Julkaisija: Tietotekniikan liitto ry. Tuottaja: Systeemityöyhdistys Sytyke ry. Kustantaja: Suomen Atk-kustannus Oy, Espoo. Kansikuva: Eija Kalliala & Seija Saari. Takakannen valokuva: Tero Ahtee. ISBN 951-762-165-5. Painopaikka: Anson Oy, Myllykoski 1992.

Raportin laatinut työryhmä

 • Sakari Lehtonen, Kesko – Työryhmän projektipäällikkö
 • Tero Ahtee, Tampereen teknillinen korkeakoulu
 • Ahti Haukilehto, R. Linturi Oy
 • Terttu Honkasaari, ATK-instituutti
 • Jouni Jaakkonen, Yhdyspankki Data
 • Eija Kalliala, Oy Eläkesysteemi Ab
 • Pekka Pöyhönen, Valtion tietokonekeskus
 • Karola Söderman, Oy Siemens Nixdorf Informaatiojärjestelmät Ab
 • Jukka Tamminen, Finnair
 • Seija Tuominen, Pohjola-yhtiöt

SYTYKE ry:n johtokunnan yhteyshenkilö

 • Antti Huuskonen, Valtion tietokonekeskus

Sisällys

 • Johdanto
 • Oliolähestymistavan kehittyminen
 • Peruskäsitteistö
 • Kuvaustekniikat
 • Systeemityön eteneminen
 • Oliot ja systeemityön tuotavuus
 • Oliotietokannat
 • Oliovälineet
 • Yhteenveto
 • Liitteet
  • Sanasto
  • Oliokirjallisuutta
  • Välineluettelo
  • Oliokeskeisen lähestymistavan soveltaminen pankkitoimintaan