Työtä Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n vaikuttamistoiminnan käynnistämiseksi on tehty pitkään. Pitkään on puhuttu myös vaikuttamistoiminnalle keskeisestä TIVIA-agendasta, joka on kuitenkin ollut keisarin uudet vaatteet -moodissa. Kesän ja syksyn 2020 aikana TIVIA-agenda tulee saamaan sisältönsä ja samalla sen hyödyntäminen alkaa.

TIVIA-agendalla tarkoitetaan tietokantaan keräämiämme kannanottoja, jotka olemme keränneet TIVIAn kannalta keskeisiin vaikuttamisteemoihin. Näin TIVIA-agenda on julistus TIVIA-yhteisön mielipiteistä tärkeisiin asioihin, joka samalla toimii tukena lausuntojen antamisessa, mutta myös sisäisen keskustelun herättäjänä ja jopa keskitettynä idealähteenä tapahtumatoiminnalle. Ilman agendaa jokainen lausunto ja kannanotto olisi kerättävä erikseen, mutta agenda sekä tehostaa lausuntotyötä että tekee siitä johdonmukaisempaa ja jatkuvampaa. Mutta vielä emme ole maalissa.

 

Lue lisää TIVIAn sivuilta