Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään kevätseminaarin yhteydessä 30.3.2023 Haaga-Heliassa, Pasilan kampuksella. Käsiteltävät asiat ovat:

  • Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.
  • Käsitellään muut asiat, jotka on  hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi vähintään viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittautuminen kevätseminaarin ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haluat osallistua ainoastaan kevätkokoukseen, ilmaise siitä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja -kentässä.