Vuoden 2019-20 Vaikuttavimman opinnäytetyökilpailun on tehnyt Minja Vitikka pro gradu -tutkielmallaan Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatiot ketteryyteen ja jatkuvaan oppimiseen, jonka hän on tehnyt Jyväskylän yliopistoon. Tutkielman on ohjannut Ville Seppänen.

Tutkielmassa luodataan digitaalisen transformaation ympärillä olevia ilmiöitä asiantuntijapuheenvuorojen laadullisella analyysillä. Muutokset lisääntyvät ja nopeutuvat lähes kaikilla kuviteltavissa olevilla aloilla ja tietojärjestelmät ovat yhä enemmän mukana eri organisaatioiden toiminnassa, joten tilannetietoisuus uudistumisesta ja oppimisesta on äärimmäisen arvokasta. Aineiston kautta saadaan muodostettua kokonaiskuva erilaisista havainnoista, huolista, toiveista, suunnitelmista ja varautumisesta. Nopeasti muuttuvan alan kannalta laadullinen tutkimus on hyvä valinta, koska näin saadaan selville uusia ilmiöitä mikä on monesti arvokkaampaa kuin määrällinen tieto vanhentuneesta asiasta. Näitä ilmiöitä tarkastellaan tutkielmassa mm. organisaatioiden verkostojen rakentumisen, jatkuvan uudistumisen, ketteryyden, oppimisen, muutoskulttuurin, disruptioiden ja itseohjautuvuuden kannalta, mitkä ovat kaikki olennaisia asioita nykyaikaisessa tietojärjestelmätyössä.

Vitikka palkittiin 17.2. järjestetyssä digitaalista transformaatiota käsittelevässä seminaarissa.

Lisäksi raati päätti antaa erityismaininnan Emilia Pulkkiselle opinnäytetyöstään Sillisalaatista aplikaatioksi: Necto –  Lantionpohjan lihaksia vahvistava applikaatio, jonka hän teki LAB ammattikorkeakoululle.

Voittaneet opinnäytetyöt

Sytyke onnittelee voittajia.