Alkuvuodesta 2016 kansanedustaja Anna Kontula vieraili valiokuntamatkalla Keniassa ja tapasi samalla paikallisia seksityöntekijöitä. Tapaamisen tuloksena syntyi älypuhelinsovellus, joka on suunniteltu jatkuvassa väkivaltariskissä eläville heidän omilla ehdoillaan. Nyt sovellusta on testattu sekä Suomessa että Intiassa – lupaavin tuloksin.

Kuvittele tilanne: olet hädässä, mutta et voi turvautua viranomaisten apuun. Tilanne on arkipäivää lukuisille naisille – erityisesti seksityöntekijöille.

Vaikka osa heistä toimii varsin turvatuissa ja järjestäytyneissä olosuhteissa, suuri enemmistö kuuluu oman yhteiskuntansa haavoittuvimpiin ryhmiin, jotka eivät voi luottaa viranomaisten apuun. Käytännössä jäljelle jääkin usein vain kaksi turvallisuusresurssia – oma arvostelukyky ja muiden samassa tilanteessa elävien vertaisturva.

Tästä skenaariosta syntyi Artemiksen sateenvarjo, ensimmäinen älypuhelinsovellus, joka on suunniteltu niiden ehdoilla, jotka elävät suurimmassa väkivaltariskissä. Se on helppokäyttöinen, maksuton, selainpohjainen ja anonyymi turvasovellus, joka perustuu vertaisturvaan.

Anonyymia turvaa

Artemiksen sateenvarjo toimii seuraavasti: sovelluksessa on ajastin, jonka käyttäjä kytkee päälle potentiaalisen riskitilanteen ajaksi, itse määrittämäkseen ajanjaksoksi. Jos kaikki sujuu hyvin, käyttäjä kuittaa ohjelman pois riskitilanteen päätyttyä. Mikäli kuittausta ei tule, sovellus lähettää viestin etukäteen sovitun turvahenkilön puhelinnumeroon.

Saatuaan hälytyksen turvahenkilö soittaa käyttäjälle ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. Jos tämä ei vastaa, turvahenkilö tietää jonkin olevan vialla. Sovelluksessa onkin ominaisuus, jonka perusteella turvahenkilö voi tarvittaessa paikantaa käyttäjän.

Koska seksityö on monissa maissa joko kokonaan tai osin kriminalisoitu, sovelluksesta ei jää sellaisia jälkiä, joita poliisi voisi jälkikäteen käyttää todisteena. Käyttäjien anonymiteetin takaamiseksi tiedot säilyvät vain kunkin tapaamisen ajan ja tuhoutuvat kuittauksen myötä.

Seksityöntekijät mukana kehitystyössä

Artemiksen sateenvarjon kehitystyöstä vastaa Sosiaaliasema X, pieni tamperelainen yhdistys. Sovelluksen teknisen puolen toteutti Helsingin yliopiston opiskelijoiden ohjelmistotuotantoprojekti ja sitä testattiin ensimmäistä kertaa keväällä 2017 Helsingin Kalliossa, missä testaajat olivat pääosin afrikkalaistaustaisia, kadulla ja ravintoloissa työskenteleviä seksityöntekijöitä.

Sovelluksen toisen vaiheen pilotointiin etsittiin kohdemaa, jossa älypuhelinten käyttö on yleistä ja väkivaltariski korkea. Kartoituksen jälkeen kumppanijärjestöksi valittiin Mumbaissa Intiassa toimiva kansalaisjärjestö Social Activities Integration (SAI), jolla on kokemusta sekä suomalaisten järjestöjen että paikallisten seksityöntekijöiden kanssa toimimisesta.

Seksityö ei ole Intiassa laitonta, mutta siihen liittyvät aktiviteetit, kuten bordellien pyörittäminen, parittaminen ja seksin ostaminen, ovat. Käytännössä sääntely asettaa maan noin kaksi miljoonaa seksityöntekijää marginaaliin ja estää heitä turvautumasta viranomaisapuun.

Hankalasta asemastaan ja köyhyydestä huolimatta noin 70 prosentilla Mumbain seksityöntekijöistä on älypuhelin. Sitä käytetään myös työssä, eritoten yhteydenpidossa asiakkaisiin ja toisiin seksityöntekijöihin.

SAI:n kanssa laadittiin yksityiskohtainen sopimus pilotoinnin toteutuksesta. Sopimuksen mukaan SAI sitoutuu rekrytoimaan ja kouluttamaan vertaisia, jotka puolestaan etsivät yhteensä 50 seksityöntekijää testaamaan sovellusta noin kuukauden ajan. Vertaisten tehtävänä oli myös kerätä palautteet ja toimia seksityöntekijöiden tukihenkilönä pilotoinnin ajan.

Pilotointi Intiassa

Itse pilotointi järjestettiin Mumbaissa marras-joulukuussa 2017. Seksityöntekijöiden kokemuksia sovelluksen käytöstä kerättiin kahdella tapaa: kyselylomakkeilla ja nauhoitetussa ryhmäkeskustelussa.

Testaajien kanssa täytettiin kyselylomake ennen testausta ja sen jälkeen. Ensimmäisessä lomakkeessa kysyttiin yleisiä tietoja henkilön elämäntilanteesta, seksityöstä ja puhelimen käytöstä. Toisessa kokemuksia sovelluksen käytöstä.

Lomakkeiden tuloksia täydennettiin ryhmäkeskustelulla, johon osallistui yhdeksän testaajaa, neljä heidän rekrytoinnistaan vastannutta vertaista, järjestön työntekijöitä sekä Sosiaaliasema X:n Suomesta lähettämät kaksi havainnoitsijaa.

Vaikeuksien kautta voittoon

Kokonaisuudessaan sovellus sai testaajilta erittäin myönteistä palautetta. Sovellus koettiin helpoksi käyttää, koska se ei sisällä liikaa monimutkaisia toimintoja. Vaikka valtaosa testaajista ei puhunut englantia tai osannut lukea, sujui käyttö helposti vertaisten suullisten ohjeistusten avulla.

Kulttuurieroilta ei voitu kuitenkaan välttyä. Koska merkittävä osa testaajista ei puhunut englantia, palautteen keränneet vertaiset joutuivat kääntämään heidän vastauksiaan. Tästä syystä lomakkeiden avovastauksissa esiintyy verraten paljon toistoa. Lisäksi merkittävä osa kaavakkeista on täytetty intialaisen suurkaupungin katuympäristössä, joka ei ole omiaan kovin pitkille ja pohdiskelevalle ilmaisuille.

Pilotointi paljasti myös teknisiä heikkouksia. Sovelluksen paikannusominaisuuden käyttöönotossa oli aluksi vaikeuksia, ja osa viesteistä ei heikon puhelinverkon takia saapunut koskaan perille.

Ongelmista huolimatta kaikki testaajat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että sovellus oli tarpeellinen ja sen käyttö sekä lisäsi turvallisuutta että turvallisuuden tunnetta. Ainakin kahdessa tapauksessa sovellus todella oli auttanut testaajan turvallisesti pois uhkaavasta tilanteesta.

Testaajat arvelivatkin, että mikäli sovellus säilyy toiminnassa, he tulevat käyttämään sitä ja suosittelemaan ystävilleen. Seksityöntekijät myös arvioivat, että sovelluksesta saattaisivat hyötyä monet muutkin ihmisryhmät, etenkin sellaiset naiset ja tytöt, jotka opiskelun tai työn vuoksi joutuivat asumaan ja liikkumaan ilman perheen suojaa.

Mesenaattikampanja tulossa

Pilotointi Mumbaissa osoitti, että Artemiksen sateenvarjon kaltaiselle sovellukselle on merkittävä tilaus köyhien alueiden seksityöntekijöiden ja korkeassa väkivaltariskissä elävien keskuudessa. Se myös toi esiin lukuisia kehittämistarpeita ja jatkoideoita sovelluksen käytettävyyden, käyttövarmuuden ja seurannan helpottamiseksi

Seuraavaksi Sosiaaliasema X käynnistääkin mesenaattikampanjan yhdessä mainostoimisto Ellun Kanojen kanssa sovelluksen levittämiseksi ja rahoituksen keräämiseksi pilotoinnissa esiin nousseiden kehitysehdotusten toteuttamiseksi.

Mesenaattikampanjan on tarkoitus käynnistyä keväällä 2018, minkä myötä sovellus aukeaa myös suurelle yleisölle.

Artemiksen sateenvarjo –sovellukseen voi tutustua osoitteessa www.artemisumbrella.com


Anna Kontula on tutkija, kansanedustaja ja Sosiaaliasema X:n puheenjohtaja
Taneli Hämäläinen on toimittaja, eduskuntaryhmän ryhmäavustaja sekä Sosiaaliasema X:n toiminnanjohtaja