Vastuullinen liiketoiminta herättää meissä monenlaisia ajatuksia. Meidän ammattilaisten mielestä kyseessä on tietenkin yrityksen kannalta tuiki tärkeä asiakokonaisuus. Ymmärrän kyllä niitäkin, joiden mielestä aihe vaikuttaa epämääräiseltä ja melkeinpä päälle liimatulta. Vastuullisuus yritystoiminnassa on yrityksen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista ja kehittämistä sidosryhmien tarpeet huomioiden. Mitä tämä sanahelinä oikeasti tarkoittaa ja mitä yritykset konkreettisesti tekevät?

Vastuullisuuden tulee järkevällä tavalla tukea liiketoimintaa. Järkevällä tarkoitan sitä, että vastuullisuus on suhteutettu toimialaan, maantieteelliseen sijaintiin ja sidosryhmä vaateisiin. Vastuullisuus on siten toisille yrityksille enemmän tärkeä toisille vähemmän tärkeä. Kaikkien ei pidä tehdä kaikkea! Meidän yritysten tulisi keskittyä oman tekemisen kannalta vain oleelliseen. Se tuo vastuullisuustyöhön sitä kaivattua konkreettia.

Käytännössä vastuullisuus on yrityksen tuotteen- tai palvelun laatutekijä, yksi muiden joukossa. Yrityksen johdon tehtävä on päättää miten nämä laatutekijät (ympäristö ja sosiaaliset vaikutukset) huomioidaan, mikä niiden liiketoiminnallinen merkitys ja mikä on työlle asetettava haluttu ambitiotaso. Mielestäni ei ole olemassa erillistä vastuullista liiketoimintaa vaan liiketoimintaa missä ympäristö ja sosiaaliset vaikutukset on tuotu osaksi riskien hallintaa, tuotteen laatua sekä uusia liiketoiminta mahdollisuuksia.

Osana Telia Company – konsernia myös Telian Suomen toiminnot on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, eettisesti sekä ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa meillä Teliassa? Työn keskiöön Suomessa on nostettu kolme meille erittäin oleellista aluetta: ympäristönhallinta, lapset ja digitalisaatio, sekä konsernin eettisten ohjeiden noudattamiseen liittyvät ohjelmat.

Korruptionvastaisen ohjelman jalkauttaminen liittyy yhtiön korruptioepäilyihin Uzbekistanissa. Haluamme vaativalla korruptionvastaisella ohjelmalla luoda yhtiöön kulttuurin, missä eettiset pohdinnat ohjaavat luonnostaan liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa.

Telialla on merkittävä rooli digitaalisen Suomen mahdollistajana. Siksi haluamme ottaa suuremman vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta verkkoympäristössä. Olemme mukana yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa Valtioneuvoston Suomi 100 -hankkeessa. Meneillään on koko vuoden kestävän projektin, jonka tavoitteena on kehittää Suomea niin, että lapsen oikeudet toteutuvat verkkoympäristössä ja suomalaisten nuorten digivalmiudet paranevat.
Ympäristöasioilla on toiminnassamme keskeinen rooli. Olemme ICT-alan toimija ja tiedostamme, että palveluillamme voimme auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjään, parantamaan energiatehokkuuttaan ja tehostamaan toimintaansa. Telian teleneuvottelupalvelut sekä M2M palvelut auttavat asiakkaita pienentämään omaa ympäristöjalanjälkeänsä vähentämällä mm kuljetus- ja matkustustarvetta sekä auttamalla vähentämään omaa energian kulutustaan. Mahdollistamme asiakkaillemme monien arkipäivän tuotteiden korvaamisen ympäristöystävällisillä palveluilla, esimerkiksi laskutus voidaan toteuttaa paperittomasti ja sähkömittarit etälukea sekä tiedotteet esittää infonäytöllä.

Pitäjänmäelle Helsinkiin rakentuvassa Suomen suurimmassa energiatehokkaassa datakeskuksessa on jo rakennusvaiheessa huomioitu ympäristövaikutuksia. Rakennus tulee jo valmistuessaan saamaan sekä LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kuin myös CEEDA (Certified Energy Efficient Data Center Award) sertifikaatit. Näiden tarkoituksena on pyrkiä vähentämään rakentamisen ja datakeskuksen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Datakeskuksen ollessa toiminnassa konesalin tietokoneet synnyttävät merkittävän määrän hukkalämpöä, jopa 200 gigawattituntia vuodessa. Fortumin kanssa solmitun aiesopimuksen tämä hukkalämpö tullaan keräämään talteen ja johdetaan lämmittämään tulevaisuudessa espoolaisia koteja ja lämmintä käyttövettä.

Jotta asiakkaat hyötyvät tuotteidemme ja palvelujen ympäristövaikutuksista on meidän pidettävä huoli, että oman toimintamme mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön minimoidaan. Verkkomme on pystyttävä toimimaan 24/7. Noin 90-95 % energian kulutuksestamme kuluukin televerkkojen ylläpitoon. Menossa oleva teknologiamuutos auttaa meitä siirtymään kohti energiatehokkaimpia tapoja tuottaa palvelujamme. Uuden teknologian käyttöönotto parantaa automaattisesti energiatehokkuuttamme. Teliassa on menossa useita toimenpiteitä ja projekteja runkoverkon ja matkaviestintäverkon tukiasemien energiatehokkuuden parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa laitetilojen lämpötilan nostaminen, jolla vähennetään tarvetta viilentää tiloja sekä vapaajäähdytyksen ja energiatehokkaiden laitteistojen käyttö matkaviestintäverkon tukiasemissa. Ympäristötekona olemme sitoutuneet käyttämään toiminnassaan uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Ostamastamme sähköstä 100 % on vesivoimalla tuotettua sähköä.

Verkon rakentamisen, purkamisen ja huoltamisen seurauksena syntyy myös tuhansia tonneja erilaista jätettä. Meidän vastuullamme on huolehtia että ne kierrätetään ja käsitellään asianmukaisesti. Lisäksi meidän on huolehdittava, että asiakkailta meille palautuvat laitteet kuten esim. matkapuhelimet, kierrätetään asiaankuuluvalla tavalla.

Meillä ympäristötyö nähdään selkeästi liiketoimintaa edistävänä tekemisenä. Vastaamme kasvaviin asiakasvaatimuksiin, energiatehokkuuden parantaminen säästä sähkölaskussa ja jätteiden parantuneen kierrättämisen seurauksena kasvaa myös arvokkaista jätteistä, mm metallit ja kaapelit, saamamme hyvitykset.

Telialle myönnettiin syyskuussa 2016 Inspectan toimesta ISO 14001 ympäristöhallintajärjestelmä- sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) – sertifikaatit ensimmäisenä kansallisena teleoperaattorina Suomessa. Ympäristöhallintajärjestelmä sekä ETJ+ ovat arvokkaita työkaluja, jolla ympäristö- ja energia-asiat viedään dokumentoidusti osaksi prosesseja, osaksi meidän normaalia tekemistä.


Eija Pitkänen toimii Telia Finland Oyj:ssä yritysvastuusta vastaavana johtajana sekä Ethics & Compliance, että Risk Officer:na. Eijalla on yli 20-vuoden kokemus yritysvastuun johtamistehtävistä Cultorissa, Daniscossa sekä Stora Ensossa ennen siirtymistään Telian emoyhtiön palvelukseen Tukholmaan. Suomen organisaatiossa Eija on ollut syksystä 2014. Vastuullisuustyöhön on tullut vankkaa kokemusta niin elintarvike, rehu, metsäteollisuus kuin myös teleoperaattori-liiketoiminnasta. Myös maantieteellinen toiminta alue on ollut laaja Latinalaisesta Amerikasta Aasiaan, Euraasiasta Eurooppaan. Lisäksi Eija on Tanskalaisen tuulivoimayhtiön Vestas A/S hallituksen jäsen, sekä toimii Suomen Pakolaisapu ry:n hallituksessa.