Sytykkeen maksuton kevätseminaari luotaa ihmisten ja koneiden yhteisymmärryksen parantamista ja pohtii, voiko keskijohdon korvata boteilla. Tilaisuus on maksuton, tervetuloa!

Paikka: Gofore, Urho Kekkosenkatu 7 B, 8.krs – tarkempi sijainti Tavastiaa vastapäätä, lähellä Sähkötalon kulmaa sisäänkäynti, ovisummeria soittamalla pääsee sisään)

Aika: 20.3.2019 klo 17.30 alkaen

Ilmoittaudu

Ohjelma:

Juho Salmi (Management Consultant, Gofore Oyj): Aihe: Keskijohdon korvaaminen boteilla ja tekoälyllä

  • Prosessiautomaatio: Chattibotit, virtuaaliassistentit ja ohjelmistorobotiikka
  • Tilannekuvapalveluiden tuottaminen
  • Innovaatio: chattibottien tekeminen on nopeaa ja edullista
  • Esitysmateriaali: Itseohjautuvuus (PDF)

Riitta Alkula (Senior Service Architect, Gofore Oyj): Yhteentoimivuusalusta – avoin verkkoalusta ihmisen ja koneen ymmärtämien tietomääritysten tekemiseen

  • Yhteentoimivuus jaetaan usein neljään osa-alueeseen: oikeudelliseen, organisatoriseen, semanttiseen ja tekniseen (vrt. eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet, European Interoperability Framework EIF).
  • Yhteentoimivuusalusta keskittyy erityisesti semanttiseen yhteentoimivuuteen (= yleisesti yhteentoimivuus, joka mahdollistaa tiedon siirtämisen ja käsittelyn tavalla, jossa tiedon merkitys säilyy muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille)
  • Yhteentoimivuusalusta tarjoaa työkalut ja menetelmät yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn. Tällä hetkellä alustalla on työkalut sanastojen, koodistojen ja loogisten tietomallien määrittelyyn.  Lisää tietoa alustan sivustolla: https://yhteentoimiva.suomi.fi/
  • Esitysmateriaali: Yhteentoimivuus (PDF)

Sytyke ry:n sääntömääräinen kevätkokous, jossa hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin
vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
4) käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella
saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi vähintään viikkoa ennen kokousta.