Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat ketterien ohjelmistoprojektien onnistumisiin. Kyselyä varten eri tekijöitä on selvitetty aiheeseen liittyvästä tieteellisestä aineistosta.

Kyselyssä ketterän ohjelmistoprojektin onnistumisella tarkoitetaan seuraavaa:

  • projekti on valmistunut aikataulussa,
  • pysynyt budjetissa ja
  • täyttänyt sille asetetut vaatimukset.

Kyselyn alussa on kaksi taustatietokysymystä ja 12 kysymysväittämää, jotka esitellään kyselyssä olevassa taulukossa. Lopuksi kysytään koronaepidemian vaikutuksista ja annetaan mahdollisuus vapaamuotoiselle vastaukselle. Kysymysväittämien tausta-aineistoviitteet ovat kyselyn lopussa.

Kysely on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat osallistuneet ketteriin ohjelmistoprojekteihin tai johtanut niitä. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja kerätty tieto on anonyymiä. Kyselytutkimuksen yhteenveto julkaistaan Sytyke-lehdessä syys-lokakuussa. Kysely on avoinna maaliskuun 2021 ajan.

Kysely toteutetaan osana pro gradu –tutkielmaa. Jos kyselyyn tai tutkielmaan liittyen löytyy kysyttävää, voi minuun ottaa yhteyttä: Eetu Mutanen – eetumut ät uef.fi

Linkki kyselyyn