Suomi.fi on kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, joka toimii oikopolkuna viranomaisten ja julkisia palveluita koskevan luotettavan tiedon luokse. Verkkopalvelu tarjoaa apua ihmiselle, joka tahtoo tavoittaa viranomaisen tai löytää tietoa omaan elämäntilanteeseensa, etsipä hän neuvoa yksityisen kansalaisen tai yrittäjän roolissa. Opastavien sisältöjen ja palvelutietojen lisäksi Suomi.fistä löytyy sähköinen puolesta-asioinnin palvelu Valtuudet sekä kansalaisen sähköinen postilaatikko Viestit. Suomi.fi toimii myös porttina kaikkiin viranomaispalveluihin: kirjautumalla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla Suomi.fihin henkilö tunnistautuu yhdellä kertaa niin Kelan, Trafin, Tullin kuin monien muidenkin viranomaisten palveluihin.

Palvelun kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus. Nyt Suomi.fi-osoitteen takaa löytyvä verkkopalvelu on sisällöltään, käytettävyydeltään ja ulkoasultaan täysin uudistettu versio aikaisemmin käytössä olleesta Suomi.fi-verkkopalvelusta. Julkaisua on edeltänyt useamman vuoden kestänyt kehitystyö, joka jatkuu myös tulevaisuudessa. Palvelun tuottaneessa Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa on rakennettu samanaikaisesti myös uusia alustapalveluita, jotka tukevat julkishallinnon digitalisaatiota. Uusi kansallinen tunnistamisratkaisu Suomi.fi-tunnistaminen esimerkiksi tuo kaikki julkishallinnon verkkopalvelut yhden kirjautumisen taakse. X-Road-teknologiaan perustuvalla Suomi.fi-palveluväylällä helpotetaan tiedon kulkemista organisaatioiden välillä.

Mitä Suomi.fistä löytää?

Suomi.fi tarjoaa suomalaisille nipun palveluita, joilla kanssakäyminen viranomaisten kanssa helpottuu rutkasti. Eniten jo mediahuomiota saanut Suomi.fin toiminto on Viestit-palvelu. Palvelun avulla kansalainen voi saada häntä koskevat päätökset, tiedotteet ja muut viranomaisviestit sähköisesti. Palvelu toimii myös toiseen suuntaan: tulevaisuudessa kansalainen voi itse ottaa yhteyttä viranomaisiin palvelun avulla. Viestit-palvelusta rakennetaan myös mobiilisovellus, jonka avulla viranomaisasioita voi hoitaa helposti missä ja milloin vain. Viestit-palvelu on osa suurempaa julkishallinnon muutosta, jossa Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti julkiset palvelut rakennetaan ensisijaisesti digitaalisiksi.

Suomi.fi-verkkopalvelun osaksi tulee myös Suomi.fi-valtuudet. Sen avulla kansalainen voi tulevaisuudessa valtuuttaa muita toimimaan puolestaan häntä koskevissa asioissa. Käytännössä palvelu on pohjimmiltaan siis vanhan paperisen valtakirjan digitaalinen sisar. Suomi.fi-verkkopalvelussa henkilö voi antaa ja pyytää valtuuksia sekä hallinnoida omia valtuuksiaan yhdessä paikassa. Valtuudet-palvelu helpottaa siis esimerkiksi ikääntyneiden vanhempien asioidenhoitoa. Valtuudet-palvelu on avoinna myös yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Myös yritykset ja järjestöt voivat ottaa palvelun käyttöön helpottamaan asiointia verkkopalveluissaan.

Suomi.fi-verkkopalvelu lisää kansalaisen näkyvyyttä julkishallinnon tietovarantoihin, sillä palvelussa kansalainen pääsee tarkastelemaan häntä koskevia tietoja julkishallinnon rekistereistä. Kirjoitushetkellä mukana ovat esimerkiksi väestötietojärjestelmän tiedot, kiinteistötiedot sekä kaupparekisterin tiedot. Verkkopalvelussa näkyvien tietojen määrä kasvaa, kun järjestelmään liittyy yhä useampia organisaatioita.

Suomi.fi opastaa oikeiden palveluiden äärelle

Kenties tärkein osa Suomi.fi-verkkopalvelua ovat kuitenkin niin sanotut opastavat sisällöt ja palvelutiedot. Opastavat sisällöt selvittävät kansalaisille julkishallinnon kiemuroita uusissa ja yllättävissäkin elämäntilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi työttömyys, opiskeluiden aloittaminen tai lapsen syntymä. Useimmiten uusissa elämäntilanteissa täytyy asioida useamman viranomaisen kanssa. Tällaisissa tapauksissa Suomi.fi ohjastaa kansalaisen oikeiden viranomaisten ja palveluiden luokse.

Elämänmuutoksia koskevan tiedon lisäksi opastavat sisällöt selvittävät kansalaiselle myös julkishallinnon rakenteita. Palvelusta löytyy yleistä tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, esimerkiksi jokaisen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä oikeusjärjestelmästä. Kaikki opastava sisältö on kirjoitettu ymmärrettävästi, ilman kapulakielisyyksiä.

Kun oppaista kansalainen näkee, kenen puoleen kussakin tilanteessa tulee kääntyä, näkee niin sanotuista palvelutiedoista konkreettisesti sen, mitä palveluita kansalaisen käytettävissä on. Kaikki julkisia palveluita tarjoavat viranomaiset kunnista ministeriöihin ovat velvoitettuja kuvaamaan palvelunsa yhdenmukaisesti niin sanottuun Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Vaikkapa varhaiskasvatuksesta tietoa etsivä näkee opastavan sisällön rinnalla kuntansa päiväkodit sekä muut varhaiskasvatuksen tukipalvelut. Kunkin palvelun tiedoista kansalainen näkee esimerkiksi palveluun liittyvät asiointipisteet ja yhteystiedot sekä kenelle palvelu on tarkoitettu. Verkkopalvelu näyttää asiointipisteiden sijainnit ja reittitiedot niiden luokse. Koodaustaitoiselle palvelutieto on saatavilla vapaasti tarkasteltavaksi ja hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta. Viranomaisilla on myös velvollisuus ylläpitää tieto ajantasaisena.

Suomi.fi-verkkopalvelun opastavien sisältöjen ja palvelutietojen avulla näkee konkreettisesti sen, kuinka eri viranomaisten toiminnassa onkin pohjimmiltaan kyse kansalaisten palvelusta. Suomi.fissä on kuvattu tiiviissä muodossa koko julkishallinnon toiminta kaikista sen tarjoamista palveluista aina niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joille yhteiskuntamme perustuu.

Palvelu kehittyy jatkuvasti

Suomi.fi-verkkopalvelu ei ole vielä valmis – eikä oikeastaan valmistu koskaan. Kun Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma vuoden 2017 lopussa päättyy, alkaa Väestörekisterikeskuksessa Suomi.fin jatkokehitys. Työsarkaa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi on jo hahmoteltu uuden tiekartan muodossa. Verkkopalvelun opastavien sisältöjen tarjonta laajenee ja Verkkopalvelua kehitetään niin, että se tukee hallituksen sote- ja maakuntauudistuksia. Verkkopalveluun rakennetaan näkymät, joissa palveluita voi tarkastella alueellisesti sekä vertailla sote-palvelutuottajia. Suomi.fi-tunnistus laajenee kattamaan myös muiden EU-maiden tunnistautumisvälineitä, kun Euroopan Unionin eIDAS-asetus toteutetaan. Suomi.fi-viestit laajentuvat myös yritysten käyttöön ja palvelussa toteutetaan kalenterimuistutukset-toiminto. Suomi.fi-palveluväylää kehitetään myös osittain yhteistyössä suomalais-virolaisen Nordic Institute for Interoperability Solutionsin kanssa, jonka Suomen ja Viron hallitukset perustivat keväällä 2017.

Varsin konkreettisesti palvelu laajenee vielä vuoden 2017 aikana, kun Suomi.fi-viestit tulee mukaan palveluun. Yhtälailla palvelu laajenee sitä mukaa, kun yhä useampi organisaatio, julkinen tai yksityinen, lähtee mukaan. Nyt Suomi.fistä löytyvää palvelua voikin ajatella puuna, jonka runko kasvaa ja lehdet tuuhentuvat jatkuvan kehitystyön ja kansalaispalautteen kastelemina.


Eetu Jokela työskentelee Suomi.fi-palveluiden parissa viestinnän suunnittelijana.