Jussi Haaja voitti Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailun työllään ”Software as a Service -arkkitehtuurin suunnittelu, validointi ja vaikutukset liiketoimintamalliin”.

Helsingissä 12.11.2015

Kustannustehokkaat ja joustavat pilvipalvelut ovat olennainen osa organisaatioiden liiketoimintaa. Ne ovat korvanneet perinteiset, erikseen ostettavat ja asennettavat ohjelmistot, helpottavat päivittämistä ja nopeuttavat toimituksia.

Haajan opinnäytetyön toimeksiantaja Ambientia Oy on jo hyödyntänyt omissa pilvipalveluissaan Haajan toteuttamaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisua voi soveltaa myös suurten organisaatioiden sisäisessä palvelutuotannossa.

Opinnäytetyössään Haaja arvioi automaatioasteen kasvattamisen vaikutusta liiketoimintamalliin ja uusiin palveluihin sekä käytännön kokemusten että teorian valossa. Haaja esittelee työssään automaatioastetta nostavan järjestelmäarkkitehtuurin, siinä käytetyt komponentit ja arkkitehtuurin suunnitteluprosessin.

Haajan opinnäytetyö on konstruktiotutkimus, jossa hän on toteuttanut järjestelmäarkkitehtuurin nopeuttamaan ja automatisoimaan toimeksiantajan asiakkailleen tarjoamien sovellusten toimittamista. Haaja laati mallin järjestelmäarkkitehtuurista, SaaS-toimintamallista ja -arkkitehtuurista kehittämänsä teorian pohjalta.

Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.

Vaikuttavimman opinnäytetyön palkinto on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä ja TIVIA ry:ssä.

Sytyke ja TIVIA onnittelevat voittajaa hienosta suorituksesta!

Linkki voittajatyöhön: www.theseus.fi/handle/10024/89028

Lisätiedot:

Timo Piiparinen
Sytyke ry:n varapuheenjohtaja
timo.piiparinen(ät)sytyke.org

Robert Serén
Toiminnanjohtaja, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
robert.seren(ät)tivia.fi
0400 446 300