Jäljitettävyystieto on elintärkeä menestyksen kannalta. Opinnäytetyöni tutki jäljitettävyyttä elintarviketuotannossa. Tutkimusta tehdessä tutustuin suomalaiseen sirkkafarmin tuottajaan ja tuotantomenetelmiin. Opinnäytetyöni linkittyy omaan opintopolkuuni, sillä tuotantoeläimien eläinrekisterit eivät eroa paljoakaan potilastietokannoista. Eläinten kasvatuksessa käytetään eläinrekistereitä, joita hyödynnetään muun muassa tuotantoeläimien jalostamisessa, terveydenhuollossa ja omistajien vaihtuessa. Jäljitettävyystietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, kuten eläinten kasvatuksessa, terveydenhuollon kehittämisessä, urheilusuorituksen parantamisessa, taloudellisen tilanteen korjaamisessa ja ylläpitämisessä sekä teknologian kasvussa. Jäljitettävyydellä voidaan ennustaa tulevaa kehitystä. Vaikka tulevaisuutta ei voida ennustaa, sille voidaan antaa suunta.

Eläimet tuotetaan ja niistä kirjoitetaan tietoja ylös eläinrekisteriin. Myyjän tulisi osata vaatia jäljitettävyyttä tuotteen toimittajilta ja tuottajilta. Oletetaan tuottajan haluavan jäljitettävyyden omille ainesosilleen ja tarvikkeilleen, joilla tekee omaa työtään. Asiakkaan vastuu kasvaa globalisaation myötä. Kauppojen hyllyille tulee entistä suuremmalla volyymillä tuotteita, joiden alkuperää ja tuottajaa pitää kyseenalaistaa. Jäljitettävyyttä ei tehdä, ellei sitä osata vaatia. Kaupan asiakkaan  tulee vaatia tuotteiden tiedot, tuotantoketjun läpinäkyvyyden ja tuotteen alkuperän. Turvallisten elintarvikkeiden toimituksessa on tuottajien osoitettava, että tuote on turvallinen.

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Nettikaupan lisääntyessä esimerkiksi lääkkeiden osto on osoittanut, että lääkkeistä myydään vaarallisia väärennöksiä. Lääkkeille kuuluisi olla jäljiettävyys, jotta niiden tiedettäisiin alkuperä. Tuoteväärennöksillä vaarannetaan henkiä ja myydään nopeasti kuluvia tuotteita.

Jäljitettävyystietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi myös urheilijan kehityksen seuraamisessa, kun tulostavoitteellisesti tähdätään parempiin tuloksiin. Urheilijan on pidettävä päiväkirjaa syödyistä ruuista ja suoritetuista treeneistä. Jäljitettävyystietoa hyödyntävät myös esimerkiksi sosiaalisen median palvelut, jotka tarjoavat mainoksiaan ja suorittavat omia tutkimuksiaan käyttäjien luomalla datalla.

Tässä kohtaa suurin kysymys onkin loppujen lopuksi tietosuoja ja yksityisyysasiat. Yksityisyyden käsitys on hämärtänyt sosiaalisten mediapalveluiden myötä. Nuoret jakavat yhä enemmän henkilökohtaisesta elämästään  julkisesti. Tietosuoja suojelee tavallista ihmistä, ettei arkaluonteiseen dataan päästä käsiksi. Käyttämällä sovelluksia puhelimilla ja tietokoneilla käyttäjät yleensä antavat käyttöehdoissa pois tietosuojansa, jota ei koskaan saa takaisin.

Opiskelijalle voi olla tuttu tilanne, kun omat menot ylittävät tulot. Taloudellisesti, jos huomaa olevansa tiukoilla, niin paras tapa on jäljittää omat menonsa. Hyvä menetelmä on pitää kirjaa omista kuluistaan. Oman talouden jäljitettävyydellä voidaan saada rahatilanne kontrolliin. Taloudellinen vapaus kuuluu myös ihmisoikeuksiin. Omalla kohdallani ilmaisen koulutuksen ansiosta opintolainasta ei kuitenkaan tullut liian suurta. Lainat on maksettava ja työt tehtävä.

Kestävän kehityksen merkitys kasvaa, kun saadaan oikeanlaista koulutusta ja ihmisryhmät keskustelemaan aiheesta keskenään. Henkilökohtainen -, perheyhteisön -, ja työyhteisön kestävä kehitys on tärkeää, jolloin voidaan kehittää omaa ja ympäristön hyvinvointia paremmaksi.

Miten kestävää kehitystä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa? Jäljitettävyystiedolla. Oman opinnäytetyötutkimuksen pohjalta tutustuin erilaisiin elintarvikkeiden tuotantomenetelmiin. Uudet lihaproteiinin lähteet ovat tärkeitä kestävän kehityksen kannalta, sillä karjan tuottaminen on todistettavasti hyvin ympäristöä kuluttavaa ja kuormittavaa. Korvaavien eläinproteiinien esimerkiksi hyönteisten jalostaminen ja hoitaminen ovat huomattavasti ekologisempaa (Insect should be part of sustainable diet in future, says report, 2015). On odotettavissa, että hyönteisala kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa (Edible insects Market Size, Share – Global Industry Report 2023, 2016).

Lähteet


Matias Miettinen on valmistuva tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt ohjemoijana syöpätutkimuksia tekevällä yrityksellä. Artikkeli sisältää sekä omia ajatuksia, opinnäytetyön havaintoja sekä lähdemateriaalia hyödyntävää tekstiä.