Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.11.2020 klo 16-19 välisenä aikana syysseminaarin yhteydessä. Seminaari ja syyskokous pidetään etäkokouksena Tivian Adobe Connectin kautta. Kaikki ilmoittautuneet saavat vahvistuksen mukana osallistumislinkin seminaariin ja kokoukseen.

Seminaariosuudessa Telian Eero Lindqvist pitää esityksen aiheesta Turvallinen tietovarastointi. Syyskokous alkaa seminaariosuuden jälkeen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen esityslistan vahvistus
 5. Hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
 7. Valitaan hallitus (5. pykälän mukaan)
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 9. Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat
 10. Muut asiat
 11. Ilmoitusasiat
 12. Kokouksen päättäminen

Toimintasuunnitelma 2021 ja budjetti 2021 esitellään kokouksen yhteydessä.

Tervetuloa!

https://tivia.adobeconnect.com/sytyke/