ja sen kehittämiseen.

  • Sari Korhonen
   Toimitusjohtaja, Pulse Drive Oy Ltd
   Oikeustieteen tohtorikoulutettava, UEF
   Opettaja

   Sari on tutkinut ja seurannut yhdenvertaisuuden toteutumista digitaalisessa maailmassa pari vuosikymmentä. Pari viimeistä vuotta kiinnostuksen ytimessä on ollut saavutettavuus, josta Sarilla alkaa olla teoria melko hyvin hallussa – vaan käytäntö haastaa tutkijankin.